Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

Mateusz Szymkowiak29 lutego 2020Komentarze (0)

Wersję do odsłuchania poniższego wpisu odnajdziesz na podcast – cie „Krąg Przestępstwa #9„.

_____________________________

Zastanawiałaś lub zastanawiałeś się drogi czytelniku jak osoba aresztowana ustanawia dla siebie obrońcę?

Przecież jest pozbawiona wolności; na początkowym etapie postępowania nie ma dostępu do telefonu i odcięta jest od świata poza murami aresztu…

O tym jak uzyskać możliwość korzystania z telefonu przez aresztowanego poczytasz tutaj: TELEFON OD ARESZTOWANEGO  i WNIOSEK O ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TELEFONU PRZEZ ARESZTOWANEGO.

Dodatkowo do ustanowienia obrońcy będącego adwokatem z reguły konieczne jest spotkanie w cztery oczy….

UMOCOWANIE ADWOKATA BEZ ROZMOWY Z ARESZTOWANYM

Osoba pozbawiona wolności z oczywistych względów nie jest w stanie ustanowić dla siebie obrońcy. W takim wypadku  (tj. podczas przebywania w areszcie śledczym) dla takiej osoby obrońcę może ustanowić osoba trzecia. Nie musi to być nawet osoba bliska dla aresztowanego. Każdy może ustanowić obrońcę dla pozbawionego wolności. Może to zatem być przyjaciel rodziny, kolega, konkubina, albo matka, czy brat.

Jest jednak jeszcze jeden warunek. Mianowicie osoba trzecia nie będzie w stanie skutecznie ustanowić obrońcy dla aresztowanego, gdy ten już korzysta z pomocy obrońcy. Tak przynajmniej wynika z niektórych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Co to oznacza?

Nie mniej nie więcej tylko tyle, że ustanowienie adwokata przez osobę trzecią ma na celu zapewnienie realizacji prawa do obrony. Skoro aresztowany korzysta już z pomocy adwokata to też jego prawo do obrony jest już realizowane. W takim układzie nie ma zatem potrzeby, aby ktoś obcy ustanawiał dla aresztowanego kolejnego obrońcy.

TO ILU MOŻNA MIEĆ OBROŃCÓW?

Wspomniałem Ci wyżej, że nie będzie skuteczne umocowanie drugiego adwokata do obrony osoby aresztowanej, która już korzysta z pomocy obrońcy.

Nie oznacza to samo przez się, że podejrzany o popełnienie przestępstw musi się ograniczać do jednego obrońcy.

Polska procedura karna dopuszcza udział aż trzech obrońców jednej osoby (oskarżonego lub podejrzanego).

Jeżeli osoba mająca problemy z wymiarem sprawiedliwości chciałaby skorzystać z większej ilości obrońców powinna ustanawiać ich osobiście. Pierwszego adwokata może ustanowić dla niej osoba trzecia (jeżeli podejrzany jest pozbawiony wolności) , a pozostałych dwóch może ustanowić już tylko osobiście aresztowany.

Jak może tego dokonać? Przykładowo  zlecić pierwszemu adwokatowi skontaktowanie się z wybranymi adwokatami i poproszenie ich, aby pofatygowali się do aresztu śledczego.

Żeby wyjaśnić sprawę w tym miejscu dowiesz się KTO MOŻE UZYSKAĆ WIDZENIE Z ARESZTOWANYM.

JAK USTANAWIA SIĘ OBROŃCĘ

Sprawa jest całkiem prosta.

Ustanowienie obrońcy tj. zlecenie mu prowadzenia obrony w sprawie karnej wymaga podpisania pełnomocnictwa. Następnie taki adwokat składa ten dokument do akt prokuratorskich lub sądowych – w zależności od etapu, na którym dochodzi do ujawnienia obrońcy.

Od tego momentu prokurator i sąd mają obowiązek zawiadamiania obrońcy o wszelkich czynnościach powodujących konieczność podjęcia obrony przez podejrzanego/oskarżonego.

**********************************

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

ZBRODNIA BEZ KARY

Polecam Ci również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

Dozór elektroniczny

Grzywna

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Opiszę Ci pewną historię. Sprawa dotyczy Lucjana B., przedsiębiorcy i wysoko postawionego członka pewnej grupy przestępczej.

Mężczyzna według twierdzeń Prokuratury Krajowej miał dopuścić się wyłudzenia podatku VAT na kwotę kilku milionów złotych. W ocenie prokuratury członkowie grupy przestępczej, do której rzekomo należy Lucjan B. mieli posługiwać się bronią palną, dokonywać zabójstw, a niektórzy nawet gwałtów ze szczególnym okrucieństwem.

Nie powinno dziwić zatem, że wobec Lucjana B. Sąd Okręgowy w Krakowie zaastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Na szczęście dla naszego bohatera, o decyzji sądu dowiedział się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie w takim układzie postanowił pozostać.

JAK UNIKNĄĆ ARESZTU

Wiemy, że Lucjan B., wg. prokuratury, miał dopuścić się poważnych przestępstw. Wiemy, że gdy wróci do Polski zostanie bezzwłocznie doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego. Ponadto wiemy, że pan dział w grupie przestępczej i zapewne ma wiedzę o przestępstwach współtowarzyszy.

Co w tych okolicznościach mógłby zrobić Lucjan B. , aby uniknąć tymczasowego aresztowania?

Dwa lata temu, dokładnie od 14 lutego 2018 roku, za sprawą Sądu Apelacyjnego w Katowicach zmianie uległa interpretacja instytucji tzw. listu żelaznego. Przed tą datą sądy w Polsce wychodziły z założenia, że w sytuacji, gdy wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie jest już możliwe wydanie tzw. glejtu.  Obecnie jest to możliwe.

LIST ŻELAZNY

Czym jest glejt?

To nic innego jak sądowe zapewnienie nietykalności dla podejrzanego. Osoba dysponująca listem żelaznym nie będzie pozbawiona wolności, o ile stawi się na każde wezwanie sądu lub prokuratora.

Konieczne jest jeszcze to, aby z wnioskiem o wydanie listu żelaznego wystąpiła osoba, która przebywa poza granicami Polski.

Innymi słowy, osoba, która przebywa w Polsce nie ma szans na glejt.

DLACZEGO GLEJT UCHYLI ARESZT

Za sprawą wspomnianego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Lucjan B. może domagać się wydania listu żelaznego nawet w sytuacji, gdy „w obiegu” jest postanowienie o jego aresztowaniu. Jednak tak długo, jak nie będzie on umieszczony w areszcie postanowienie to nie jest wykonane. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby zastosować wobec niego równolegle list żelazny.

Glejt i postanowienie o zastosowaniu aresztu wzajemnie się wykluczają. Albo podejrzany ma być aresztowany albo ma zapewnioną nietykalność…

W sytuacji wydania glejtu pan Lucjan albo jego obrońca powinien niezwłocznie, przekazać sądowi, który zastosował areszt list żelazny. Wówczas ten sąd uchyli areszt tymczasowy Lucjanowi B.

Mężczyzna wówczas mógłby wrócić do Polski. Warunkiem listu żelaznego jest jednak obowiązek Lucjana B. do stawienia się na każde wezwanie prokuratora lub sądu. Glejt nie zobowiązuje Lucjana B. do denuncjacji swoich współtowarzyszy, czy też nie jest warunkowany obowiązkiem przyznania się do zarzucanych czynów.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora  Bill Oxford na Unsplash.

***********************************

Zapraszam Cię również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

ŚWIADEK KORONNY; NA CO MOŻE LICZYĆ SKRUSZONY GANGSTER?

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

EKSTRADYCJA i TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

WISŁA KRAKÓW – DLACZEGO CZASEM WARTO UNIKAĆ POSIEDZENIA SĄDU

Polecam Ci również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

WIDZENIE Z ARSZTOWANYM

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Poznaj Jakuba. Pan Kuba został wczoraj zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej w centrum miasta. Poddano go badaniu alkosensorem na zawartośc alkoholu w organizmie.

Jakub nie protestował, czuł się pewnie, a alkohol ostatno pił poprzedniego dnia. Jakież było jego zdziwienie, gdy wynik był pozytywny.

W pierwszym badaniu 0,11 mg alkoholu na decymetr sześcienny wydychanego powietrza (tj. 0,22 promila).

W drugim badaniu 0,09 alkoholu w decymetrze sześciennym wydychanego powietrza  (tj. 0,18 promila).

Poloicjant zatrzymał mu prawo jazdy i poinformował, że sprawa trafi do sądu.

Dopiero teraz Jakub zaprotestował: „Jak to?”

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU – WYKROCZENIE

W kodeksie wykroczeń jest przepis, który przewiduje karę za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym znajdując się w stanie po użyciu alkoholu.

Co oznacza taki stan?

Gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi  lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

No właśnie, a nasz bohater miał w pierwzym badaniu przekroczony poziom o 0,01 mg alkoholu 1 dm. Natomiast w drugim badaniu pa Jakub nie znajdował się już  „stanie w użyciu”. Dlaczego więc policjant ztrzymał prawo jazdy?

Dlatego,  że w tego typu przypadkach zachodzi podejrzenie, że kierowca prowadził pojazd po użyciu alkoholu. Tym bardziej, że wczesniejsza próba dała wynik pozytywny.

W podobnych sytuacjach doradzam moim klientom powołanie dowodu z opinii biegłego celem ustalenia zakresu błędu pomiarowego urządzenia, za pomocą którego przebadano kierowcę. To z reguły daje oczekiwane rezultaty. Alternatywnie dobrym rozwiązaniem jest powołanie się na przepis przewidujący nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstapienie od środka karnego. Bowiem w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można można jes stosować. W mojej praktyce sąd wymierzał za taki czyn grzywnę odstępując od środka karnego zakzau prowadzenia pojazdów.

STAN NIETRZEŹWOŚCI – PRZESTĘPSTWO

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż  0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu przekracza0,25 mg alkoholu w 1 dm3  mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym stanowi przestępstwo.

Osoba, która zostałaby przyłapana na takim zachowaniu obligatoryjnie straci prawo jazdy , a sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat.

W swojej praktyce miałem do czynienia z wieloma tego rodzaju sprawami. Często korzystną taktyką jest podważanie wyników badań na zawartość alkoholu przy pomocy toksykologa. Czasami – gdy okoliczności są sprzyjające – można przekonywać sąd, aby warunkowo umorzył postępowanie. Ale nawet to nie spowoduje, że taki kierujący nie straci prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów będzie jednak krótszy.

Jakie mogą być konsekwencje dla osoby, która straci prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Chociażby taka z art. 26 Karty Nauczyciela , że w razie skazania za przestępstwo umyślne stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa.

Przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym jest przestępstem umyślnym. Jeżeli kierującym byłnauczyciel to powinien liczyć się dodatkowo z utratą zatrudnienia.

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

Widzenie z aresztowanym

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Zażalenie na areszt

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Zapewne wiesz , że od 5 października 2019 roku zniknął pewien przepis kodeksu karnego wykonawczego (a w zasadzie został uchylony przez ustawodawcę:-). Mianowicie przepis ten uprawniał do warunkowego  zawieszenia kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu.

Wpis na blogu na ten temat znajdziesz tutaj: PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

Wydaje się, że informacje zawarte we wpisie wymagają doprecyzowania. O tym dzisiaj.

Nie do końca „już się nie da”. Da się, ale wszystko zależy od tego kiedy popełniono przestępstwo i kiedy sąd odroczył karę pozbawienia wolności.

PRZEPISY WZGLĘDNIEJSZE

W prawie karnym obowiązuje pewna zasada. Mianowicie należy stosować przepisy względniejsze, jeżeli pomiędzy datą popełnienia przestępstwa a datą orzekania przez sąd uległy one zmianie. Dosłownie art. 4 § 1 kodeksu karnego brzmi tak:

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Tak właśnie jest w przypadku przepisu 152 kodeksu karnego wykonawczego, który brzmiał:

  • przed 1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od  1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawieniawolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od 5 października 2019 roku – tak:

(uchylony)

TRZY PRZESTĘPSTWA

Poznaj trzech skazanych: Jana A., Jana B. i Jana C.

Pierwszy bohater – pan Jan A. popełnił przestępstwo 1.01.2014 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Uzyskał on roczne odroczenie kary pozbawienia wolności. Odroczenie to trwało od 1.06.2015 do 1.06.2016 roku.

Drugi bohater – pan Jan B. popełnił przestępstwo 1.01.2015 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Korzystał z rocznego odroczenie kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2016 do 1.06.2017 roku.

Trzeci bohater – pan Jan C. popełnił przestępstwo 1.01.2016 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Skorzystał z rocznego odroczenia kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2017 do 1.06.2018 roku.

Wszyscy skazańcy złożyli wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Wnioski wpłynęły do sądu po 5.10.2019 roku.  To jest w dniu, gdy w kodeksie karnym wykonawczym nie było już podstawy do zawieszenia kary pozbawienia wolności,  odroczonej na czas co najmniej roku.

KTO UZYSKA ZAWIASY

Jan A. na pewno ma szanse na warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Jest tak dlatego, że w dacie gdy popełnił przestępstwo obowiązywał najkorzystniejszy przepis. Wówczas można było zawiesić karę pozbawienia wolności w wymiarze nawet dwóch lat. W konsekwencji nie ma znaczenia to, że w dacie, gdy sąd będzie się zastanawiał czy zawiesić karę, przepisu  już nie ma kodeksie. Był na datę popełnienia przestępstwa i datę skorzystania z rocznego odroczenia. To jest dla Jana A. najważniejsze.

Wydaje się, że Jan B. również ma szanse na zawieszenie kary. W chwili popełnienia przestępstwa obowiązywał przepis zezwalający na zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze dwóch lat. Faktycznie uzyskał on roczne odroczenie kary w czasie, gdy znowelizowano przepis w ten sposób, że od 1 lipca 2015 roku możliwe było zawieszenie kary orzeczonej do roku.  W jego przypadku również najważniejszy jest fakt, że na datę popełnienia przestępstwa obowiązywał najkorzystniejszy dla niego stan prawny. W rezultacie nie ma znaczenia, że złożył wniosek o zawieszenie kary po 5 października 2019 roku, gdy w kodeksie przepisu zezwalającego na zawieszenie na ma.

Trzeci  bohater Jan C. niestety nie ma szans na zawieszenie kary. Dlaczego?

Ponieważ w chwili, gdy popełniał przestępstwo obowiązywał przepis umożliwiający zawieszenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Pana  sąd skazał na dwa lata pozbawienia wolności…

PO 5.10.2019 DALEJ MOŻNA ZAWIESZAĆ KARĘ

Taka jest konkluzja.

Z pewnością warto przeanalizować swoją sytuację, gdy jest się osobą skazaną na karę pozbawienia wolności. W szczególności, gdy od daty popełnienia przestępstwa upłynęło już sporo czasu. Z całą pewnością na zawieszenie kary pozbawienia wolności mogą liczyć osoby, które popełniły przestępstwo przed 1 lipca 2015 roku. Nawet, gdy kara wynosiła więcej niż jeden rok pozbawienia wolności.

Można powiedzieć – trochę na wyrost-, że z dobrodziejstwa zawieszenia kary pozbawienia wolności będą mogły skorzystać osoby, które popełniły przestępstwo przed 5 października 2019 roku.

Photo by Zulmaury Saavedra on Unsplash and Mateusz Szymkowiak.

***********************************

Zapraszam Cię do poczytania pozostałych wpisów na blogu:

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

WNIOSEK O ODROCZENIE A WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„.

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

#7 ŚWIADEK KORONNY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

KRĄG PRZESTĘPSTWA do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu areszt-tymczasowy.pl

Oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 9 ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY.

W tym odcinku podcastu „Krąg przestępstwa” dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy aresztem sądowym a policyjnym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl