Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

Mateusz Szymkowiak28 marca 2020Komentarze (0)

Stan epidemii może i spowodował, że sądy nie wyznaczają rozpraw, ale na nie znaczy to, że nie pracują.

Tak też jest ze mną, pomimo kryzysu wywołanego epidemią, pracuję równie efektywnie jak w czasach sprzed pandemii. 

Prokuratura jest zamknięta dla interesantów, ale przesłuchania aresztowanych są przeprowadzane. Adwokat podejrzanego nie może zrobić sobie wolnego. Sądy wyznaczają posiedzenia w sprawach pilnych, tj. głównie karnych i aresztowych.

Jeżeli konieczne jest społeczne dystansowanie pozostają jeszcze środki komunikacji na odległość. Tak też działa moja kancelaria i moi współpracownicy. 

Gdy ktoś potrzebuje pilnej pomocy adwokata nie odmawiam, w sprawach mniej pilnych proponuję kontakt zdalny.

 

Zachęcam do kontaktu: 

telefon: 604199306

whatsApp: 604199306

mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

formularz kontaktowy

__________________________

Photo by Andrew Neel on Unsplash.com. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

W Polsce jest stan epidemii spowodowanej koronawirusem. Część z nas przebywa w  kwarantannie. Jest to dość dolegliwe. Zrozumiałe są zatem pokusy, aby z kwarantanny zrezygnować, tym bardziej, że pogoda sprzyja spacerom.

Czym jest kwarantanna dowiesz się w tym miejscu. Natomiast aplikację pomocną dla osób w kwarantannie domowej znajdziesz na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: kwarantanna domowa app.

Czy i jakie są konsekwencje złamania kwarantanny?

POWRÓT Z ANGLII Z PRZYSTANKIEM W ARESZCIE

Pewien mężczyzna wrócił  z Wielkiej Brytanii do Polski.  Wszyscy przybywający z zagranicy zobligowani są pozostać w kwarantannie na okres 14 dni. Mężczyzna jednak postanowił jej nie przestrzegać. Sprawa miała miejsce w Zamościu.

W konsekwencji sąsiadka z bloku zwróciła mężczyźnie uwagę, że powinien pozostać w domu. Sytuacja zrobiła się nerwowa, a mężczyzna dał upust swoim emocjom i celowo nakasłał kobiecie w twarz.

Niby nic takiego, ale w czasach pandemii koronawirusa takie zachowania zasługują na szczegóły uwagą i reakcję ze strony wymiaru sprawiedliwości.

Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiąca, a za takie zachowanie grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.

Spytasz jak to?

KODEKS KARNY NA DZIWNE CZASY

Ktoś kto jest poddany kwarantannie może, ale nie musi być zakażony COVID-19. Kwarantanna jest środkiem prewencji wobec ogółu społeczeństwa. Swoboda jednostki jest w tym przypadku mniej wartościowa od zdrowia publicznego. Dlatego też kodeks karny penalizuje takie zachowania. W jednym z przepisów kodeksu karnego przewidziano, iż:

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: (…) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,(…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli zatem bohater z Zamościa wiedział, że jest zarażony koronawirusem to realnie musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat 8, no chyba, że konsekwencją jego zachowania będzie śmierć sąsiadki lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu- wówczas może spędzić za kratami do 12 lat.

Natomiast jeżeli ów mężczyzna nie był zarażony koronawirusem albo nie był świadomy, że jest zarażony, gdy „kasłał celowo” na sąsiadkę to podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności włącznie. Wówczas jego czyn był nieumyślny.

Link do tej historii znajdziesz tutaj: TYMCZASOWY ARESZT DLA 27-LATKA ZA SPOWODOWANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

CZEGO UCZY TA HISTORIA

Lepiej spędzić kwarantannę w domu, niż w areszcie śledczym:-).

 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Brian McGowan na Unsplash.

_______________________________________________

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

ARESZT Z KORONAWIRUSEM W TLE

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

ZBRODNIA BEZ KARY

WNIOSEK O ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TELEFONU PRZEZ ARESZTOWANEGO

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

ŚWIADEK KORONNY

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

DOZÓR ELEKTRONICZNY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Mateusz Szymkowiak21 marca 2020Komentarze (0)

O takiej bezprecedensowej decyzji warszawskiego sądu okręgowego możesz poczytać w tym miejscu.

Ale o co chodzi? zapytasz;

Jak wiesz w Polsce ogłoszono stan epidemii (aktualne na 20.03.2020r.) spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusem  (naukowo oznaczonym jako COVID – 19). Sądy w Polsce z tego powodu nie wyznaczają rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych. Jakie to sprawy możesz doczytać w moim poprzednim wpisie: ARESZT Z KORONAWIRUSEM W TLE.

Traf chciał, że pewien prezes krajowej instytucji płatniczej został decyzją sądu rejonowego kilka dni temu aresztowany. Nic nadzwyczajnego, ale słucha dalej.

JEST ARESZT, JEST ZAŻALENIE

Obrońca owego prezesa aresztanta wykonując swoją pracę wniósł zażalenie do sądu II instancji. W treści środka odwoławczego argumentował, że pan prezes z uwagi na wiek i przebyte choroby jest w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem.

Ponadto – jak twierdzi obrońca – życie i zdrowie klienta jest zagrożone w razie izolacji penitencjarnej.

Sąd Okręgowy w Warszawie to „łyknął”. Prezes aresztant zmienił status na prezesa podejrzanego niearesztowanego.

ARGUMENTY SĄDU

Jakiś czas temu pisałem o przesłankach tymczasowego aresztu. Chyba w tym miejscu: Kiedy można zastosować tymczasowe aresztowanie.

Musisz wiedzieć, że w sprawach aresztowych sąd powinien też badać przesłanki negatywne. To jest takie okoliczności, które uniemożliwiają stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Jakie to przesłanki?

No właśnie, od tymczasowego aresztowania należy odstąpić, gdy pozbawienie wolności:

  • spowodowałoby dla życia lub zdrowia podejrzanego poważne niebezpieczeństwo;
  • pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Pan prezes krajowej instytucji płatniczej wyszedł na wolność z aresztu, ponieważ w ocenie sądu, jego zdrowie jest zagrożone w warunkach aresztu śledczego. Miałoby to być spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19).

POINTA

Hmm, tak się zastanawiam, czy teraz wszyscy podejrzani w grupie ryzyka podwyższonego epidemiologicznego mogą liczyć na uchylenie aresztu.

Po drugie, doczytałem, że pan prezes krajowej instytucji płatniczej miał przerzucić za granicę około 8.000.000.000,00 PLN /dla ułatwienia 9 zer to miliard/. Jak uważasz, czy to mogło mieć związek z uchyleniem aresztu?

Po trzecie z mojego doświadczenia wynika, że osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym są „z automatu” aresztowane. Pan prezes podobno jest członkiem zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, która miała transferować nielegalnie środki pieniężne za granicę Polskę…

Photo by Markus Spiske on Unsplash.

____________________________________

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

KIEDY MOŻNA LICZYĆ NA UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTU

Polecam również

podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

Areszt policyjny i sądowy

Obrońca osoby aresztowanej

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Grzywna

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ARESZT Z KORONAWIRUSEM W TLE

Mateusz Szymkowiak14 marca 2020Komentarze (0)

Informacje o rozprzestrzenianiu się Koronawirusa (COVID – 19) na świecie dopływające z każdej niemalże strony popchnęły mnie do stworzenia tego wpisu.

Czy światowa pandemia będzie miała wpływ na los tysięcy aresztowanych w Polsce?

SĄDY WSTRZYMUJĄ ROZPOZNANIE SPRAW

Od dnia 13 marca do końca miesiąca (na razie) wszystkie sądy wstrzymują procedowanie na rozprawach oraz posiedzeniach jawnych. Oznacza to, że wszystkie sprawy z wokand w tym okresie są przeniesione na inny termin. W konsekwencji, wymiar sprawiedliwości wchodzi w „stan zawieszenia”.

Jak wiesz , chociażby z mojego wcześniejszego wpisu Kiedy można zastosować tymczasowe aresztowanie, zastosować tymczasowy areszt może wyłącznie sąd.

Co w takiej sytuacji? Areszty nie będą przedłużne a osoby, którym trzymiesięczny okres pobytu w jednostce penitencjarnej się zakończy będą z automatu wypuszczone na wolność?

Otóż nie.

SPRAWA SPRAWIE NIE JEST RÓWNA

Prezesi sądów poszczególnych apelacji w Polsce wydają zarządzenia wstrzymujące rozpoznawanie spraw, ale z wyjątkami. 

Wyjątkiem są sprawy pilne.

Całkiem słusznie zapytasz, jakie to sprawy?

No właśnie m.in. sprawy o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich. Rozpoznawane będą również sprawy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania (ENA).  Ponadto wszystkie sprawy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego oraz  te sprawy, które zagrożone są przedawnienie karalności.

Dobrą wiadomością, dla osób pozbawionych wolności, jest to, że pomimo „zawieszenia wymiaru sprawiedliwości” będą procedowane sprawy o przerwę w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie.

W uzupełnieniu można wskazać, że kategoria spraw pilnych dotyczy też spraw rodzinnych, gdzie dobro dziecka jest zagrożone. Podobnie sprawy o eksmisję w trybie ustawy dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tzw. niebieska karta).

A CO Z WIDZENIAMI W ARESZTACH

Na razie (tj. na 13 marca 2020 roku) służba więzienna podejmuje środki ostrożności. Mianowicie osoby udające się na widzenie z aresztowanym są poddawane badaniu temperatury ciała. W sytuacji podniesionej temperatury obowiązuje zakaz wstępu.

Dochodzą do mnie również doniesienia o wstrzymaniu w najbliższym czasie wszelkich widzeń z osobami aresztowanymi/osadzonymi.

Przyznam Ci się szczerze, że nie będę zdziwiony, gdyby Prezydent RP w najbliższym czasie (np. w niedzielę 15 marca) ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Spowoduje to ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się i ograniczenia w dostępie do dóbr konsumpcyjnych.

Na poniższej stronie możesz zapoznać się z najnowszym raportem na temat przypadków zakażeń Koronawirusem na globie prowadzonym przez Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore:

Światowy raport zachorowań COVID-19

________________________________________

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

CO GROZI ZA PODPISANIE WEKSLA „ZA ŻONĘ”

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

NIELIMITOWANE ARESZTY

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

Obrońca osoby aresztowanej

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Grzywna

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 9 , tak naprawdę 10 🙂 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ.

W tym odcinku podcastu „Krąg przestępstwa” dowiesz się jak i kto może ustanowić obrońce dla osoby pozbawionej wolności.

Zapraszam do odsłuchania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl