Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

SŁAWOMIR N. – POLITYCZNY ARESZT?

Mateusz Szymkowiak26 lipca 2020Komentarze (1)

Pewnie słyszałeś/aś o sprawie b. ministra transportu Sławomira N. Przed jego aresztowaniem po prostu Sławomira Nowaka.

Pana ministra aresztował sąd. Podobno z powodu  rzekomej korupcji, chociaż obrońca pana ministra i sam pan Sławomir zarzekają się, że sprawa ma polityczne podłoże.

Czy w Polsce dzisiejszych czasów można mówić o politycznych procesach?

Osobiście uważam, że nie ma w Polsce politycznych procesów. Co by nie mówić o wymiarze sprawiedliwości i politykach to jednak, pracując co dnia jako adwokat, nie mogę powiedzieć, że niezawisłość sędziowska jest zagrożona. Oczywiście wyjątki mogą tylko potwierdzać regułę.

ARESZT POLITYCZNY

Coś takiego nie istnieje. Każdy- w tym były minister – może trafić do aresztu tymczasowego, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa (czynu zabronionego) i istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratorskiego/sądowego.

Innymi słowy nikt nie może zostać aresztowany, gdy prokurator nie przedstawi sądowi wystarczających , solidnych dowodów mogących przekonywać o sprawstwie podejrzanego. Potrzeba zabezpieczenia toku postępowania karnego, niestety zawsze istnieje w skomplikowanych/poważnych sprawach karnych. Prokuratura zawsze może stwierdzić, że bez aresztu podejrzany będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań albo ucieknie za granicę.

ILE ZA KORUPCJĘ

Jeżeli zarzuty prokuratury się potwierdzą to byłemu ministrowi transportu grozi długa odsiadka.

Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Karze tej podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Co więcej kara ta grozi za każde przestępstwo z osobna. Jeżeli  łapówek miałoby być więcej to za każdy taki czyn sąd może wymierzyć ww. karę.

GRUPA

  Z doniesień medialnych wynika, że korupcja to nie jedyny zarzut ministra. Podobno działał w grupie przestępczej. A to już poważna sprawa.

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

PRZEMOC W RODZINIE CZY ZNĘCANIE?

ZDALNE ARESZTY

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by amin khorsand on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PRZEMOC W RODZINIE CZY ZNĘCANIE?

Mateusz Szymkowiak07 czerwca 2020Komentarze (0)

Pomiędzy znęcania się a przemocą w rodzinie jest zasadnicza różnica. Nie każda przemoc w rodzinie jest znęcaniem.  Ale w każdym przypadku znęcania się dochodzi do przemocy – fizycznej lub psychicznej.

Pierwsze jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego (przez prokuratora). W przypadku przemocy w rodzinie może (i powinna) zostać wdrożona tzw. procedura niebieskiej karty. Założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem, że doszło do przestępstwa.

KIEDY NIE DOCHODZI DO ZNĘCANIA

Często zdarza się, że skonfliktowani małżonkowie, zwłaszcza, gdy w powietrzu wisi sprawa rozwodowa, „donoszą” na siebie rodzinie, znajomym, a nawet policji. Tak właśnie, niebieska karta jest orężem w sprawie rozwodowej.

Dlaczego?

Po prostu niezwykle łatwo jest założyć niebieska kartę. Wystarczy informacja od kogokolwiek, że może dochodzić do przemocy w rodzinie i już jednostka obejmowana jest niebieską procedurą. Oczywiście do czasu, gdy odpowiednie instytucje (policja, mopsy, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp.) dojdą do wniosku, że zawiadomienie to ściema. Wówczas zamyka się procedurę niebieskiej kartę.

No dobra, ale czy w sytuacji, gdy oboje małżonkowie mają „założone karty” mogą mieć postawione zarzuty znęcania się? NIE.

Jeżeli do przemocy dochodzi  ze strony każdego z małżonków brak jest możliwości przyjęcia, że popełniają przestępstwo znęcania się.

WZAJEMNE „ZNĘCANIE”?!

Nie istnieje coś takiego jak „wzajemne znęcanie”. Przy przestępstwie znęcania musi istnieć sprawca i ofiara. Nie ma przestępstwa, gdy przykładowo małżonkowie występują w podwójnej roli sprawcy i ofiary. Brak jest wówczas przewagi jednego z nich nad drugim. Jak ujął to Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń:

Jeżeli wzajemne zachowania na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego polegają na wzajemnym naruszeniu nietykalności i wzajemnym znieważaniu oraz na podejmowaniu czynności, które można określić mianem złośliwego dokuczania – to brak jest podstaw do przypisywania tylko jednej stronie zamiaru znęcania się.

Natomiast naganne wzajemne wobec siebie zachowanie się małżonków może wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw znieważania bądź naruszania nietykalności fizycznej.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Sandy Millar on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl:

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ZDALNE ARESZTY

Mateusz Szymkowiak24 maja 2020Komentarze (0)

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt zmian w prawie. Zmiany mają umożliwić na odbywanie posiedzeń sądu bez udziału – w jednym miejscy – podejrzanego, prokuratora i obrońcy.  Wszystko przez pandemię i COVID-19.

Na czym mają polegać „udogodnienia”?

PODEJRZANEGO NIE DOPROWADZAĆ

Po pierwsze sąd może zarządzić, że oskarżony (lub podejrzany), który jest pozbawiony wolności,  nie będzie mógł bezpośrednio  brać udziału w rozprawie. Wówczas udział oskarżonego/podejrzanego zapewnia się  poprzez urządzenia bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  W rezultacie w aresztach śledczych powstaną pomieszczenia „do wokand”. Pomieszczenia wyposażą w telewizory i kamery przekazujące dźwięk i obraz z i do sądu.

Po drugie na wniosek prokuratora będzie on również mógł brać udział zdalnie w posiedzeniach sądu. Oczywiście za pośrednictwem urządzeń przekazujących obraz i dźwięk.

Po trzecie sąd może zdecydować, że oskarżony odpowiadający z wolnej stopy, jego obrońca albo prokurator lub oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik nie spotkają się na jednej sali rozpraw. W tym wypadku w sądzie wydziela się odrębne pomieszczenia z urządzeniami przekazującymi „na żywo” dźwięk i obraz. Każda ze stron będzie uczestniczyła w rozprawie z innego pomieszczenia sądu.

OBROŃCA Z OSKARŻONYM

Projekt zakłada, że obrońca będzie uczestniczył w rozprawie z oskarżonym pozbawionym wolności, czyli z aresztu śledczego.

W wypadku, gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd może zarządzić przerwę, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym. Przerwa zarządzana jest na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu.

Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza, bierze on udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego.

ANALOGICZNIE Z ARESZTAMI

Niemalże takie same zasady mają zostać wprowadzone w sprawach aresztowych. Obecnie jeżeli prokurator składa wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu to osobę, której on dotyczy doprowadza się do sądu. Podejrzany ma zapewnione prawo do obrony i osobiście może wytłumaczyć się sądowi.

Po zmianach podejrzany utraci takiego prawo. W projekcie przewiduje się , że posiedzenie aresztowe przeprowadza się zdalnie. To jest przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

Ponadto „posiedzenie zdalne” odbywa się w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze. Jeżeli podejrzany przebywa już w areszcie śledczym to będzie w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na nowy blog o prawie dla osób zdradzonych.

Kilka ciekawych wpisów możesz odnaleźć poniżej:

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by David Veksler on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Od jakiegoś czasu można wyczytać w prasie i Internecie, że ZM Henryk Kania S.A. z Pszczyny k. Bielska-Białej ma problemy finansowe. Główny akcjonariusz  spółki Henryk Kania za sytuację jakiej znalazła się firma obwinia „układ”…. Według niego to zmowa sieci handlowej Biedronka (marki należącej do Jeronimo Martins Polska S.A.), banków, nadzorcy sądowego prowadzącego postępowanie układowe doprowadziło rodzinną spółkę do ruiny. Potentat w branży mięsnej nie oszczędzał też wymiaru sprawiedliwości, który jego zdaniem również działał przeciwko ZM Henryk Kania S.A.

Cóż, każdy ma prawo prowadzić własną narrację. Nie wątpię, że wiele czynników złożyło się na trudną sytuację mięsnego potentata. Osobiście jednak kieruję się w życiu inną zasadą; wszystko co dzieje się w moim życiu jest moją odpowiedzialnością (nie winą, ale odpowiedzialnością). Pozwala to na przejęcie kontroli nad wszystkim czego doświadczamy w życiu. Ale odbiegam od tematu 🙂

RODZINNA FIRMA, PUSTE FAKTURY i VAT

Na stronach ZM Henryk Kania S.A.  można się dowiedzieć, że początki  firmy przypadają na lata 90-te XX wieku. Po wielu lata ster firmy po ojcu przejął Henryk Kania junior. To właśnie ten mężczyzna obecnie budzi zainteresowanie śledczych. Postanowili go nawet poszukiwać, ale o tym nieco niżej.  Jest tak za sprawą domniemanych pustych faktur jakie ZM Henryk Kania S.A. miały wymieniać z powiązaną spółką Rubin Energy sp. z .o.o. na łączną kwotę ponad 740.000.000 zł (tak właśnie 740 milionów PLN). Jak podaje Rzeczpospolita w grę mogą wchodzić wyłudzenia zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 28.000.000 zł. Zarząd spółki miałby też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40.000.000 zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT.

BIZNES W POLSCE, PREZES NIE

Główny akcjonariusz, ówczesny prezes zarządu i członek rady nadzorczej ZM Henryk Kania S.A. podobno nie mieszka jednak w Polsce. Najwidoczniej najlepiej prowadzić biznes w Polsce mieszkając poza jej granicami…

Albo – tak sobie myślę – jest to bezpieczniejsze, gdy firma upada, wierzyciele domagają się należności, a prokuratura coś węszy. Nie mnie oceniać. Skupmy się na faktach.

Na razie Prokuratura Krajowa – Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach  – wydała za panem Kanią list gończy.

LIST GOŃCZY

Fakty są takie, ze list gończy może wydać sąd lub prokurator. List gończy wydaje się, gdy podejrzany się ukrywa. Równocześnie z listem gończym wydane jest postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec poszukiwanego. Nie jest w tym wypadku również konieczne przesłuchanie podejrzanego. No bo się nie da, skoro się ukrywa – logiczne.

Prawdopodobne dalsze czynności wobec tego akcjonariusza ZM Henryk Kania S.A. będą takie, że Sąd Okręgowy w Katowicach wyda Europejski Nakaz Aresztowania, o ile poszukiwany przebywa – jak donoszą media – na Wyspach Kanaryjskich, a jeżeli przebywa w Stanach Zjednoczonych Ameryki to departament sprawiedliwości złoży zapewne wniosek o ekstradycję swojego obywatela z terytorium USA.

Z uwagi na zawirowania jakie politycy czynią z polskim wymiarem sprawiedliwości i z uwagi na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasbourgu z tym związane, prawdopodobne jest to, że USA lub Królestwo Hiszpanii odmówią wydania poszukiwanego. Takie przypadki już się wydarzyły.

Następnie, o ile dojdzie do wydania do Polski  poszukiwanego, zostanie on doprowadzony do najbliższego aresztu i  niezwłocznie przesłuchany przez śledczych lub sąd, który zdecyduje czy tymczasowe aresztowanie utrzymać , czy uchylić.

POINTA

Tak sobie myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I nie mówię tu o wędlinach. Było wiele przypadków tzw. ludzi sukcesu, którzy stworzyli lub przejęli rodzinne firmy, rozkręcili biznes i dorobili się gigantycznych fortun,  następnie przekroczyli linię, której nie powinni ,a wszystko to w pogoni za jeszcze większymi pieniędzmi.

Czy warto? Na to pytanie nie odpowiem, bo nie dorobiłem się fortuny (jeszcze ;-).

Ufam, że Ty sam/sama znasz odpowiedź na to pytanie.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

KONFISKATĄ ROZSZERZONĄ PO KIESZENI PRZEDSIĘBIORCZYM

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Przeglądając rano wiadomości natknąłem się na informację, że w ubiegłym roku śledczy dokonali konfiskaty majątku na kwotę – UWAGA – 2.100.000.000,00 PLN w 668 przypadkach. SPORO. Choć w innym miejscu doczytałem, że szacunki nielegalnych korzyści z przestępstw wynoszą od 200 do 500 miliardów (to właśnie te 9 zer) rocznie…

JEST PODEJRZENIE MOŻE BYĆ KONFISKATA

W sprawach, w których zachodzi podejrzenie osiągnięcia korzyści majątkowej na drodze przestępstwa sąd może dokonać konfiskaty majątku. W tym rownież przedsiębiorstwa (przy znacznej korzyści majątkowej) oraz korzyści uzyskanej z przestępstwa. Znaczna korzyść majątkowa to kwota ponad 200.000 złotych .

Ponadto śledczy mogą na poczet tej konfiskaty czy przepadku korzyści zabezpieczyć majątek podejrzanego jeszcze przed wyrokiem.

KONFISKATA ROZSZERZONA

To funkcjonująca od paru (3) lat w polskim kodeksie karnym instytucja pozwalająca na zabieranie przez państwo przedsiębiorstw, które służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Warunkiem jest to by domniemany sprawca osiągnął z przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości (co najmniej 200.000 zł) .

Przedsiębiorstwo może, ale nie musi być własnością tego domniemanego sprawcy.

Jak to?? – zapytasz.

No właśnie, dość częstą praktyką było przepisywanie majątku lub nawet nabywanie go od początku na zaufane osoby z otoczenia przedsiębiorczej jednostki. Praktyka ta miała uchronić majątek „na wypadek wpadki”. Konfiskata rozszerzona jest środkiem zaradczym takiej sytuacji.

Przepadek przedsiębiorstwa, nie stanowiącego własności domniemanego sprawcy, jest możliwy, gdy przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Dodatkowo  jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

Ponad to sąd ma możliwość skonfiskowania zamiast przedsiębiorstwa jego równowartości.

Przepisy na szczęście przewidują wiele możliwości obronienia przedsiębiorstwa przed zakusami śledczych.

TYLKO 5 LAT WSTECZ

Instytucję konfiskaty rozszerzonej stosuje się do majątku, który sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa. Liczonym do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku.

Okres 5 lat przed popełnieniem przestępstwa jest więc granicą kontroli legalności pochodzenia mienia.

Zastanawiasz się co dalej dzieje się ze skonfiskowanym przedsiębiorstwem?

Przechodzi w zarząd komisaryczny. W konsekwencji zarządca ma obowiązek prowadzić to przedsiębiorstwo w sposób odpowiadający regułom rynkowym.O ile  firma nie była słupem, ale prawdziwym przedsiębiorstwem z majątkiem, pracownikami, zamówieniami, wierzytelnościami itd. Co więcej zarządca ma obowiązek wypłacać pensje pracownikom i regulować zobowiązania.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by amin khorsand on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl