Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Poznaj Jakuba. Pan Kuba został wczoraj zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej w centrum miasta. Poddano go badaniu alkosensorem na zawartośc alkoholu w organizmie.

Jakub nie protestował, czuł się pewnie, a alkohol ostatno pił poprzedniego dnia. Jakież było jego zdziwienie, gdy wynik był pozytywny.

W pierwszym badaniu 0,11 mg alkoholu na decymetr sześcienny wydychanego powietrza (tj. 0,22 promila).

W drugim badaniu 0,09 alkoholu w decymetrze sześciennym wydychanego powietrza  (tj. 0,18 promila).

Poloicjant zatrzymał mu prawo jazdy i poinformował, że sprawa trafi do sądu.

Dopiero teraz Jakub zaprotestował: „Jak to?”

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU – WYKROCZENIE

W kodeksie wykroczeń jest przepis, który przewiduje karę za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym znajdując się w stanie po użyciu alkoholu.

Co oznacza taki stan?

Gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi  lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

No właśnie, a nasz bohater miał w pierwzym badaniu przekroczony poziom o 0,01 mg alkoholu 1 dm. Natomiast w drugim badaniu pa Jakub nie znajdował się już  „stanie w użyciu”. Dlaczego więc policjant ztrzymał prawo jazdy?

Dlatego,  że w tego typu przypadkach zachodzi podejrzenie, że kierowca prowadził pojazd po użyciu alkoholu. Tym bardziej, że wczesniejsza próba dała wynik pozytywny.

W podobnych sytuacjach doradzam moim klientom powołanie dowodu z opinii biegłego celem ustalenia zakresu błędu pomiarowego urządzenia, za pomocą którego przebadano kierowcę. To z reguły daje oczekiwane rezultaty. Alternatywnie dobrym rozwiązaniem jest powołanie się na przepis przewidujący nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstapienie od środka karnego. Bowiem w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można można jes stosować. W mojej praktyce sąd wymierzał za taki czyn grzywnę odstępując od środka karnego zakzau prowadzenia pojazdów.

STAN NIETRZEŹWOŚCI – PRZESTĘPSTWO

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż  0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu przekracza0,25 mg alkoholu w 1 dm3  mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym stanowi przestępstwo.

Osoba, która zostałaby przyłapana na takim zachowaniu obligatoryjnie straci prawo jazdy , a sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat.

W swojej praktyce miałem do czynienia z wieloma tego rodzaju sprawami. Często korzystną taktyką jest podważanie wyników badań na zawartość alkoholu przy pomocy toksykologa. Czasami – gdy okoliczności są sprzyjające – można przekonywać sąd, aby warunkowo umorzył postępowanie. Ale nawet to nie spowoduje, że taki kierujący nie straci prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów będzie jednak krótszy.

Jakie mogą być konsekwencje dla osoby, która straci prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Chociażby taka z art. 26 Karty Nauczyciela , że w razie skazania za przestępstwo umyślne stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa.

Przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym jest przestępstem umyślnym. Jeżeli kierującym byłnauczyciel to powinien liczyć się dodatkowo z utratą zatrudnienia.

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

Widzenie z aresztowanym

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Zażalenie na areszt

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Zapewne wiesz , że od 5 października 2019 roku zniknął pewien przepis kodeksu karnego wykonawczego (a w zasadzie został uchylony przez ustawodawcę:-). Mianowicie przepis ten uprawniał do warunkowego  zawieszenia kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu.

Wpis na blogu na ten temat znajdziesz tutaj: PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

Wydaje się, że informacje zawarte we wpisie wymagają doprecyzowania. O tym dzisiaj.

Nie do końca „już się nie da”. Da się, ale wszystko zależy od tego kiedy popełniono przestępstwo i kiedy sąd odroczył karę pozbawienia wolności.

PRZEPISY WZGLĘDNIEJSZE

W prawie karnym obowiązuje pewna zasada. Mianowicie należy stosować przepisy względniejsze, jeżeli pomiędzy datą popełnienia przestępstwa a datą orzekania przez sąd uległy one zmianie. Dosłownie art. 4 § 1 kodeksu karnego brzmi tak:

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Tak właśnie jest w przypadku przepisu 152 kodeksu karnego wykonawczego, który brzmiał:

 • przed 1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

 • od  1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawieniawolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

 • od 5 października 2019 roku – tak:

(uchylony)

TRZY PRZESTĘPSTWA

Poznaj trzech skazanych: Jana A., Jana B. i Jana C.

Pierwszy bohater – pan Jan A. popełnił przestępstwo 1.01.2014 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Uzyskał on roczne odroczenie kary pozbawienia wolności. Odroczenie to trwało od 1.06.2015 do 1.06.2016 roku.

Drugi bohater – pan Jan B. popełnił przestępstwo 1.01.2015 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Korzystał z rocznego odroczenie kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2016 do 1.06.2017 roku.

Trzeci bohater – pan Jan C. popełnił przestępstwo 1.01.2016 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Skorzystał z rocznego odroczenia kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2017 do 1.06.2018 roku.

Wszyscy skazańcy złożyli wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Wnioski wpłynęły do sądu po 5.10.2019 roku.  To jest w dniu, gdy w kodeksie karnym wykonawczym nie było już podstawy do zawieszenia kary pozbawienia wolności,  odroczonej na czas co najmniej roku.

KTO UZYSKA ZAWIASY

Jan A. na pewno ma szanse na warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Jest tak dlatego, że w dacie gdy popełnił przestępstwo obowiązywał najkorzystniejszy przepis. Wówczas można było zawiesić karę pozbawienia wolności w wymiarze nawet dwóch lat. W konsekwencji nie ma znaczenia to, że w dacie, gdy sąd będzie się zastanawiał czy zawiesić karę, przepisu  już nie ma kodeksie. Był na datę popełnienia przestępstwa i datę skorzystania z rocznego odroczenia. To jest dla Jana A. najważniejsze.

Wydaje się, że Jan B. również ma szanse na zawieszenie kary. W chwili popełnienia przestępstwa obowiązywał przepis zezwalający na zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze dwóch lat. Faktycznie uzyskał on roczne odroczenie kary w czasie, gdy znowelizowano przepis w ten sposób, że od 1 lipca 2015 roku możliwe było zawieszenie kary orzeczonej do roku.  W jego przypadku również najważniejszy jest fakt, że na datę popełnienia przestępstwa obowiązywał najkorzystniejszy dla niego stan prawny. W rezultacie nie ma znaczenia, że złożył wniosek o zawieszenie kary po 5 października 2019 roku, gdy w kodeksie przepisu zezwalającego na zawieszenie na ma.

Trzeci  bohater Jan C. niestety nie ma szans na zawieszenie kary. Dlaczego?

Ponieważ w chwili, gdy popełniał przestępstwo obowiązywał przepis umożliwiający zawieszenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Pana  sąd skazał na dwa lata pozbawienia wolności…

PO 5.10.2019 DALEJ MOŻNA ZAWIESZAĆ KARĘ

Taka jest konkluzja.

Z pewnością warto przeanalizować swoją sytuację, gdy jest się osobą skazaną na karę pozbawienia wolności. W szczególności, gdy od daty popełnienia przestępstwa upłynęło już sporo czasu. Z całą pewnością na zawieszenie kary pozbawienia wolności mogą liczyć osoby, które popełniły przestępstwo przed 1 lipca 2015 roku. Nawet, gdy kara wynosiła więcej niż jeden rok pozbawienia wolności.

Można powiedzieć – trochę na wyrost-, że z dobrodziejstwa zawieszenia kary pozbawienia wolności będą mogły skorzystać osoby, które popełniły przestępstwo przed 5 października 2019 roku.

Photo by Zulmaury Saavedra on Unsplash and Mateusz Szymkowiak.

***********************************

Zapraszam Cię do poczytania pozostałych wpisów na blogu:

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

WNIOSEK O ODROCZENIE A WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„.

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

#7 ŚWIADEK KORONNY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 9 ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY.

W tym odcinku podcastu „Krąg przestępstwa” dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy aresztem sądowym a policyjnym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

Mateusz Szymkowiak02 lutego 2020Komentarze (0)

Pan Marek został skazany za rozbój i bójkę. Był to jego pierwszy wyrok. Sędzia ogłaszając wyrok powiedział, że będzie pozbawiony wolności na okres jednego roku i sześć miesięcy. Dodatkowo była też mowa o grzywnie i naprawieniu szkody. Szczegółów pan Marek nie pamięta. Miał adwokata z urzędu i liczy, że on ma wszystkie papiery.

Dla pana Marka sprawa się zakończyła.

Przez pięć miesięcy nic się nie zmieniło w jego życiu. Pracował, wracał do domu, a w niektóre weekendy spotykał się z kolegami na piwo czy dwa… Aż nadszedł 14 stycznia 2020. Tego dnia pan Marek odebrał list z sądu. Dokument zatytułowany był „WEZWANIE„. W wezwaniu stwierdzono, że ma się stawić w Zakładzie Karnym w Cieszynie  w dniu  3 lutego 2020 roku.

Dopiero tego dnia pan Marek zaczął się obawiać i dotarła do niego myśl: co oznacza pozbawienie wolności.

Konsekwentnie poszukiwał informacji o tym, czego może się spodziewać „po drugiej stronie lustra”.

ZAKŁAD KARNY – TYMCZASOWY DOM

Pan Marek musi wiedzieć, że w Polsce funkcjonują różne rodzaje zakładów karnych, a w ramach tych różne typy jednostek penitencjarnych.

Pierwsze co spotka pana Marka po przybyciu do jednostki penitencjarnej to wylegitymowanie, przeszukanie i „przyjęcie” do zakładu karnego.

O tym jak wygląda przyjęcie do zakładu karnego możesz poczytać tutaj: PO RAZ PIERWSZY W ARESZCIE.

W drugiej kolejności pan Marek stawi się przed komisją penitencjarną, która zdecyduje do jakiego rodzaju i typu zakładu karnego zostanie przetransportowany.

Dlaczego jest to tak ważne?

Od tej decyzji administracji zakładu karnego zależy ile wolności utrzyma pan Marek.

RODZAJ ZAKŁADU KARNEGO

W Polsce funkcjonują cztery rodzaje jednostek penitencjarnych, dla:

 1. młodocianych;
 2. odbywających karę po raz pierwszy;
 3. recydywistów penitencjarnych i
 4. odbywających karę aresztu wojskowego.

Do pierwszego kwalifikowane są osoby z uwagi na ich wiek. Sprawcy młodociani to osoby pomiędzy 17 a 21 rokiem życia.

Do drugiego , jak się domyślasz, osoby , które nie miały wcześniej styczności z karą pozbawienia wolności i ukończyły 21 rok życia. Pod pewnymi warunkami osoby te mogą też odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie pierwszego rodzaju i na odwrót.

Do kolejnego rodzaju zakładu karnego kwalifikuje się skazanych, którzy funkcjonowali już wcześniej w jednostkach penitencjarnych.

Ostatni rodzaj zakładu karnego mogą od środka odwiedzić jedynie skazani żołnierze.

Każdy z opisanych wyżej rodzajów zakładów karnych funkcjonować może jako typ otwarty, półotwarty i zamknięty.

O typach zakładów karnych w całej Polsce możesz poczytać na stronach Służby Więziennej: Struktura zakładów karnych w Polsce .

ILE WOLNOŚCI ZA KRATAMI – WERSJA NAJLEPSZA

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego do jakiego typu zakładu karnego trafi pan Marek. Załóżmy, że trafi do zakładu karnego dla osób odbywających karę po raz pierwszy typu otwartego.

Jednostki te charakteryzują się najmniej dolegliwym stopniem izolacji skazanych oraz uproszczonym systemem ochronnym. W zakładzie karnym typu otwartego:

 1. cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę,
 2. skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych stanowiskach pracy,
 3. skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego,
 4. skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację, poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych,
 5. skazanym można zezwalać na udział w zajęciach i imprezach kulturalno-oświatowych lub sportowych organizowanych poza terenem zakładu karnego,
 6. skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym,
 7. osoby skazane mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia,
 8. skazani mogą otrzymywać z depozytu zakładu karnego pieniądze pozostające do ich dyspozycji,
 9. skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nie przekraczający 28 dni w roku,
 10. skazany może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń,
 11. widzenia skazanych mogą podlegać nadzorowi administracji zakładu karnego. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego,
 12. skazanym, w miarę możliwości, stwarza się warunki do przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym zakresie,
 13. korespondencja skazanych nie podlega cenzurze a rozmowy – kontroli administracji zakładu karnego.

ILE WOLNOŚCI ZA KRATAMI – WERSJA NAJGORSZA

Dolegliwość kary jest nieporównywalnie mniejsza, niż w zakładach typu zamkniętego. Porównując typ zamknięty do otwartego zauważysz, że w zakładach typu zamkniętego :

 1. cele są cały czas zamknięte,
 2. skazany może pracować po za zakładem karnym , ale tylko przy pełnym konwojowaniu – z  reguły nie są zatrudniani,
 3. osoby pozbawione wolności nie mogą opuszczać jednostki penitencjarnej w celu uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, zajęciach czy imprezach,
 4. korzystanie z własnej odzieży wymaga zgody dyrektora zakładu karnego,
 5. skazani rzadko korzystają z przepustek,
 6. liczba widzeń jest ograniczona do dwóch w miesiącu,
 7. wszelkie rozmowy telefoniczne, widzenia i korespondencja listowna jest kontrolowana przez funkcjonariuszy SW.

*********************************

Polecam również inne wpisy na blogu:

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

ARESZT TEŻ DLA DENTYSTÓW

Jeżeli preferujesz wersję do odsłuchania zapraszam do odsłuchania podcastu „Krąg przestępstwa” i „Anatomia przestępstwa„.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

Mateusz Szymkowiak26 stycznia 2020Komentarze (0)

Poznaj pana Jakuba. Kuba miał wczoraj pecha.

Po tym jak spotkał się ze przyjacielem z lat młodzieńczych (i wychylił z nim dwa kielichy zakupionej ćwiartki w pobliskim monopolowym) wsiadł do swojego nowego Mercedesa S klasy. Na nieszczęście Jakuba za rogiem stał patrol drogówki. Nierozsądny manewr zawracania na zakazie zwrócił uwagę funkcjonariuszy popijających w radiowozie świeżo zakupioną na stacji BP kawę.

JAZDA BEZ PRAWKA

Jakub jest prężnym przedsiębiorcą i odnosi sukcesy finansowe. Jednocześnie nie bardzo przejmuje się zasadami (w tym tymi wynikającymi z ustaw). Nasz bohater, jak się okazało, stracił przed dwoma laty prawo jazdy za …. jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Wówczas sąd ukarał pana Jakuba karą pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy, której wykonanie następnie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 lata. Orzekł również zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata i świadczenie pieniężne w kwocie 15.000 zł.

W konsekwencji kolejna jazda po spożyciu alkoholu stanowi nowe przestępstwo. O czym pan Jakub nie wie, ale wkrótce się dowie popełnił równocześnie kolejne przestępstwo. Mianowicie  załamanie sądownie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

SPOWROTEM NA SALI ROZPRAW

Tak więc obecnie wobec Jakuba prokuratura sporządzi akt oskarżenia obejmujący przestępstwa z art. 178a § 1 lub 4 i 244 kodeksu karnego.

Sprawy niby nie są „dużego kalibru” , ale jednak mogą panu Jakubowie znacznie skomplikować życie.

Spytasz dlaczego? Myślisz, że pewnie Jakub dostanie góra rok pozbawienia wolności w zawiasach i jakąś karę pieniężną.

Otóż niestety nie.

Tym razem pan Jakub już nie dostanie zawiasów.

Po nowelizacji kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nie większym niż rok (wcześniej były dwa lata). Co istotniejsze obecnie nie można zawiesić kary, jeżeli sprawca w chwili popełnienia przestępstwa miał już na koncie wyrok, którym orzeczono karę pozbawienia wolności (nawet w zawiasach). Wcześniej sąd mogły zawieszać bez ograniczenia kary pozbawienia wolności nawet wobec sprawców, którzy już posiadali wyroki (o ile nie była to recydywa).

Nasz bohater zatem zapewne odbędzie karę pozbawiania wolności w zakładzie karnym. Może też ją odbyć w systemie dozoru elektronicznego w domu.

O tym kiedy i jak można ubiegać się o dozór elektroniczny poczytasz w tym miesjcu:

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI ODBYWANA NA WOLNOŚCI Z „OBROŻĄ”

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSKI

Ta historia pana Jakuba uczy, że na spotkania ze starymi przyjaciółmi jeździmy taksówką, a o nowo nabytym Mercedesie opowiadamy – nie koniecznie pokazujemy.

Zdjęcie dzieci uprzejmości autora  Nicolai Berntsen na  Unsplash.

*****************************************

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

KRĄG PRZESTĘPSTWA #6 Dozór elektroniczny

CO GROZI ZA PODPISANIE WEKSLA „ZA ŻONĘ”

PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl