Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KTO MOŻE ODMÓWIĆ ZEZNAŃ W PROCESIE KARNYM?

Mateusz Szymkowiak17 października 2021Komentarze (0)

Co do zasady każdy kto jest wezwany przez sąd w charakterze świadka musi złożyć zeznania.

Od tej zasady jest kilka wyjątków.

ADWOKAT JAK KSIĄDZ

Pierwszy z tych wyjątków to  zakaz dowodowy: nie wolno przesłuchiwać w charakterze świadka  obrońcy/adwokata co do faktów, o których dowiedział się prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej. Tak samo nie wolno przesłuchiwać w charakterze świadka duchownego, co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi.

Podobnie, chociaż z jednym zastrzeżeniem, nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora. Jeżeli mediator ten prowadził mediację między oskarżonym i pokrzywdzonym. Zastrzeżenie – można przesłuchać mediatora jeżeli ma on wiedzę o przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia najpoważniejszych przestępstw. Są nimi m.in.: przestępstwo terrorystyczne, eksterminacja, zamach na życie prezydent a szpiegostwo, zamach stanu itp.

OSOBA NAJBLIŻSZA

Może odmówić zeznań osoba najbliższa dla oskarżonego. Według kodeksu karnego osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny (rodzic, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk itd.), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii (dzieci małżonka, teściowie, dziadkowie małżonka itd.) lub stopniu (szwagrowie), osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek , a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent/konkubina, co ciekawe również co do partnerów tej samej płci).

Prawo odmowy zeznań ma również ex-małżonek oraz osoby, które rozwiązały stosunek przysposobienia (adopcji).

Krąg osób najbliższych  – jak widzisz -jest duży.

KIEDY MOŻNA ODMÓWIĆ ZEZNAŃ/WYCOFAĆ ZEZNANIA?

Sąd/prokurator/policjant ma obowiązek pouczyć przedodebraniem zeznań od osoby najbliższej o jej prawie do odmowy zeznań przed ich złożeniem.

Jeżeli osoba najbliższa złożyła zeznania na policji/w prokuraturze, ale następnie chce się wycofać i odmówić zeznań w sądzie ma do tego prawo. Może tego jednak dokonać najpóźniej przed pierwszym przesłuchaniem na rozprawie.  Jeżeli sprawa wróciła ponownie do sądu po uchyleniu przez sąd apelacyjny, to taka osoba najbliższa nie ma już prawa do odmowy zeznań, jeżeli za pierwszym razem na rozprawie nie skorzystała z prawa do domowy zeznań.

Jeżeli osoba najbliższa odmówi zeznań w tym terminie to sąd nie może wykorzystać wcześniejszych zeznań jako dowodu w sprawie.  Oznacza to, że protokoły zeznań tej osoby najbliższej sporządzone przez prokuratora/policjanta są w aktach, ale dla sądu „jakoby ich nie było”.

WSPÓŁSPRAWCA

Ostatnia kategoria osób uprawnionych do odmowy zeznań to oskarżony w innej sprawie o współudział w tym samym przestępstwie co nasz oskarżony. Jest to konsekwencją zasady, że nikt nie musi dostarczać dowodów swojej winy /samooskarżać się.

Często jest tak, że prokuratorzy wyodrębniają część sprawy  z wielopodmiotowych i wielowątkowych spraw. Wówczas zdarza się, że kilku sprawców tego samego przestępstwa (np. handel narkotykami) mają równolegle sprawy o to samo przed różnymi sądami. Jeżeli sąd chce przesłuchać tego współsprawcę jako świadka to musi pouczyć o prawie do odmowy zeznań.

Odmiennie jednak niż jest to przy osobie najbliższej, sąd nawet po skorzystaniu z prawa do odmowy zeznań przez współsprawcę, może odczytać (i użyć jako dowód) wyjaśnienia (czyli tylko to co współsprawca powiedział jako podejrzany wcześniej) tej osoby złożone na etapie prokuratorskim.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na blog o prawie rodzinnym.

Polecam też kilka poniższych wpisów:-)

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

Mateusz Szymkowiak11 września 2021Komentarze (0)

Jak można uzyskać zgodę na widzenie z osobą aresztowaną?

Potrzebna jest do tego zgoda  prokuratora albo sądu, jeżeli prokurator złożył już akt oskarżenia.

No dobra powiesz, pisałem do prokuratora a ten ćwok za każdym razem mi odpisuje, że odmawia zgody na widzenie. Czy tak może?

Niestety przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują furtkę umożliwiającą odmowę widzenia.

Dobra wiadomość jest tak, że decyzję prokuratora możesz zaskarżyć. Zła, że rozpozna ją też prokurator, tylko nadrzędny. Żadne pocieszenie , prawda?

ARESZTOWANY MA PRAWO DO WIDZENIA Z OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ

Tyle stanowi przepis (217 § 1 a k.k.w.) -tymczasowo aresztowany ma prawo , z zastrzeżeniem § 1b, do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

To zastrzeżenie § 1b jest dla aresztowanych zmorą.

Prokurator z reguły odmawia zgody na widzenie w początkowym okresie śledztwa. Zasłania się dobrem toczącego się postępowania i wolą zapobiegnięcia bezprawnego utrudniania jego toku. Jak ? Poprzez wpływanie na zeznania świadków, fabrykowanie dowodów, przekazanie osobom poszukiwanym informacji z toczącego się śledztwa itp.

Małym, ale jednak, pocieszeniem może być fakt, że po złożeniu do sądu aktu oskarżenia prokurator „traci władzę nad aresztowanym”. Wówczas to sąd/sędzia decyduje czy zgodę na widzenie udzielić.

Zasadniczo , gdy śledztwo się kończy i zaczyna proces sądowy , sądy udzielają zgody na widzenia z osobami najbliższymi.

art. 217 § 1b Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego;
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

PACZKA I TALON

Mateusz Szymkowiak15 sierpnia 2021Komentarze (0)

To , że aresztowany/skazany może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową zapewne wszyscy czytając ten blog już wiedzą. Jestem też przekonany, że wszyscy czytelnicy wiedzą, że za zgodą dyrektora zakładu karnego/aresztu śledczego osoby aresztowane/skazane mogą otrzymać „paczkę nieżywnościowa”.

Dlatego dzisiaj skupię się na tej zgodzie dyrektora jednostki penitencjarnej (upoważnionego funkcjonariusz SW).

TALON NA PACZKĘ

Jak się domyślasz zgoda na otrzymanie paczki z  odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a także lekami ma formę talonu.

Talon to urzędowa kartka zakładu karnego  zawierająca wykaz przedmiotów, które aresztowany/skazany może odebrać „z wolności”.

Na talonie można wpisać przykładowo: książki, gazety, artykuły piśmiennicze, golarkę, szampon, telewizor, radio itp.

JAK KOMPLETOWAĆ PACZKĘ POD TALON

Z reguły w talonie wpisane są ilości produktów, a nie pojemności. Oznacza to, że jeżeli aresztowany/skazany zgłasza zapotrzebowanie na żel do mycia lub deozodrant to wpisana jest ilość z reguły: 1x . Co to oznacza?

Należy kupić jak największy żel do mycia lub dezodorant przykładowo pojemności 1 litr a nie 200 ml 🙂

Nie jest jednak dopuszczalne przesyłanie w paczce większej ilości produktów niż wpisane w talonie. Przykładowo, gdy na talonie wpisano ” skarpety – 3 pary i majtki – 2 x ” to  umieszczenie w paczce 2 par skarpet i  uzupełnienie do 3 majtek spowoduje, że paczka zostanie zwrócona.

WAŻNOŚĆ TALONU

Talon ważny jest tylko w jednostce penitencjarnej, z której pochodzi. Konsekwentnie znaczy to tyle, że w sytuacji, gdy aresztowany wysłał talon przebywając w AŚ w Bielsku-Białej to paczka powinna trafić do AŚ BB. Gdyby aresztanta przetransportowano do innego Aresztu Śledczego zanim otrzyma paczkę to potrzebny jest nowy talon.

W takiej sytuacji trzeba starać się o nowy talon w nowej jednostce penitencjarnej.

Talon jest ważny 3 miesiące.

I NAJWAŻNIEJSZE – CO Z TYM TALONEM?

Talon jest dokumentem przygotowanym w areszcie/ZK. Następnie trafia do osoby „na wolności”, która kompletuje przedmioty wskazane w talonie.

Do tak przygotowanej paczki koniecznie trzeba włożyć talon. Bez talonu paczka wróci do nadawcy.

Przykładowy wzór talonu znajdziesz tutaj.

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora  Bench Accounting on Unsplash .

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

ZBRODNIA i KARA

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

ARESZT TEŻ DLA DENTYSTÓW albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ZBRODNIA i KARA

Mateusz Szymkowiak03 maja 2021Komentarze (0)

Zbrodnia , czyli poważne przestępstwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzony , czyli osoba, która na skutek czyjegoś zachowania będącego zbrodnią odniosła krzywdę.

Przestępca, osoba popełniającą zbrodnię.

Kara , czyli sprawiedliwa odpłata za zbrodnię.

CZY JEST ZBRODNIA BEZ KARY i rola obrońcy.

Wbrew utartym schematom i przekonaniom, rola adwokata nie sprowadza się do pomocy w uniknięciu kary za zbrodnię popełnioną przez przestępcę.

W ramach wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje kilka ról procesowych – jest oskarżyciel (prokurator), jest obrońca (adwokat) i jest sąd (sędzia).

Zadaniem oskarżyciela jest doprowadzić do skazania przestępcy i zapewnienia ochrony pokrzywdzonemu;

Natomiast obrońca ma zapewnić, by sprawca zbrodni nie poniósł surowszej kary niż powinien;

Zadaniem sądu jest wyważyć żądania oskarżyciela i obrońcy, tak by wydać sprawiedliwy wyrok.

Nie ma zbrodni bez kary.

Photo by Peter Scherbatykh on Unsplash

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

GWARANCJA NIETYKALNOŚCI – LIST ŻELAZNY

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel./whatsapp:: 0048 604 199 306

e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram: @szymkowiak.mateusz

formularz: http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

#adwokat #obrońca #zbrodnia #przestępstwo #sąd #court #prosecutor #prokurator #obrońca #pena #defenceattorney #crimallaw #adwokatbielsko #areszt #sprawy #karne #sprawakarna #lawyer #attorney #advocate #deffencelawyer

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Mateusz Szymkowiak02 maja 2021Komentarze (0)

Adwokat to prawnik po dodatkowym zawodowym szkoleniu tzw. aplikacji. Ja na przykład odbyłem sędziowską aplikację i zdałem egzamin sędziowski w 2010 roku. Po egzaminie sędziowskim można było wykonywać niemalże każdy zawód prawniczy; natomiast większość adwokatów jest po aplikacji adwokackiej i egzaminie adwokackim.

By zostać adwokatem w Polsce należy skończyć wyższe studia na kierunku prawo. Zdać egzamin wstępny na aplikację. Odbyć aplikację zawodową, które trwają od 3 do 3,5 lat. Zdać egzamin zawodowy: adwokacki, sędziowski, notarialny, prokuratorski lub radcowski (radca prawny).  

Adwokaci z reguły specjalizują się w wąskich dziedzinach prawa, podobnie jak lekarze. Nie jest to jednak tak sformalizowane jak u medyków.

DORADCA

Do adwokata najlepiej udać się po poradę prawną przed podjęciem działania (podpisaniem umowy, zakupem nieruchomości, procesem sądowym). Niestety wielu moich klientów szuka pomocy prawnika po tym jak pewne zdarzenie miało już miejsce.  Przykładowo udają się do adwokata po tym jak już przegrali proces cywilny. Zdecydowanie łatwiej jest doprowadzić do korzystnego wyroku prowadząc sprawę od początku , niż próbować go zmieniać apelacją.

REPREZENTANT – PEŁNOMOCNIK

Adwokat pomoże Ci we wszystkich sprawach , w których wymagany jest kontakt z administracją państwową lub sądami. Może on być twoim reprezentantem. Oznacza to, że za Ciebie załatwi sprawy urzędowe lub przeprowadzi proces w sądzie.

Adwokat może również podjąć się negocjować w Twoim imieniu sprawę, która nie trafiła jeszcze do sądu i dzięki negocjacjom może w ogóle nie trafić na wokandę. Przykładowo adwokat pomoże Ci uzyskać należny Ci od rodzeństwa zachowek, może wynegocjować odstąpienie od umowy kupna samochodu z wadą, pomoże Ci odzyskać należne wynagrodzenie albo wynegocjuje z plan rodzicielski z drugim rodzicem.

OBROŃCA

Szczególną rolę mają adwokaci występujący w sprawach karnych. Musisz wiedzieć, że każdy w Polsce ma prawo do korzystania z pomocy adwokata od momentu pierwszego kontaktu z policją. Jeżeli znalazłeś/aś się w sytuacji, gdzie policja lub prokurator chce Cię przesłuchać pamiętaj, że możesz domagać się udziału obrońcy przy każdym przesłuchaniu i do czasu zjawienia się obrońcy możesz odmówić rozmowy z policjantem/prokuratorem.

Wyjątek to sytuacja, gdy zeznajesz jako świadek – wówczas masz obowiązek mówić prawdę i nic nie ukrywać z tego co wiesz. Świadek również może korzystać z pomocy adwokata, ale tylko gdy wymaga tego interes świadka (np. świadek posiada informacje, których nie chce ujawniać z uwagi na obawę przed skierowanie przeciwko sobie lub bliskim oskarżenia o przestępstwo).

TAJEMNICA

Musisz wiedzieć, że wszystko co kiedykolwiek powiedziałeś adwokatowi , który udzielał Ci porady lub prowadził Twoją sprawę karną, czy cywilną pozostaje tajemnicą adwokacką. Adwokat nie może ujawnić tych informacji, a co ważniejsze nikt nie może zmusić adwokata do ujawnienia tajemnicy adwokackiej.

**********************************************

Polecam Ci również pozostałe wpisy na blogu:

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

ZAŻALENIE NA ARESZT

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

KAMIL D. i jego niesamowite BMW

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„:

Widzenie z aresztowanym

Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Zażalenie na areszt

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.: 0048 604 199 306

whatsapp: 0048 604 199 306

e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram: @szymkowiak.mateusz

formularz: http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash

#adwokat #obrońca #defenceattorney #crimallaw #adwokatbielsko #areszt #sprawy #karne #sprawakarna #lawyer #attorney #advocate #deffencelawyer

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl