Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZDALNE ARESZTY

Mateusz Szymkowiak24 maja 2020Komentarze (0)

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt zmian w prawie. Zmiany mają umożliwić na odbywanie posiedzeń sądu bez udziału – w jednym miejscy – podejrzanego, prokuratora i obrońcy.  Wszystko przez pandemię i COVID-19.

Na czym mają polegać „udogodnienia”?

PODEJRZANEGO NIE DOPROWADZAĆ

Po pierwsze sąd może zarządzić, że oskarżony (lub podejrzany), który jest pozbawiony wolności,  nie będzie mógł bezpośrednio  brać udziału w rozprawie. Wówczas udział oskarżonego/podejrzanego zapewnia się  poprzez urządzenia bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  W rezultacie w aresztach śledczych powstaną pomieszczenia „do wokand”. Pomieszczenia wyposażą w telewizory i kamery przekazujące dźwięk i obraz z i do sądu.

Po drugie na wniosek prokuratora będzie on również mógł brać udział zdalnie w posiedzeniach sądu. Oczywiście za pośrednictwem urządzeń przekazujących obraz i dźwięk.

Po trzecie sąd może zdecydować, że oskarżony odpowiadający z wolnej stopy, jego obrońca albo prokurator lub oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik nie spotkają się na jednej sali rozpraw. W tym wypadku w sądzie wydziela się odrębne pomieszczenia z urządzeniami przekazującymi „na żywo” dźwięk i obraz. Każda ze stron będzie uczestniczyła w rozprawie z innego pomieszczenia sądu.

OBROŃCA Z OSKARŻONYM

Projekt zakłada, że obrońca będzie uczestniczył w rozprawie z oskarżonym pozbawionym wolności, czyli z aresztu śledczego.

W wypadku, gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd może zarządzić przerwę, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym. Przerwa zarządzana jest na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu.

Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza, bierze on udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego.

ANALOGICZNIE Z ARESZTAMI

Niemalże takie same zasady mają zostać wprowadzone w sprawach aresztowych. Obecnie jeżeli prokurator składa wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu to osobę, której on dotyczy doprowadza się do sądu. Podejrzany ma zapewnione prawo do obrony i osobiście może wytłumaczyć się sądowi.

Po zmianach podejrzany utraci takiego prawo. W projekcie przewiduje się , że posiedzenie aresztowe przeprowadza się zdalnie. To jest przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

Ponadto „posiedzenie zdalne” odbywa się w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze. Jeżeli podejrzany przebywa już w areszcie śledczym to będzie w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na nowy blog o prawie dla osób zdradzonych.

Kilka ciekawych wpisów możesz odnaleźć poniżej:

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by David Veksler on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Od jakiegoś czasu można wyczytać w prasie i Internecie, że ZM Henryk Kania S.A. z Pszczyny k. Bielska-Białej ma problemy finansowe. Główny akcjonariusz  spółki Henryk Kania za sytuację jakiej znalazła się firma obwinia „układ”…. Według niego to zmowa sieci handlowej Biedronka (marki należącej do Jeronimo Martins Polska S.A.), banków, nadzorcy sądowego prowadzącego postępowanie układowe doprowadziło rodzinną spółkę do ruiny. Potentat w branży mięsnej nie oszczędzał też wymiaru sprawiedliwości, który jego zdaniem również działał przeciwko ZM Henryk Kania S.A.

Cóż, każdy ma prawo prowadzić własną narrację. Nie wątpię, że wiele czynników złożyło się na trudną sytuację mięsnego potentata. Osobiście jednak kieruję się w życiu inną zasadą; wszystko co dzieje się w moim życiu jest moją odpowiedzialnością (nie winą, ale odpowiedzialnością). Pozwala to na przejęcie kontroli nad wszystkim czego doświadczamy w życiu. Ale odbiegam od tematu 🙂

RODZINNA FIRMA, PUSTE FAKTURY i VAT

Na stronach ZM Henryk Kania S.A.  można się dowiedzieć, że początki  firmy przypadają na lata 90-te XX wieku. Po wielu lata ster firmy po ojcu przejął Henryk Kania junior. To właśnie ten mężczyzna obecnie budzi zainteresowanie śledczych. Postanowili go nawet poszukiwać, ale o tym nieco niżej.  Jest tak za sprawą domniemanych pustych faktur jakie ZM Henryk Kania S.A. miały wymieniać z powiązaną spółką Rubin Energy sp. z .o.o. na łączną kwotę ponad 740.000.000 zł (tak właśnie 740 milionów PLN). Jak podaje Rzeczpospolita w grę mogą wchodzić wyłudzenia zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 28.000.000 zł. Zarząd spółki miałby też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40.000.000 zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT.

BIZNES W POLSCE, PREZES NIE

Główny akcjonariusz, ówczesny prezes zarządu i członek rady nadzorczej ZM Henryk Kania S.A. podobno nie mieszka jednak w Polsce. Najwidoczniej najlepiej prowadzić biznes w Polsce mieszkając poza jej granicami…

Albo – tak sobie myślę – jest to bezpieczniejsze, gdy firma upada, wierzyciele domagają się należności, a prokuratura coś węszy. Nie mnie oceniać. Skupmy się na faktach.

Na razie Prokuratura Krajowa – Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach  – wydała za panem Kanią list gończy.

LIST GOŃCZY

Fakty są takie, ze list gończy może wydać sąd lub prokurator. List gończy wydaje się, gdy podejrzany się ukrywa. Równocześnie z listem gończym wydane jest postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec poszukiwanego. Nie jest w tym wypadku również konieczne przesłuchanie podejrzanego. No bo się nie da, skoro się ukrywa – logiczne.

Prawdopodobne dalsze czynności wobec tego akcjonariusza ZM Henryk Kania S.A. będą takie, że Sąd Okręgowy w Katowicach wyda Europejski Nakaz Aresztowania, o ile poszukiwany przebywa – jak donoszą media – na Wyspach Kanaryjskich, a jeżeli przebywa w Stanach Zjednoczonych Ameryki to departament sprawiedliwości złoży zapewne wniosek o ekstradycję swojego obywatela z terytorium USA.

Z uwagi na zawirowania jakie politycy czynią z polskim wymiarem sprawiedliwości i z uwagi na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasbourgu z tym związane, prawdopodobne jest to, że USA lub Królestwo Hiszpanii odmówią wydania poszukiwanego. Takie przypadki już się wydarzyły.

Następnie, o ile dojdzie do wydania do Polski  poszukiwanego, zostanie on doprowadzony do najbliższego aresztu i  niezwłocznie przesłuchany przez śledczych lub sąd, który zdecyduje czy tymczasowe aresztowanie utrzymać , czy uchylić.

POINTA

Tak sobie myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I nie mówię tu o wędlinach. Było wiele przypadków tzw. ludzi sukcesu, którzy stworzyli lub przejęli rodzinne firmy, rozkręcili biznes i dorobili się gigantycznych fortun,  następnie przekroczyli linię, której nie powinni ,a wszystko to w pogoni za jeszcze większymi pieniędzmi.

Czy warto? Na to pytanie nie odpowiem, bo nie dorobiłem się fortuny (jeszcze ;-).

Ufam, że Ty sam/sama znasz odpowiedź na to pytanie.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

KONFISKATĄ ROZSZERZONĄ PO KIESZENI PRZEDSIĘBIORCZYM

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Przeglądając rano wiadomości natknąłem się na informację, że w ubiegłym roku śledczy dokonali konfiskaty majątku na kwotę – UWAGA – 2.100.000.000,00 PLN w 668 przypadkach. SPORO. Choć w innym miejscu doczytałem, że szacunki nielegalnych korzyści z przestępstw wynoszą od 200 do 500 miliardów (to właśnie te 9 zer) rocznie…

JEST PODEJRZENIE MOŻE BYĆ KONFISKATA

W sprawach, w których zachodzi podejrzenie osiągnięcia korzyści majątkowej na drodze przestępstwa sąd może dokonać konfiskaty majątku. W tym rownież przedsiębiorstwa (przy znacznej korzyści majątkowej) oraz korzyści uzyskanej z przestępstwa. Znaczna korzyść majątkowa to kwota ponad 200.000 złotych .

Ponadto śledczy mogą na poczet tej konfiskaty czy przepadku korzyści zabezpieczyć majątek podejrzanego jeszcze przed wyrokiem.

KONFISKATA ROZSZERZONA

To funkcjonująca od paru (3) lat w polskim kodeksie karnym instytucja pozwalająca na zabieranie przez państwo przedsiębiorstw, które służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Warunkiem jest to by domniemany sprawca osiągnął z przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości (co najmniej 200.000 zł) .

Przedsiębiorstwo może, ale nie musi być własnością tego domniemanego sprawcy.

Jak to?? – zapytasz.

No właśnie, dość częstą praktyką było przepisywanie majątku lub nawet nabywanie go od początku na zaufane osoby z otoczenia przedsiębiorczej jednostki. Praktyka ta miała uchronić majątek „na wypadek wpadki”. Konfiskata rozszerzona jest środkiem zaradczym takiej sytuacji.

Przepadek przedsiębiorstwa, nie stanowiącego własności domniemanego sprawcy, jest możliwy, gdy przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Dodatkowo  jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

Ponad to sąd ma możliwość skonfiskowania zamiast przedsiębiorstwa jego równowartości.

Przepisy na szczęście przewidują wiele możliwości obronienia przedsiębiorstwa przed zakusami śledczych.

TYLKO 5 LAT WSTECZ

Instytucję konfiskaty rozszerzonej stosuje się do majątku, który sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa. Liczonym do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku.

Okres 5 lat przed popełnieniem przestępstwa jest więc granicą kontroli legalności pochodzenia mienia.

Zastanawiasz się co dalej dzieje się ze skonfiskowanym przedsiębiorstwem?

Przechodzi w zarząd komisaryczny. W konsekwencji zarządca ma obowiązek prowadzić to przedsiębiorstwo w sposób odpowiadający regułom rynkowym.O ile  firma nie była słupem, ale prawdziwym przedsiębiorstwem z majątkiem, pracownikami, zamówieniami, wierzytelnościami itd. Co więcej zarządca ma obowiązek wypłacać pensje pracownikom i regulować zobowiązania.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by amin khorsand on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ZATRUDNIENIE W ARESZCIE

Mateusz Szymkowiak26 kwietnia 2020Komentarze (0)

Marian jest budowlańcem, zna się na swojej robocie. Wybudował wielu osobom solidne domy, ma też zaufaną ekipę budowlaną. Jest cenionym fachowcem a jego firma budowlana prosperuje coraz lepiej.

Marian lubi też solidnie popić. W sumie nic w tym złego, tylko że Marian lubił popić w ciągu dnia przy robocie. Po skończonej szychcie odwoził chłopaków z placu budowy… i właśnie wtedy  jego życie uległo zmianie. 

Los chciał, a Marian mu pomógł, że odwożąc pracowników z placu budowy miał wypadek. Śmiertelny, to znaczy Marian przeżył, ale jeden z jego pracowników już niestety nie.

WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM – DO 12 LAT ZA KRATAMI

Z dnia na dzień Marian trafił za kraty. Jego firma siłą rozpędu jeszcze funkcjonowała, ale jak długo…?

Marian jest rzutkim przedsiębiorcą, pomyślał więc „po co mam siedzieć bezczynnie , będę pracować”. Marian chciał zatem poznać jakie zasady rządzą pracą w warunkach izolacji w więzieniu.

Co do zasady zarówno aresztowany , jak i osadzony (odbywający karę po wyroku) mogą pracować. Nie jest jednak tajemnicą, że aresztowani rzadziej uzyskają taką możliwość niż skazani. Jest tak dlatego, że przy areszcie priorytetem jest zapewnienie przez służbę więzienną, aby aresztowany nie miał kontaktu ze światem zewnętrzny. Aby nie próbował utrudniać postępowania wpływając na zeznania świadków, innych podejrzanych czy, aby nie próbował uniknąć odpowiedzialności karnej ukrywając się.

Co więcej zgodę na pracę przez aresztowanego musi wyrazić dyrektor zakładu karnego/aresztu śledczego. Z reguły urzędnicy wyższego szczebla nie chcą na siebie brać takiej odpowiedzialności. Kto zostałby odwołany, gdyby aresztant uciekł? No właśnie.

PRACA ZA KRATAMI i POZA KRATAMI

Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. Praca taka odbywa się w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o prace nakładczą, umowę o dzieło lub jakąkolwiek inną.

Jak już wspomniałem o zatrudnieniu decyduje dyrektor zakładu karnego. On też określa warunki pracy skazanego lub aresztowanego. W każdym czasie dyrektor zakładu karnego może zdecydować o cofnięciu zgody na zatrudnienie osadzonego lub aresztowanego. W tym względzie powołać się może na względy bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Pretekst.

Przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę możliwości zawód, wykształcenie, zainteresowania i potrzeby osobiste skazanego. Jeżeli skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy, zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla zdrowia wymaga jego pisemnej zgody.

Do pracy osadzeni są kierowani zarówno wewnątrz jednostki penitencjarnej , jak też poza jej murami.

KTO MA PIERWSZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną sytuację materialną, osobistą lub rodzinną.

KTO NIE BĘDZIE PRACOWAŁ POZA MURAMI WIĘZIENIA

Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Praca skazanego jest odpłatna. Z paroma wyjątkami. Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez skazanego. Przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych na terenie zakładu karnego, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu.

Wynagrodzenie powinno odpowiadać co najmniej ustawowej płacy minimalnej za przepracowanie pełnego miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niestety z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 45% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Natomiast przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i ww. potrąceń na Fundusze Państwowe, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. Czyli z 48% wynagrodzenia otrzymywanego przez skazanego lub aresztowanego jedynie 60% nie może mu lub jej  być zabrane. Co daje 28,8% wypracowanego wynagrodzenia. Trochę słabo.

I w tym miejscu zapał Mariana do pracy nieco osłabł:-) A miało być jeszcze „lepiej”.

PRACA NIEODPŁATNA

Osadzeni mogą być kierowani do pracy nieodpłatnej. Wyjątkami od pracy odpłatnej są:

prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także prace na cele społeczne na rzecz:

  1. samorządu terytorialnego;
  2. spółek i przedsiębiorstw samorządu terytorialnego;
  3.  spółek i państwowych przedsiębiorstw;

w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie.

W zamian za wynagrodzenie za pracę osadzonym lub aresztowanym może być przyznana nagroda regulaminowa.

STAŻ PRACY

Na szczęście praca odpłatna świadczona w ramach odbywania kary pozbawienia wolności, czy też aresztu tymczasowego, zalicza się do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawniania pracownicze , w tym zabezpieczenie emerytalne i rentowe.

To wszystko i „chęć zajęcia czymkolwiek głowy”  przez czas spędzony w jednostce penitencjarnej przekonały Mariana, że będzie starał się o zatrudnienie.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autra Nate Johnston na Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

WYWIAD – CZY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PREZESA ZARZĄDU/CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE SPÓŁKI ZWALNIA TYMCZASOWE ARESZTOWANIE?

UCHYLENIE ARESZTU W PRAKTYCE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

NAJLEPSI 2020

Mateusz Szymkowiak22 kwietnia 2020Komentarze (0)

Miło mi poinformować, że nasza kancelaria adwokacka otrzymała nagrodę Najlepsi 2020 za znakomite opinie od naszych Klientów.

Dziękuję w imieniu swoim oraz zespołu kancelarii za uznanie i zachęcam do przeczytania, co Klienci napisali w Oferteo.pl: https://www.oferteo.pl/kancelarie-prawne/bielsko-biala#Najlepsi.

**********************************

Zachęcam Cię również do przeczytania wcześniejszych wpisów na blogu:

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

PRACA ADWOKATA W CZASIE EPIDEMII

SĄDY W OKRESIE STANU EPIDEMII – TERMIN SĄDOWY

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY – COVID-19

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

ZBRODNIA BEZ KARY

ARESZT W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH

oraz odsłuchania odcinków podcastu KRĄG PRZESTĘPSTWA oraz ANATOMIA PRZESTĘPSTWA.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl