Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wobec Pana Radosława zapadł wyrok skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności. Dowiedział się o tym dopiero z „biletu do zakładu karnego”.

Jak do tego doszło?

Sąd , a najpewniej  listonosz, wadliwie doręczył; a właściwie nie doręczył wezwania na rozprawę. Sąd natomiast uznał, że „wszystko gra” i wyrokował pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego.

JAK WZRUSZYĆ PRAWOMOCNY WYROK?

W takiej sytuacji musisz przekonać sąd nadrzędny nad tym, który wydał wyrok pod Twoją nieobecność, że byłeś pozbawiony możliwości obrony.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.

W tej sytuacji, ważne jest też to, abyś nie był wcześniej reprezentowany przez obrońcę.

WNIOSEK DO SĄDU

Najpierw złóż wniosek do sądu nadrzędnego  – teraz już musisz korzystać z adwokata. Wniosek o wznowienie postępowania opięty jest tzw. przymusem adwokackim. Oznacza to, że wniosek o wznowienie  musi sporządzić i podpisać adwokat.  Wniosek powinien zawierać informacje i dowody  potwierdzające, że nie zostałeś prawidłowo wezwany/zawiadomiony o terminie rozprawy. Tym samym naruszono Twoje prawo do obrony.

Przy okazji  wniosku o wznowienie postępowania pamiętaj złożyć równolegle wniosek  o wstrzymanie wykonania kary, do czasu  rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania. Jest to ważne, może Cię uchronić od odsiadki.

PROCES OD NOWA

Przekonaj sąd, że nie otrzymałeś informacji o terminie rozprawy, a wznowisz postępowanie. Oznacza to, że Twoja sprawa będzie „od zera”  ponownie rozpoznawana przez Sąd I instancji.

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

PACZKA I TALON

OMERTA

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

W sprawach mniejszej wagi możliwe jest tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Jest to instytucja pozwalająca oskarżonej/emu na uniknięcie skutków skazania jakim jest wpis w rejestrze karnym. Jednocześnie w wyroku warunkowo umarzającym postępowania potwierdza się, że oskarżony popełnił czyn zabroniony.

Sąd wówczas zamiast kary stosuje środki probacyjne tj. obowiązek naprawienia szkody, dozór kuratora, zakaz prowadzenia pojazdów i inne na okres od roku do 3 lat.

Jeżeli okresie próby (1-3 lata) nie popełniono kolejnego przestępstwa i wykonano wszystkie obowiązki wskazane w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie to sprawę uznaje się za niebyłą. Warto tutaj pamiętać również o kosztach postępowania. Zdążą się czasami, że sądy podejmują postępowanie warunkowo umorzone ponieważ brakuje wpłaty np. 60 złotych zasądzonych kosztów postępowania.

Gdyby jednak w okresie próby, korzystający z warunkowego umorzenia postępowania nie wykonał chociażby jednego z obowiązków lub popełnił przestępstwo , ale inne niż umyślne to sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone.

Kiedy sąd musi podjąć takie warunkowo umorzone postępowanie? w razie prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo.

O tym jakie przesłanki trzeba spełnić , aby uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, poczytacie w kolejnym wpisie już za tydzień 😉

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

PACZKA I TALON

OMERTA

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Ten rodzaj czynu zabronionego  to jedno z poważniejszych przestępstw.W odczuciu społeczeństwa takie przestępstwa zasługują na surową karę. Zgoda, pod warunkiem, że mamy pewność, że sprawca dopuścił się gwałtu.

Gwałt od zwykłego aktu seksualnego różni brak zgody jednego z partnerów i stosowanie podstępnego działania, groźby lub przemocy.

Musisz też wiedzieć, że dość często  oskarżenie o zgwałcenie jest środkiem do realizacji bardziej wyrafinowanych celów. Zasadniczo podejrzany, wobec którego postawiono zarzut z art. 197 kodeksu karnego jest z automatu objęty wnioskiem zastosowanie  tymczasowego aresztu. Tym bardziej, jeżeli ofiarą jest osoba nieletnia (powyżej 15 roku życia i poniżej 18 r.ż.).

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

SŁOWO PRZECIWKO SŁOWU

W praktyce adwokackiej często w tych sprawach spotykam sytuacje, gdy zasadniczo zarówno pokrzywdzona, jak i podejrzany o gwałt nie negują, że doszło do stosunku płciowego. W przeciwieństwie do podejrzanego pokrzywdzona twierdzi z reguły, że nie wyrażała zgody na stosunek i została przymuszona.

Wiadomo, świadków takich sytuacji nigdy nie ma. Zatem rolą postępowania karnego i jego uczestników – obrońcy, prokuratora i sądu –  jest bezsporne wyjaśnienie co tak naprawdę się wydarzyło, która strona kłamie. Bo to że ktoś kłamie jest pewne w sprawach o zgwałcenie.

PSYCHOLOG NA PRZESŁUCHANIU

W sprawach o gwałt – zwłaszcza, gdy pokrzywdzonym/ą miałaby być osoba pomiędzy 15 a 18 r.ż. – obligatoryjne jest przesłuchanie przy udziale psychologa. Przesłuchanie takie przeprowadza się na posiedzeniu w sądzie (wnioskuje o to prokurator, ale sam nie ma kompetencji, aby przesłuchać taką pokrzywdzoną/ego przy udziale psychologa).

To na tym przesłuchaniu ocenia się skłonność do konfabulacji pokrzywdzonego/ej, stopień rozwoju emocjonalnego, zdolność do zapamiętywana i odtwarzania spostrzeżeń. Jest to kluczowy punkt procesu w sprawach o zgwałcenie, ponieważ ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego/ej zasadniczo nie powinno się już odbyć. Miałoby to chronić przed wtórną wiktymizacją. To właśnie w tym punkcie procesu obrońca musi wykorzystać cały swój warsztat, doświadczenie  i zdolności , aby podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Oczywiście mam tu na myśli sytuacje, gdy  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pokrzywdzona/y zmyślił „całą sytuację”. Z reguły taki „pokrzywdzony” chce się odegrać na byłym partnerze lub osiągnąć inny cel (z reguły chodzi o zemstę lub gratyfikację finansową).

Niestety jest tak, że osoba podejrzana o gwałt przebywa w areszcie, a przepisy nie dopuszczają obecności podejrzanego o gwałt na przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego/ej. Podejrzany w tej sytuacji  pozbawiony jest możliwości osobistej obrony. W przesłuchaniu ma prawo wziąć udział oczywiście obrońca. Zawsze należy wnioskować, aby obrońca (z wyboru lub urzędu) był obecny przy przesłuchaniu nieletniej pokrzywdzonej/ego.

CZERWONA LAMPKA

Jeżeli, na takie przesłuchanie z udziałem psychologa pokrzywdzona osoba się nie stawia to samo w sobie stanowi to sygnał, że może ona/on coś ukrywać. Może obawiać się, że psycholog „rozczyta” ofiarę i wyda opinię, która podważałaby prawdomówność pokrzywdzonego/ej.

Procesy o zgwałcenie są wyjątkowo trudne. Po pierwsze z uwagi na brak świadków, ścieranie się ze sobą dwóch wykluczających wersji wydarzeń – pokrzywdzonej i podejrzanego z drugiej strony. Kolejny element to utrudniona obrona podejrzanego, który jest z reguły pozbawiony wolności i przebywa w areszcie. Ponadto ustawa karna procesów pozbawia takiego podejrzanego niektórych praw – jak chociażby udział w przesłuchaniu ofiary.

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

PACZKA I TALON

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #zorganizowana #przestępczość #mafia #omerta #milczenie #grupaprzestepcza #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

OMERTA

Mateusz Szymkowiak22 stycznia 2022Komentarze (0)

W świecie przestępczości zorganizowanej „zmowa milczenia” to jedna z zasad.

Nie jest jedynie swego rodzaju zasadą honorową, ale ma bardzo praktyczne znaczenie.

MASZ PRAWO MILCZEĆ, WSZYSTKO CO POWIESZ BĘDZIE UŻYTE PRZECIWKO TOBIE

Jestem przekonany, że nie raz na filmach usłyszałeś ten tekst. Prawo do odmowy wyjaśnień to fundamentalne prawo osoby podejrzanej lub oskarżonej. Prawo to wiąże się z inną zasada procesu karnego, mianowicie domniemania niewinności.

Tak długo jak wyrok skazujący nie będzie prawomocny, podejrzanego / oskarżonego należy uważać za niewinnego.

To na urzędzie prokuratorskim ciąży obowiązek udowodnienia, że podejrzany/oskarżony popełnił czyn zabroniony będący przestępstwem.

Teraz wyobraź sobie sytuację, gdy wszystkie osoby będące w kręgu zainteresowania prokuratury – powiedzmy członkowie mafii lub innej zorganizowanej grupy przestępczej – „nabierają wody w usta” przy każdym kontakcie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Zarówno w sytuacji, gdy są pokrzywdzeni przestępstwem, jak i w są sprawcami przestępstwa. Jeżeli prokuratura nie ma dojścia do zorganizowanej grupy przestępczej przez któregokolwiek z jej członków, to nie może takiej grupy przestępczej rozpracować.

IM MNIEJ POWIESZ TYM LEPIEJ

Takiej rady powinni posłuchać wszyscy, których prokuratura/CBŚ wzięli na celownik. Policjanci a nawet prokuratorzy mogą straszyć, grozić czy obiecywać gruszki na wierzbie. Fakt jest taki, że jeżeli podejrzany „przetrwa” takie podchody przedstawicieli organów ścigania i skorzysta ze swojego prawa do odmowy wyjaśnień wygra. Wówczas  polepszy swoją sytuację procesową , a napewno jej nie pogorszy.

Łatwiej jest odnieść się materiałów dowodowych na końcu procesu wówczas składając wyjaśnienia , niż próbować uprzednio złożone wyjaśnienia do przeprowadzonych dowodów. Niejednokrotnie okazuje się, że wcześniej złożone wyjaśnienia są nie do pogodzenia z treścią zeznań świadków i współoskarżonych.

MOWA JEST SREBREM , A MILCZENIE ZŁOTEM

PENTITI

To dzięki omercie – zmowie milczenia wyniesionej na szczyt mafijnych zasad –  sycylijska Cosa Nostra, kalabryjska Ndrangetta czy neapolitańska Camorra unikały rozpracowania. Włoska omerta zakładała nawet, że winny jej złamania ma ponieść śmierć. Nie powstrzymało to jednak części członków przestępczych organizacji do wyładowania w ten sposób swojej frustracji czy stresu związanego z ciągłym „byciem na celowniku”.

Dopiero tzw skruszeni (pentiti) łamiący omertę  przyczynili się do upadku ówczesnej mafii włoskiej i skazania wielu członków przestępczych organizacji.

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #zorganizowana #przestępczość #mafia #omerta #milczenie #grupaprzestepcza #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Przepadek korzyści to obowiązkowe orzeczenie w wyroku karnym w przypadku skazania za przestępstwo.

Sąd ma obowiązek orzec przepadek w konkretnej kwocie, którą sprawca przestępstwa na danym procederze uzyskał. Jak się przed tym bronić? 

Nie należy pozwolić, by sąd/prokurator zdołał ustalić konkretną kwotę korzyści. Z reguły o wysokości takiej korzyści, przykładowo pieniędzy „zarobionych” na handlu narkotykami Sąd dowiaduje się od samego oskarżonego lub osób z jego otoczenia. Dlatego tak istotne w prowadzeniu obrony w sprawie karnej jest umiejętne korzystanie z prawa do odmowy wyjaśnień.

JEST PRZEPADEK, co dalej?

 

No dobrze, sąd orzekł przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa, czy trzeba całość  zapłacić i co jak się nie zapłaci?

Od końca – jak nie zapłacisz to urząd skarbowy przeprowadzi egzekucję i będą starali się spieniężyć twój majątek na poczet przepadku. Ta opcja jest groźna jeżeli masz jakikolwiek majątek lub podpisałeś umowę o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne (ponad to minimum zabierze Skarb Państwa), albo też prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek…

Jest też możliwość ubiegać się o rozłożenie tego przepadku na raty lub nawet jego umorzenia. Okres rozłożenia na raty nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy – 12 rat. Umorzenie przepadku korzyści jest wyjątkowy. Aby sąd mógł orzec takie umorzenie przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa powinny zaistnieć wyjątkowe okoliczności.

UMORZENIE PRZEPADKU, co musisz wiedzieć

 

Jakie wyjątkowe okoliczności powinny zaistnieć, aby sąd chciał umorzyć przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa?

Po pierwsze umorzenie może nastąpić dopiero po stwierdzeniu niemożności jej ściągnięcia w drodze egzekucji będącej wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego sąd bezzwłocznie przesyła wyrok do urzędu skarbowego, który ma przeprowadzić egzekucję przepadku korzyści. Załóżmy, że  zobowiązany nie ma żadnego majątku i nie osiąga dochodów – po pewnym czasie urząd skarbowy będzie musiał stwierdzić bezskuteczność egzekucji i ją umorzyć.

Wnioskowanie o umorzenie przepadku korzyści przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego jest więc zwykle przedwczesne.

Co dalej?

Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przepadek korzyści umorzyć – w całości lub części.

Do wyjątkowych przypadku na pewno zaliczyć należy:

  1. ciężką chorobę zobowiązanego lub osoby dla niego najbliższej, której musi/chce pomagać;
  2. wyjątkowo skomplikowana i trudna sytuacja rodzinna np. konieczność utrzymania wielu członków rodziny/dzieci;
  3.  losowe zdarzenie powodujące utratę możliwości zarobkowania;
  4.  losowe zdarzenie powodujące utratę majątku itp.

a tak w języku prawniczym sądy podchodzą do szczególnie uzasadnionych przypadków:

„ze szczególnie uzasadnionym wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy skazanego lub jego rodzinę dotknęło zdarzenie nagłe, porównywalne z klęską żywiołową, które spowodowałoby wydatne pogorszenie sytuacji majątkowej i stanowiłoby poważne zagrożenie dla podstaw egzystencji skazanego i jego najbliższych”

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl