Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Jak uniknąć tymczasowego aresztowania

Mateusz Szymkowiak10 maja 2019Komentarze (0)

Z racji wykonywanego zawodu mam dość częsty kontakt z osobami, którym grozi tymczasowe aresztowanie lub które już zostały tymczasowo aresztowane. Kilkakrotnie zwracały się do mnie osoby, które miały uzasadnione przypuszczenia, że policja chce je zatrzymać, a w dalszej perspektywie mogą być aresztowane. Z reguły przypuszczenia takie bazują na fakcie, iż wspólnicy, z którymi prowadziły one pewną – niekoniecznie legalną – działalność zostali już zatrzymani i trafili do aresztu śledczego. 

Zawsze podczas pierwszego spotkania adwokata z klientem pada pytanie „panie mecenasie jak mogę uniknąć tymczasowego aresztowania?”

Czym jest i kiedy można stosować tymczasowy areszt pisałem już wcześniej – zapraszam do lektury na Facebooku >>

Prokurator a tymczasowe aresztowanie

Obecnie spróbujmy spojrzeć na tymczasowy areszt z bardziej praktycznego punktu widzenia. Tymczasowe aresztowanie to instrument, którym posługuje się prokurator – z reguły – by ułatwić sobie pracę. Choć nie ma on kompetencji do samodzielnego podjęcia decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, to jednak ma on legitymację, by wnioskować do sądu o jego zastosowanie; może też odstąpić o składania takiego wniosku. Prokurator nie mając prawa do zastosowania tymczasowego aresztowania, ma jednak prawo do zwolnienia – w każdym czasie – tymczasowo aresztowanego z aresztu śledczego. 

Powyższe fakty skłaniają do wniosku, iż kalkulacje dotyczące osiągnięcia celu uniknięcia aresztowania powinny uwzględniać w mniejszym lub większym zakresie współpracę z prokuratorem.

Wiadomo, każda sprawa jest inna.  

W wielowątkowej i wielopodmiotowej sprawie karnej, gdzie zachodzi podejrzenie współdziałania w grupie lub związku przestępczym inaczej będzie wyglądała „strategia współpracy” z prokuratorem, niż w sprawie dotyczącej wyłudzeń vat-u,  tudzież oszustw na wnuczka.

Jeżeli jesteś w relatywnie dobrej sytuacji, kiedy masz czas na przygotowanie się, do planowanego przez policję zatrzymania i przesłuchania przez prokuratora, dobrym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do adwokata, który pomoże przygotować się do zatrzymania, ustali najlepszą linię obrony i przećwiczy treść wyjaśnień jakie powinieneś złożyć podczas przesłuchania by uniknąć aresztowania.

Pamiętaj, że adwokat związany jest tajemnicą adwokacką, co oznacza, że nic z tego co mu przekazał klient nie może zostać wykorzystane, a organy ścigania nie mają prawa naruszyć fundamentalnego prawa każdego do obrony, w tym tajemnicy adwokackiej. Dlatego zalecam, by podczas rozmowy z adwokatem przekazać mu jak najwięcej faktów i mówić prawdę. Każda informacja może być przydatna do skonstruowania najbardziej optymalnej linii obrony.

Wcześniejszy kontakt z adwokatem to też gwarancja, że po zatrzymaniu nie zostaniesz sam ponieważ twój obrońca ma na każdym etapie sprawy prawo do kontaktowania się z tobą a ty z nim. Adwokat ma prawo brać udział w każdej czynności, która jest przeprowadzana z osobą zatrzymaną lub taką, co do której skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Finalnie adwokat ma prawo wstępu na teren aresztu śledczego. 

Złożenie wyjaśnień

Z mojego doświadczenia wynika, że zasadniczym pretekstem, który prokuratorzy wykorzystują składając do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest odmowa przez zatrzymanych składania wyjaśnień tj. – jak eufemistycznie ujmują to prokuratorzy – „korzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień” lub też składanie wyjaśnień, które „nie trzymają się kupy” i już na pierwszy rzut oka widać, że zatrzymany kłamie. 

Kolejnym sposobem na uniknięcie tymczasowego aresztowania jest uzyskanie poręczenia osoby o uznanym autorytecie albo organizacji społecznej, która swoją pozycją gwarantuje, że pomimo nie stosowania tymczasowego aresztowania postępowanie karne nie będzie w sposób nielegalny utrudniane przez osobę, która uniknęła aresztu. Poręczenie takie wielokrotnie w mojej praktyce okazało się wystarczające dla sądów, które nie godziły się na stosownie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania.

Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą równości każdego wobec prawa sąd musi każdego podsądnego traktować tak samo w tych samych okolicznościach. 

W praktyce jednak równości nie ma! Niestety osoby majętne mają lepsze perspektywy.

Zwolnienie z aresztu tymczasowego – kaucja

Z aresztu tymczasowego aresztowany może zostać zwolniony po wpłaceniu ustalonej przez sąd kaucji. Zatem strategia uniknięcia tymczasowego aresztowania powinna uwzględniać zgromadzenie odpowiednich funduszy z przeznaczeniem ich na kaucję – poręczenie majątkowe. 

Wysokość kaucji w każdej sprawie karnej jest ustalana indywidualnie. By przekonać sąd do zasadności stosowania poręczenia majątkowego lub innych wolnościowych środków zapobiegawczych warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Z reguły znają oni sędziów orzekających w wydziałach karnych w miejscach, gdzie prowadzą praktykę adwokacką i wiedzą czego można po danym sędzim się spodziewać, albo jakie argumenty merytoryczne mogą przekonać sąd do nie uwzględnienia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu. 

Wykorzystując moje doświadczenia mogę wam powiedzieć, że w sprawie dotyczącej oszustwa na szkodę prywatnego przedsiębiorstwa – pewnej huty – , gdzie pierwotnie prokuratura zarzucała  podejrzanym  szkodę w wysokości ok. 3 mln złotych  „wystarczyła” kaucja w wysokości 100.000 zł, co pozwoliło mojemu klientowi odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Nawiasem mówiąc, prokurator poległ w toku postępowania dowodowego i nie wykazał, że szkoda w istocie była taka wysoka. Skończyło się na ustaleniu szkody na poziomie 200.000 zł, resztę o ile szkoda była wyższa huta musiała udowadniać w procesie cywilnym. Proces jeszcze się nie skończył…

Po więcej informacji zapraszam na www.adwokat-szymkowiak.pl .

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: