Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

DOZÓR ELEKTRONICZNY – NOWE ZASADY OD 1.1.2023

Mateusz Szymkowiak08 stycznia 2023Komentarze (0)

Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również w domy w ramach systemu dozoru elektronicznego. 

AKTAULANE WARUNKI NA SDE

Aktualnie o dozór elektroniczny ubiegać się mogą osoby, wobec których wymierzono karę nie wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. WAŻNE – musi to być kara, która wynika z wyroku sądu, a nie kara pozostała do odbycia np. po okresie tymczasowego aresztowania. Warunek maksymalnej kary 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności odnosi się też do sumy kar wynikających z różnych wyroków sądów. 

Kolejny warunek, by uzyskać „bransoletę” to wyrażenie na piśmie zgody przez wszystkich dorosłych domowników, na odbywanie kary pozbawienia wolności w domu przez skazanego. 

Z dozoru elektroniczne nie mogą korzystać osoby skazane w ramach recydywy, ale tylko z dwójką (z art. 64 § 2 k.k.). 

 Na dozór elektroniczny może wyrazić zgodę sąd penitencjarny tylko wtedy, gdy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o „bransoletę” spełnione są warunki techniczne – chodzi tu o wystarczającą moc sygnału do i z odbiornika instalowanego na ręce/nodze. 

Finalny i najważniejszy warunek, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego to przekonać sąd, że  cele kary pozbawienia wolności  będą osiągnięte pomimo, że nie będzie ona efektywnie wdrożona w zakładzie karnym. Chodzi o to, że sędzia będzie miał pewność/przekonanie, że skazany już więcej nie popełni przestępstwa.

Security electronic tag on a tagged criminal

NOWE WARUNKI NA SDE

UWAGA – OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU ROZSZERZONE ZOSTANĄ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOZORU ELEKTRONICZNEGO.

O dozór elektroniczny będą się mogły starać osoby, skazane na karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do zakończenia kary pozostało nie więcej niż pół roku. Spowoduje to „zluzowanie” zakładów karny z osób skazanych, którym pozostało do odbycia kary relatywnie  niewiele czasu. Skazani, którzy kwalifikują się na nowe warunki SDE , mogą składać wnioski końcem grudnia – sądy penitencjarne nie rozpoznają ich wcześniej niż w styczniu 2023 roku , a od początku nowego roku wchodzą w życie zmienione przepisy. 

_________________________________________________

Zapraszam też do kontaktu telefonicznego i mailowego : ms@adwokat-szymkowiak.pl .

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości autorów na unsplash.com

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: