Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

Mateusz Szymkowiak14 lutego 2021Komentarze (0)

Grozi Ci areszt albo ktoś z twojego otoczenia jest zagrożony aresztowaniem?

Warto byś wiedział/a jak odnaleźć się w nowej sytuacji.  Zatem co powinna zrobić osoba aresztowana  w pierwszej kolejności?

PISZ DO PROKURATORA

Areszt tymczasowy to przede wszystkim izolacja. Przynajmniej w teorii areszt ma na celu odseparowanie aresztanta od wszelkich kontaktów i informacji z zewnątrz. W rzeczywistości to jednak tak nie funkcjonuje – ale to temat na inny wpis  😉

Aresztowany/a ma prawo do kontaktów telefonicznych lub widzeń (przed pandemią), ale o wszystkim decyduje prokurator. Dlatego w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek (na piśmie) do prokuratora o umożliwienie kontaktowania się telefoniczne z najbliższymi.

Dość częstą praktyką – by uzyskać kontakt ze światem zewnętrznym i nie mieszać najbliższych  we „własne sprawy”-  jest wpisanie w prośbie o kontakt telefoniczny jako konkubiny/konkubenta zaufanej osoby. Prokuratura nie jest w stanie zweryfikować z kim osoba aresztowana wchodziła, na wolności, w bliższe stosunki….

 

Przykładowy wniosek o zgodę na telefon znajdziesz w tym miejscu:wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez aresztowanego

____________________________________

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

KIEDY MOŻNA LICZYĆ NA UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTU

Polecam również

podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

Areszt policyjny i sądowy

Obrońca osoby aresztowanej

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Grzywna

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

Mateusz Szymkowiak04 października 2020Komentarze (0)

Co do zasady dzieci nie odpowiadają za przestępstwa. Mam na myśli, że sąd karny nie może prowadzić postępowania wobec dziecka. Rodzi się zatem pytanie kiedy dziecko w świetle prawa karnego przestaje być dzieckiem?

DOLNA GRANICA WIEKU

Kodeks karny przewiduje dwie granice wieku, od którego każdy człowiek odpowie za swoje zachowanie stanowiące przestępstwo.

Po pierwsze powszechny wiek odpowiedzialności w Polsce to 17 lat. Każdy kto ukończy 17 lat może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wobec sprawców łagodniejszych  przestępstw (występków), którzy popełnić je mieli po ukończeniu 17 roku życia a przed 18 r.ż. sąd karny może stosować zamiast kary środki wychowawcze i poprawcze , takie jak umieszczenie w schronisku dla młodocianych lub zakładzie poprawczym.

MINIMALNA GRANICA WIEKU

W szczególnych wypadkach za ciężkie przestępstwa karnie odpowiadać może człowiek już po ukończeniu 15 roku życia.

Za jakie przestępstwa mogą odpowiadać osoby już pomiędzy 15 a 17 rokiem życia? Po kolei:

  1. za zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zabójstwo;
  3. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
  4. sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego;
  5. piractwo na statku powietrznym lub wodnym;
  6. za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
  7. gwałt ze szczególnym okrucieństwem lub przeciwko małoletniemu poniżej 15 r.ż., wspólnie z inną osobą albo wobec krewnego;
  8. czynną napaść na funkcjonariusza publicznego jeżeli spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu;
  9. wzięcie zakładnika;
  10. rozbój tj. kradzież przy użyciu przemocy – to najczęstszy przypadek

JAKĄ KARĘ MOŻE PONIEŚĆ 15 – LATEK

Ustawa karna przewiduje, że wobec młodocianego (tj. gdy przed 21 rokiem życia popełnia przestępstwo) nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast wobec osób pomiędzy 15 a 17 rokiem życia, oprócz tego że nie orzeka się kary dożywocia, maksymalna kara może wynieść 2/3 górnego ustawowego zagrożenia. Co to oznacza? Proste – jeżeli za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności to sąd wobec 15 latka może orzec karę nie surowszą niż 8 lat pozbawienia wolności.

Wiek nieletniego sprawcy jest też samoistną przesłanką do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Na czym ono polega? W tym wypadku za rozbój sąd mógłby przykładowo wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju i zamiast pozbawienia wolności orzec ograniczenie wolności lub grzywnę.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Bermix Studio on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK ZABLOKOWAĆ ROZWÓD

CO DAJE INTERCYZA?

JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

SŁAWOMIR N. – POLITYCZNY ARESZT?

Mateusz Szymkowiak26 lipca 2020Komentarze (1)

Pewnie słyszałeś/aś o sprawie b. ministra transportu Sławomira N. Przed jego aresztowaniem po prostu Sławomira Nowaka.

Pana ministra aresztował sąd. Podobno z powodu  rzekomej korupcji, chociaż obrońca pana ministra i sam pan Sławomir zarzekają się, że sprawa ma polityczne podłoże.

Czy w Polsce dzisiejszych czasów można mówić o politycznych procesach?

Osobiście uważam, że nie ma w Polsce politycznych procesów. Co by nie mówić o wymiarze sprawiedliwości i politykach to jednak, pracując co dnia jako adwokat, nie mogę powiedzieć, że niezawisłość sędziowska jest zagrożona. Oczywiście wyjątki mogą tylko potwierdzać regułę.

ARESZT POLITYCZNY

Coś takiego nie istnieje. Każdy- w tym były minister – może trafić do aresztu tymczasowego, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa (czynu zabronionego) i istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratorskiego/sądowego.

Innymi słowy nikt nie może zostać aresztowany, gdy prokurator nie przedstawi sądowi wystarczających , solidnych dowodów mogących przekonywać o sprawstwie podejrzanego. Potrzeba zabezpieczenia toku postępowania karnego, niestety zawsze istnieje w skomplikowanych/poważnych sprawach karnych. Prokuratura zawsze może stwierdzić, że bez aresztu podejrzany będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań albo ucieknie za granicę.

ILE ZA KORUPCJĘ

Jeżeli zarzuty prokuratury się potwierdzą to byłemu ministrowi transportu grozi długa odsiadka.

Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Karze tej podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Co więcej kara ta grozi za każde przestępstwo z osobna. Jeżeli  łapówek miałoby być więcej to za każdy taki czyn sąd może wymierzyć ww. karę.

GRUPA

  Z doniesień medialnych wynika, że korupcja to nie jedyny zarzut ministra. Podobno działał w grupie przestępczej. A to już poważna sprawa.

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

PRZEMOC W RODZINIE CZY ZNĘCANIE?

ZDALNE ARESZTY

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by amin khorsand on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PRZEMOC W RODZINIE CZY ZNĘCANIE?

Mateusz Szymkowiak07 czerwca 2020Komentarze (0)

Pomiędzy znęcania się a przemocą w rodzinie jest zasadnicza różnica. Nie każda przemoc w rodzinie jest znęcaniem.  Ale w każdym przypadku znęcania się dochodzi do przemocy – fizycznej lub psychicznej.

Pierwsze jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego (przez prokuratora). W przypadku przemocy w rodzinie może (i powinna) zostać wdrożona tzw. procedura niebieskiej karty. Założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem, że doszło do przestępstwa.

KIEDY NIE DOCHODZI DO ZNĘCANIA

Często zdarza się, że skonfliktowani małżonkowie, zwłaszcza, gdy w powietrzu wisi sprawa rozwodowa, „donoszą” na siebie rodzinie, znajomym, a nawet policji. Tak właśnie, niebieska karta jest orężem w sprawie rozwodowej.

Dlaczego?

Po prostu niezwykle łatwo jest założyć niebieska kartę. Wystarczy informacja od kogokolwiek, że może dochodzić do przemocy w rodzinie i już jednostka obejmowana jest niebieską procedurą. Oczywiście do czasu, gdy odpowiednie instytucje (policja, mopsy, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp.) dojdą do wniosku, że zawiadomienie to ściema. Wówczas zamyka się procedurę niebieskiej kartę.

No dobra, ale czy w sytuacji, gdy oboje małżonkowie mają „założone karty” mogą mieć postawione zarzuty znęcania się? NIE.

Jeżeli do przemocy dochodzi  ze strony każdego z małżonków brak jest możliwości przyjęcia, że popełniają przestępstwo znęcania się.

WZAJEMNE „ZNĘCANIE”?!

Nie istnieje coś takiego jak „wzajemne znęcanie”. Przy przestępstwie znęcania musi istnieć sprawca i ofiara. Nie ma przestępstwa, gdy przykładowo małżonkowie występują w podwójnej roli sprawcy i ofiary. Brak jest wówczas przewagi jednego z nich nad drugim. Jak ujął to Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń:

Jeżeli wzajemne zachowania na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego polegają na wzajemnym naruszeniu nietykalności i wzajemnym znieważaniu oraz na podejmowaniu czynności, które można określić mianem złośliwego dokuczania – to brak jest podstaw do przypisywania tylko jednej stronie zamiaru znęcania się.

Natomiast naganne wzajemne wobec siebie zachowanie się małżonków może wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw znieważania bądź naruszania nietykalności fizycznej.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Sandy Millar on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl:

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ZDALNE ARESZTY

Mateusz Szymkowiak24 maja 2020Komentarze (0)

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt zmian w prawie. Zmiany mają umożliwić na odbywanie posiedzeń sądu bez udziału – w jednym miejscy – podejrzanego, prokuratora i obrońcy.  Wszystko przez pandemię i COVID-19.

Na czym mają polegać „udogodnienia”?

PODEJRZANEGO NIE DOPROWADZAĆ

Po pierwsze sąd może zarządzić, że oskarżony (lub podejrzany), który jest pozbawiony wolności,  nie będzie mógł bezpośrednio  brać udziału w rozprawie. Wówczas udział oskarżonego/podejrzanego zapewnia się  poprzez urządzenia bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  W rezultacie w aresztach śledczych powstaną pomieszczenia „do wokand”. Pomieszczenia wyposażą w telewizory i kamery przekazujące dźwięk i obraz z i do sądu.

Po drugie na wniosek prokuratora będzie on również mógł brać udział zdalnie w posiedzeniach sądu. Oczywiście za pośrednictwem urządzeń przekazujących obraz i dźwięk.

Po trzecie sąd może zdecydować, że oskarżony odpowiadający z wolnej stopy, jego obrońca albo prokurator lub oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik nie spotkają się na jednej sali rozpraw. W tym wypadku w sądzie wydziela się odrębne pomieszczenia z urządzeniami przekazującymi „na żywo” dźwięk i obraz. Każda ze stron będzie uczestniczyła w rozprawie z innego pomieszczenia sądu.

OBROŃCA Z OSKARŻONYM

Projekt zakłada, że obrońca będzie uczestniczył w rozprawie z oskarżonym pozbawionym wolności, czyli z aresztu śledczego.

W wypadku, gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd może zarządzić przerwę, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym. Przerwa zarządzana jest na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu.

Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza, bierze on udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego.

ANALOGICZNIE Z ARESZTAMI

Niemalże takie same zasady mają zostać wprowadzone w sprawach aresztowych. Obecnie jeżeli prokurator składa wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu to osobę, której on dotyczy doprowadza się do sądu. Podejrzany ma zapewnione prawo do obrony i osobiście może wytłumaczyć się sądowi.

Po zmianach podejrzany utraci takiego prawo. W projekcie przewiduje się , że posiedzenie aresztowe przeprowadza się zdalnie. To jest przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

Ponadto „posiedzenie zdalne” odbywa się w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze. Jeżeli podejrzany przebywa już w areszcie śledczym to będzie w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na nowy blog o prawie dla osób zdradzonych.

Kilka ciekawych wpisów możesz odnaleźć poniżej:

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by David Veksler on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl