Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

UCHYLENIE ARESZTU

Mateusz Szymkowiak10 listopada 2019Komentarze (0)

Wobec Romana zastosowano areszt tymczasowy na 2 miesiące. Decyzję tę na wniosek prokuratora podjął sąd rejonowy w Kutnie. W treści postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania sędzia zaznaczył, że areszt jest niezbędny do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Dodatkowo sąd stwierdził, iż skrócony z trzech do dwóch miesięcy areszt tymczasowy musi wystarczyć do podjęcia przez prokuratora niezbędnych czynności. Mianowicie czynności przesłuchania podejrzanego, konfrontacji ze świadkiem i pozyskania opinii kryminalistycznej.

TYLKO SĄD STOSUJE I PRZEDŁUŻA ARESZT

W minionym (na szczęście) okresie poprzedzającym III Rzeczypospolita Polską o zastosowaniu aresztu tymczasowego mógł decydować prokurator. Takie rozwiązania na szczęcie dawno nie funkcjonuje. Dlaczego zapytasz?

Ponieważ nie można pogodzić roli gwaranta przestrzegania praw konstytucyjnych – prawa do wolności – z rolą urzędnika, którego celem działania jest doprowadzenie do pozbawienia wolności podejrzanego.

To właśnie po to funkcjonują w Polsce niezawisłe sądy (czyt. nie podlegające zwierzchnictwu żadnej władzy czy prezesa), aby taki niezawisły sędzia zważył interes publiczny (ściganie przestępstw i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom) z interesem prywatnym (prawo do wolności).  W zderzeniu tych wartości musi ocenić której przyznaje prymat w okolicznościach konkretnej sprawy.

Gdyby prokurator decydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania to jestem przekonany, że takimi niuansami głowy by sobie nie zaprzątał. Dążyłby tylko do ułatwienia sobie pracy. Czyli „prewencyjnie aresztujemy towarzysza„.

KTO DECYDUJE O UCHYLENIU ARESZTU

W tej kwestii jest większa swoboda.

Mówiąc ogólnie o uchyleniu tymczasowego aresztowania decyduje ten organ wymiaru sprawiedliwości, który aktualnie jest gospodarzem postępowania.

Jaśniej? OK.

Decyduje prokurator do momentu wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Od momentu wpływu aktu oskarżenia do sądu wszelkie decyzje podejmuje już tylko sąd.widzenie z aresztowanym

WRACAMY DO HISTORII ROMANA

Areszt wobec Romana trwał już 35 dni. W tym czasie prokurator przeprowadził przesłuchanie podejrzanego, skonfrontował go ze świadkiem i do akt wpłynęła opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji.

Co powinien zrobić Roman? Napisać do prokuratora wniosek o uchylenie aresztu tymczasowego. W treści uzasadnienia wniosku powinien podać wszystkie argumenty, które przekonają prokuratora o zbędności dalszego stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania. W szczególności zadać pytanie, że skoro areszt tymczasowy miał zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, a wszelkie niezbędne czynności w jego ramach zostały wykonane, to po co mnie jeszcze trzymasz w areszcie, człowieku?

POWIĄZANE Z ARESZTEM

W tym miejscu możesz poczytać nt.:  ODSZKODOWANIE ZA TYMCZASOWE ARESZTOWANIEZAŻALENIE NA ARESZT oraz ARESZT W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH.

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości autorów  Emiliano Bar  na  Unsplash.com

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

Mateusz Szymkowiak02 listopada 2019Komentarze (0)

Jakiś czas temu pisałem na blogu  JAK PONOWNIE ZAWIESIĆ ZARZĄDZONĄ DO WYKONANIA KARĘ.

Życie jest dynamiczne, a nasz Ustawodawca nieprzewidywalny. Otóż postanowił, że z dniem 5 października 2019 roku, uchyla się art. 152 kodeksu karnego wykonawczego.

BYŁO

Uchylony przepis pozwalał na  zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Warunkiem do tego było  uzyskanie sądowego odroczenia wykonania kary na okres jednego roku.

Z dobrodziejstwa zawieszenia kary pozbawienia wolności skorzystało wiele osób. Nierzadko zdarzało się, że w wyroku skazującym orzeczono karę bezwzględną tj. bez zawiasów. Wówczas „wystarczyło” złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary i uzyskać roczne odroczenie. W drugiej kolejności –  po upływie tego roku skazany składał wniosek o zawieszenie wykonania kary i tak kara pozbawienia wolności  nie była w ogóle realizowana.

Kolejny przykład to sytuacje, gdy sąd orzekł  karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Później po tym wyroku nastąpiło kolejne skazanie za nowe przestępstwo. Wówczas to sąd zarządzał do wykonania karę pierwotnie zawieszoną. W takim wypadku należało całą procedurę ponowić – roczne odroczenie i ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

JEST

Od 5 października 2019 roku w kodeksie karnym wykonawczym nie istnieje podstawa do zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku skazującym jako bezwzględna. Wobec tego obecnie jedyna możliwość uniknięcia więzienia to odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Emiliano Bar na Unsplash.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Rano 1 listopada o 5:30 obudził mnie dźwięk sms-a. To mój dobry znajomy mec. Daniel Anweiler przesłał link do artykułu Zabójstwo w szkole w Wawrze. Z artykułu dowiedziałem się o tragedii jaka odbyła się w maja br. w szkole w Warszawie. Nastolatek miał zadźgać nożem drugiego nastolatka. Dodatkowo na oczach uczniów i nauczycieli.

W Polsce! Nieprawdopodobne – pomyślałem.

Oczywiście wcześniej takie historie się zdarzały, ale słyszałem o nich tylko w doniesieniach zza oceanu.

Wczoraj chłopak został aresztowany na 2 miesiące. Kiedy można stosować areszt tymczasowy?

Lektura artykułu podsunęła mi pomysł, aby podzielić się z Tobą przemyśleniami. Przemyśleniami dotyczącymi granic wieku od kiedy człowiek odpowiada za własne zachowanie będące czynem zabronionym czy przestępstwem.

WIEK MA ZNACZENIE PRZY PRZESTĘPSTWIE

Przestępstwo to czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Jednym z warunków odpowiedzialności za przestępstwo jest możliwość rozeznania znaczenia swojego czynu i pokierowania postępowaniem.

Po pierwsze rozeznanie to wiąże się również z wiekiem.

Kodeks karny przewiduje, że na zasadach przewidzianych w kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat (art. 10 § 1 kk).

No właśnie nastolatek, który według doniesień medialnych, miał zamordować starszego o rok chłopaka miał 15 lat.

OBNIŻONY PRÓG ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY SZCZEGÓLNIE KARYGODNE

Jest też tak, że za szczególnie poważne, karygodne i brutalne czyny zabronione (przestępstwa) odpowiadają osoby które nie ukończyły 17 roku życia.

Jednym z takich czynów zabronionych szczególnie napiętnowanym przez kodeks karny jest zabójstwo, w tym ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo wielopodmiotowe oraz zabójstwo funkcjonariusza publicznego  (art. 148 § 1, 2 i 3 k.k.).

Kodeks karny stanowi, że odpowiedzialności karnej za m.in. taki czyn może ponosić człowiek po ukończeniu 15 roku życia.

O tym czy nastolatek po ukończeniu 15 roku życia a przed 17 urodzinami będzie odpowiadał jak dorosły decyduje sąd. W rezultacie sąd musi ocenić, czy z uwagi na jego rozwój i właściwości osobiste, zdawał sobie sprawę ze swojego czynu. Z tego powodu musi zweryfikować, czy wobec nastolatka  stosowane były przez sąd rodzinny środki wychowawcze lub poprawcze.

15 LATEK MOŻE BYĆ SĄDZONY ZA:

Inne przestępstwa, za których popełnienie mogą odpowiadać osoby po ukończeniu 15 roku życia to:

  1. zamach na życie prezydenta (art. 134 § 1 k.k.);
  2. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym ze skutkiem śmiertelnym  (art. 156 § 1 i 3 k.k.);
  3. sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowi wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, w tym ze skutkiem śmiertelnym (art. 163 § 1 i 3 k.k.)
  4. piractwo (art. 166 k.k.)
  5. sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w tym ze skutkiem śmiertelnym (art. 173 § 1 i 3 k.k.);
  6. gwałt ze szczególnym okrucieństwem lub kwalifikowany (art. 197 § 3 i 4 k.k.);
  7. czynna napaść na funkcjonariusza publicznego przy użyciu broni, noża, środka obezwładniającego lub innego niebezpiecznego narzędzia, gdy skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowi (art. 223 § 2 k.k.);
  8. wzięcie  lub przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, tym ze szczególnym okrucieństwem (art. 252 § 1 i 2 k.k.) oraz
  9. rozbój – czyli kradzież przy użyciu przemocy (art. 280 k.k.)

DZIECI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą być sądzone za żadne przestępstwo.

W stosunku do takich osób sąd rodzinny, stosując ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, orzeka środki wychowawcze i poprawcze. To sąd rodzinny może nakazać skierowanie nastolatka do poprawczaka lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora  Warren Wong na  Unsplash.com

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Ze zdziwieniem odnotowałem wczoraj pewną wiadomość. Otóż Pan Artur Z. – pewien były już poseł prawicowy – dwukrotnie w ciągu dnia konfrontował się z drogówką. Za pierwszym razem przy okazji potrącenia rowerzystki. Za drugim przy okazji … w zasadzie bez okazji – ktoś zrobił mu tylko zdjęcie jak siada za kółkiem.

Każdy z tych przypadków łączy jeden element. Znamienne jest to, że pan Artur były poseł jakiś czas temu był prowadził pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu – jak wynika z doniesień medialnych. W konsekwencji został skazany za „jazdę po pijaku”. To jeszcze nic, ale ten sam sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zatem potrącając rowerzystkę i wsiadając ponownie za kierownicę pan Artur były poseł popełnił dwa takie same przestępstwa tego samego dnia….przestępstwa z art 244 kodeksu karnego.

CO GROZI ZA ZŁAMANIE ZAKAZU PROWADZENIA

Krótko i na temat: kara od 3 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zapraszam Cię również do zapoznania się z artykułem ODSZKODOWANIE ZA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE lub ARESZT W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH.

Zdjęcie dzięki uprzejmości autra Ian Valerio na  Unsplash.com.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

Mateusz Szymkowiak26 października 2019Komentarze (0)

Wczoraj odbierałem korespondencję kancelaryjną na poczcie. W okienku obok stanął mężczyzna z paczką. Ku zaskoczeniu pani z okienka poprosił ją o talon.

– Jaki talon? – pyta kobieta;

 

– No, taki na paczkę! – odpowiada mężczyzna pokazując paczkę;

 

– Zakład karny zwrócił mi paczkę, bo nie miałem talonu – wyjaśnia dalej;

 

– My nie mamy talonów – wyjaśnia nieco skonfudowana pani z okienka – niech pan podejdzie do okienka numer 5.

Zanim mężczyzna się oddalił do okienka nr 5, zagadnąłem go. Mianowicie wyjaśniłem mężczyźnie, że talon uzyska w zakładzie karnym.

TALON NIE NA MALUCHA

Aresztowany (odpowiednio osoba skazana) ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. W tej paczce mogą znaleźć się artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, ale  uwaga (!) zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Aresztowany (odpowiednio osoba skazana) otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Aresztowany (odpowiednio osoba skazana) może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Talon to oficjalny dokument z aresztu/zakładu karnego, w treści którego aresztowany/skazany zgłasza zapotrzebowanie na pewne artykuły spożywcze ,  higieniczne albo odzieżowe .

TALON W PRAKTYCE WIĘZIENNEJ

Musisz wiedzieć, że talon dodatkowy przysługuje niektórym więźniom. Jeżeli aresztowany lub więzień pełni dodatkowe funkcje w areszcie śledczym lub zakładzie karnym to może on/ona wystąpić z prośbą o taki talon.

Aresztowany nie pełniący dodatkowych funkcji również może wystąpić do dyrektora areszt  śledczego z wnioskiem o przyznanie talonu dodatkowego.

Każda prośba o dodatkowy talon musi być dobrze uzasadniona.

Pewnym sposobem na uzyskanie dodatkowego talonu jest  dieta wegetariańska bądź wegańska lub inna uzasadniona przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi.

W praktyce więźniowie wcześniej kierują prośbę do lekarza więziennego w celu jej zaopiniowania. Taka praktyka zwiększa to szansę na pozytywną decyzję i uzyskanie dodatkowego talonu.

Jeżeli nie udało się uzyskać dodatkowego talonu pozostaje umowa z innym więźniem, który nie otrzymuje pomocy z zewnątrz. Mianowicie umowa w więzieniu zwykle oznacza wymianę papierosów za przedmiot pożądania /talon/.

MAM TALON I CO DALEJ

Po otrzymaniu talonu aresztowany lub więzień musi przesłać go rodzinie, przyjaciołom, kolegom. Dlatego, że to te osoby na wolności skompletują odpowiednio do talonu przedmioty na nim wyszczególnione i wraz z talonem wyślą pod adres aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Przykładowy talon wygląda tak: talon na paczkę higieniczno – odzieżową

W tym miejscu możesz poczytać o tym jak uzyskać zgodę na telefon do aresztowanego: WNIOSEK O ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TELEFONU PRZEZ ARESZTOWANEGO.

Jeżeli interesuje cię jak jak uzyskać ODSZKODOWANIE ZA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE polecam właśnie ten wpis.

 

Photo by RoseBox رز باکس on Unsplash

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl