Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZBRODNIA i KARA

Mateusz Szymkowiak03 maja 2021Komentarze (0)

Zbrodnia , czyli poważne przestępstwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzony , czyli osoba, która na skutek czyjegoś zachowania będącego zbrodnią odniosła krzywdę.

Przestępca, osoba popełniającą zbrodnię.

Kara , czyli sprawiedliwa odpłata za zbrodnię.

CZY JEST ZBRODNIA BEZ KARY i rola obrońcy.

Wbrew utartym schematom i przekonaniom, rola adwokata nie sprowadza się do pomocy w uniknięciu kary za zbrodnię popełnioną przez przestępcę.

W ramach wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje kilka ról procesowych – jest oskarżyciel (prokurator), jest obrońca (adwokat) i jest sąd (sędzia).

Zadaniem oskarżyciela jest doprowadzić do skazania przestępcy i zapewnienia ochrony pokrzywdzonemu;

Natomiast obrońca ma zapewnić, by sprawca zbrodni nie poniósł surowszej kary niż powinien;

Zadaniem sądu jest wyważyć żądania oskarżyciela i obrońcy, tak by wydać sprawiedliwy wyrok.

Nie ma zbrodni bez kary.

Photo by Peter Scherbatykh on Unsplash

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel./whatsapp:: 0048 604 199 306

e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram: @szymkowiak.mateusz

formularz: http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

#adwokat #obrońca #zbrodnia #przestępstwo #sąd #court #prosecutor #prokurator #obrońca #pena #defenceattorney #crimallaw #adwokatbielsko #areszt #sprawy #karne #sprawakarna #lawyer #attorney #advocate #deffencelawyer

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Mateusz Szymkowiak02 maja 2021Komentarze (0)

Adwokat to prawnik po dodatkowym zawodowym szkoleniu tzw. aplikacji. Ja na przykład odbyłem sędziowską aplikację i zdałem egzamin sędziowski w 2010 roku. Po egzaminie sędziowskim można było wykonywać niemalże każdy zawód prawniczy; natomiast większość adwokatów jest po aplikacji adwokackiej i egzaminie adwokackim.

By zostać adwokatem w Polsce należy skończyć wyższe studia na kierunku prawo. Zdać egzamin wstępny na aplikację. Odbyć aplikację zawodową, które trwają od 3 do 3,5 lat. Zdać egzamin zawodowy: adwokacki, sędziowski, notarialny, prokuratorski lub radcowski (radca prawny).  

Adwokaci z reguły specjalizują się w wąskich dziedzinach prawa, podobnie jak lekarze. Nie jest to jednak tak sformalizowane jak u medyków.

DORADCA

Do adwokata najlepiej udać się po poradę prawną przed podjęciem działania (podpisaniem umowy, zakupem nieruchomości, procesem sądowym). Niestety wielu moich klientów szuka pomocy prawnika po tym jak pewne zdarzenie miało już miejsce.  Przykładowo udają się do adwokata po tym jak już przegrali proces cywilny. Zdecydowanie łatwiej jest doprowadzić do korzystnego wyroku prowadząc sprawę od początku , niż próbować go zmieniać apelacją.

REPREZENTANT – PEŁNOMOCNIK

Adwokat pomoże Ci we wszystkich sprawach , w których wymagany jest kontakt z administracją państwową lub sądami. Może on być twoim reprezentantem. Oznacza to, że za Ciebie załatwi sprawy urzędowe lub przeprowadzi proces w sądzie.

Adwokat może również podjąć się negocjować w Twoim imieniu sprawę, która nie trafiła jeszcze do sądu i dzięki negocjacjom może w ogóle nie trafić na wokandę. Przykładowo adwokat pomoże Ci uzyskać należny Ci od rodzeństwa zachowek, może wynegocjować odstąpienie od umowy kupna samochodu z wadą, pomoże Ci odzyskać należne wynagrodzenie albo wynegocjuje z plan rodzicielski z drugim rodzicem.

OBROŃCA

Szczególną rolę mają adwokaci występujący w sprawach karnych. Musisz wiedzieć, że każdy w Polsce ma prawo do korzystania z pomocy adwokata od momentu pierwszego kontaktu z policją. Jeżeli znalazłeś/aś się w sytuacji, gdzie policja lub prokurator chce Cię przesłuchać pamiętaj, że możesz domagać się udziału obrońcy przy każdym przesłuchaniu i do czasu zjawienia się obrońcy możesz odmówić rozmowy z policjantem/prokuratorem.

Wyjątek to sytuacja, gdy zeznajesz jako świadek – wówczas masz obowiązek mówić prawdę i nic nie ukrywać z tego co wiesz. Świadek również może korzystać z pomocy adwokata, ale tylko gdy wymaga tego interes świadka (np. świadek posiada informacje, których nie chce ujawniać z uwagi na obawę przed skierowanie przeciwko sobie lub bliskim oskarżenia o przestępstwo).

TAJEMNICA

Musisz wiedzieć, że wszystko co kiedykolwiek powiedziałeś adwokatowi , który udzielał Ci porady lub prowadził Twoją sprawę karną, czy cywilną pozostaje tajemnicą adwokacką. Adwokat nie może ujawnić tych informacji, a co ważniejsze nikt nie może zmusić adwokata do ujawnienia tajemnicy adwokackiej.

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

Widzenie z aresztowanym

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Zażalenie na areszt

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.: 0048 604 199 306

whatsapp: 0048 604 199 306

e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram: @szymkowiak.mateusz

formularz: http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash

#adwokat #obrońca #defenceattorney #crimallaw #adwokatbielsko #areszt #sprawy #karne #sprawakarna #lawyer #attorney #advocate #deffencelawyer

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

Mateusz Szymkowiak14 lutego 2021Komentarze (1)

Grozi Ci areszt albo ktoś z twojego otoczenia jest zagrożony aresztowaniem?

Warto byś wiedział/a jak odnaleźć się w nowej sytuacji.  Zatem co powinna zrobić osoba aresztowana  w pierwszej kolejności?

PISZ DO PROKURATORA

Areszt tymczasowy to przede wszystkim izolacja. Przynajmniej w teorii areszt ma na celu odseparowanie aresztanta od wszelkich kontaktów i informacji z zewnątrz. W rzeczywistości to jednak tak nie funkcjonuje – ale to temat na inny wpis  😉

Aresztowany/a ma prawo do kontaktów telefonicznych lub widzeń (przed pandemią), ale o wszystkim decyduje prokurator. Dlatego w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek (na piśmie) do prokuratora o umożliwienie kontaktowania się telefoniczne z najbliższymi.

Dość częstą praktyką – by uzyskać kontakt ze światem zewnętrznym i nie mieszać najbliższych  we „własne sprawy”-  jest wpisanie w prośbie o kontakt telefoniczny jako konkubiny/konkubenta zaufanej osoby. Prokuratura nie jest w stanie zweryfikować z kim osoba aresztowana wchodziła, na wolności, w bliższe stosunki….

 

Przykładowy wniosek o zgodę na telefon znajdziesz w tym miejscu:wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez aresztowanego

____________________________________

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

KIEDY MOŻNA LICZYĆ NA UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTU

Polecam również

podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

Areszt policyjny i sądowy

Obrońca osoby aresztowanej

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Grzywna

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

Mateusz Szymkowiak04 października 2020Komentarze (0)

Co do zasady dzieci nie odpowiadają za przestępstwa. Mam na myśli, że sąd karny nie może prowadzić postępowania wobec dziecka. Rodzi się zatem pytanie kiedy dziecko w świetle prawa karnego przestaje być dzieckiem?

DOLNA GRANICA WIEKU

Kodeks karny przewiduje dwie granice wieku, od którego każdy człowiek odpowie za swoje zachowanie stanowiące przestępstwo.

Po pierwsze powszechny wiek odpowiedzialności w Polsce to 17 lat. Każdy kto ukończy 17 lat może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wobec sprawców łagodniejszych  przestępstw (występków), którzy popełnić je mieli po ukończeniu 17 roku życia a przed 18 r.ż. sąd karny może stosować zamiast kary środki wychowawcze i poprawcze , takie jak umieszczenie w schronisku dla młodocianych lub zakładzie poprawczym.

MINIMALNA GRANICA WIEKU

W szczególnych wypadkach za ciężkie przestępstwa karnie odpowiadać może człowiek już po ukończeniu 15 roku życia.

Za jakie przestępstwa mogą odpowiadać osoby już pomiędzy 15 a 17 rokiem życia? Po kolei:

  1. za zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zabójstwo;
  3. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
  4. sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego;
  5. piractwo na statku powietrznym lub wodnym;
  6. za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
  7. gwałt ze szczególnym okrucieństwem lub przeciwko małoletniemu poniżej 15 r.ż., wspólnie z inną osobą albo wobec krewnego;
  8. czynną napaść na funkcjonariusza publicznego jeżeli spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu;
  9. wzięcie zakładnika;
  10. rozbój tj. kradzież przy użyciu przemocy – to najczęstszy przypadek

JAKĄ KARĘ MOŻE PONIEŚĆ 15 – LATEK

Ustawa karna przewiduje, że wobec młodocianego (tj. gdy przed 21 rokiem życia popełnia przestępstwo) nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast wobec osób pomiędzy 15 a 17 rokiem życia, oprócz tego że nie orzeka się kary dożywocia, maksymalna kara może wynieść 2/3 górnego ustawowego zagrożenia. Co to oznacza? Proste – jeżeli za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności to sąd wobec 15 latka może orzec karę nie surowszą niż 8 lat pozbawienia wolności.

Wiek nieletniego sprawcy jest też samoistną przesłanką do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Na czym ono polega? W tym wypadku za rozbój sąd mógłby przykładowo wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju i zamiast pozbawienia wolności orzec ograniczenie wolności lub grzywnę.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Bermix Studio on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK ZABLOKOWAĆ ROZWÓD

CO DAJE INTERCYZA?

JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

SŁAWOMIR N. – POLITYCZNY ARESZT?

Mateusz Szymkowiak26 lipca 2020Komentarze (1)

Pewnie słyszałeś/aś o sprawie b. ministra transportu Sławomira N. Przed jego aresztowaniem po prostu Sławomira Nowaka.

Pana ministra aresztował sąd. Podobno z powodu  rzekomej korupcji, chociaż obrońca pana ministra i sam pan Sławomir zarzekają się, że sprawa ma polityczne podłoże.

Czy w Polsce dzisiejszych czasów można mówić o politycznych procesach?

Osobiście uważam, że nie ma w Polsce politycznych procesów. Co by nie mówić o wymiarze sprawiedliwości i politykach to jednak, pracując co dnia jako adwokat, nie mogę powiedzieć, że niezawisłość sędziowska jest zagrożona. Oczywiście wyjątki mogą tylko potwierdzać regułę.

ARESZT POLITYCZNY

Coś takiego nie istnieje. Każdy- w tym były minister – może trafić do aresztu tymczasowego, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa (czynu zabronionego) i istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratorskiego/sądowego.

Innymi słowy nikt nie może zostać aresztowany, gdy prokurator nie przedstawi sądowi wystarczających , solidnych dowodów mogących przekonywać o sprawstwie podejrzanego. Potrzeba zabezpieczenia toku postępowania karnego, niestety zawsze istnieje w skomplikowanych/poważnych sprawach karnych. Prokuratura zawsze może stwierdzić, że bez aresztu podejrzany będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań albo ucieknie za granicę.

ILE ZA KORUPCJĘ

Jeżeli zarzuty prokuratury się potwierdzą to byłemu ministrowi transportu grozi długa odsiadka.

Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Karze tej podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Co więcej kara ta grozi za każde przestępstwo z osobna. Jeżeli  łapówek miałoby być więcej to za każdy taki czyn sąd może wymierzyć ww. karę.

GRUPA

  Z doniesień medialnych wynika, że korupcja to nie jedyny zarzut ministra. Podobno działał w grupie przestępczej. A to już poważna sprawa.

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

PRZEMOC W RODZINIE CZY ZNĘCANIE?

ZDALNE ARESZTY

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by amin khorsand on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl