Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KTO MOŻE ODMÓWIĆ ZEZNAŃ W PROCESIE KARNYM?

Mateusz Szymkowiak17 października 2021Komentarze (0)

Co do zasady każdy kto jest wezwany przez sąd w charakterze świadka musi złożyć zeznania.

Od tej zasady jest kilka wyjątków.

ADWOKAT JAK KSIĄDZ

Pierwszy z tych wyjątków to  zakaz dowodowy: nie wolno przesłuchiwać w charakterze świadka  obrońcy/adwokata co do faktów, o których dowiedział się prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej. Tak samo nie wolno przesłuchiwać w charakterze świadka duchownego, co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi.

Podobnie, chociaż z jednym zastrzeżeniem, nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora. Jeżeli mediator ten prowadził mediację między oskarżonym i pokrzywdzonym. Zastrzeżenie – można przesłuchać mediatora jeżeli ma on wiedzę o przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia najpoważniejszych przestępstw. Są nimi m.in.: przestępstwo terrorystyczne, eksterminacja, zamach na życie prezydent a szpiegostwo, zamach stanu itp.

OSOBA NAJBLIŻSZA

Może odmówić zeznań osoba najbliższa dla oskarżonego. Według kodeksu karnego osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny (rodzic, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk itd.), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii (dzieci małżonka, teściowie, dziadkowie małżonka itd.) lub stopniu (szwagrowie), osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek , a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent/konkubina, co ciekawe również co do partnerów tej samej płci).

Prawo odmowy zeznań ma również ex-małżonek oraz osoby, które rozwiązały stosunek przysposobienia (adopcji).

Krąg osób najbliższych  – jak widzisz -jest duży.

KIEDY MOŻNA ODMÓWIĆ ZEZNAŃ/WYCOFAĆ ZEZNANIA?

Sąd/prokurator/policjant ma obowiązek pouczyć przedodebraniem zeznań od osoby najbliższej o jej prawie do odmowy zeznań przed ich złożeniem.

Jeżeli osoba najbliższa złożyła zeznania na policji/w prokuraturze, ale następnie chce się wycofać i odmówić zeznań w sądzie ma do tego prawo. Może tego jednak dokonać najpóźniej przed pierwszym przesłuchaniem na rozprawie.  Jeżeli sprawa wróciła ponownie do sądu po uchyleniu przez sąd apelacyjny, to taka osoba najbliższa nie ma już prawa do odmowy zeznań, jeżeli za pierwszym razem na rozprawie nie skorzystała z prawa do domowy zeznań.

Jeżeli osoba najbliższa odmówi zeznań w tym terminie to sąd nie może wykorzystać wcześniejszych zeznań jako dowodu w sprawie.  Oznacza to, że protokoły zeznań tej osoby najbliższej sporządzone przez prokuratora/policjanta są w aktach, ale dla sądu „jakoby ich nie było”.

WSPÓŁSPRAWCA

Ostatnia kategoria osób uprawnionych do odmowy zeznań to oskarżony w innej sprawie o współudział w tym samym przestępstwie co nasz oskarżony. Jest to konsekwencją zasady, że nikt nie musi dostarczać dowodów swojej winy /samooskarżać się.

Często jest tak, że prokuratorzy wyodrębniają część sprawy  z wielopodmiotowych i wielowątkowych spraw. Wówczas zdarza się, że kilku sprawców tego samego przestępstwa (np. handel narkotykami) mają równolegle sprawy o to samo przed różnymi sądami. Jeżeli sąd chce przesłuchać tego współsprawcę jako świadka to musi pouczyć o prawie do odmowy zeznań.

Odmiennie jednak niż jest to przy osobie najbliższej, sąd nawet po skorzystaniu z prawa do odmowy zeznań przez współsprawcę, może odczytać (i użyć jako dowód) wyjaśnienia (czyli tylko to co współsprawca powiedział jako podejrzany wcześniej) tej osoby złożone na etapie prokuratorskim.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na blog o prawie rodzinnym.

Polecam też kilka poniższych wpisów:-)

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: