Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

Mateusz Szymkowiak09 lutego 2020Komentarze (0)

Zapewne wiesz , że od 5 października 2019 roku zniknął pewien przepis kodeksu karnego wykonawczego (a w zasadzie został uchylony przez ustawodawcę:-). Mianowicie przepis ten uprawniał do warunkowego  zawieszenia kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu.

Wpis na blogu na ten temat znajdziesz tutaj: PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

Wydaje się, że informacje zawarte we wpisie wymagają doprecyzowania. O tym dzisiaj.

Nie do końca „już się nie da”. Da się, ale wszystko zależy od tego kiedy popełniono przestępstwo i kiedy sąd odroczył karę pozbawienia wolności.

PRZEPISY WZGLĘDNIEJSZE

W prawie karnym obowiązuje pewna zasada. Mianowicie należy stosować przepisy względniejsze, jeżeli pomiędzy datą popełnienia przestępstwa a datą orzekania przez sąd uległy one zmianie. Dosłownie art. 4 § 1 kodeksu karnego brzmi tak:

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Tak właśnie jest w przypadku przepisu 152 kodeksu karnego wykonawczego, który brzmiał:

  • przed 1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od  1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawieniawolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od 5 października 2019 roku – tak:

(uchylony)

TRZY PRZESTĘPSTWA

Poznaj trzech skazanych: Jana A., Jana B. i Jana C.

Pierwszy bohater – pan Jan A. popełnił przestępstwo 1.01.2014 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Uzyskał on roczne odroczenie kary pozbawienia wolności. Odroczenie to trwało od 1.06.2015 do 1.06.2016 roku.

Drugi bohater – pan Jan B. popełnił przestępstwo 1.01.2015 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Korzystał z rocznego odroczenie kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2016 do 1.06.2017 roku.

Trzeci bohater – pan Jan C. popełnił przestępstwo 1.01.2016 roku. Wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Skorzystał z rocznego odroczenia kary. Odroczenie to trwało od 1.06.2017 do 1.06.2018 roku.

Wszyscy skazańcy złożyli wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Wnioski wpłynęły do sądu po 5.10.2019 roku.  To jest w dniu, gdy w kodeksie karnym wykonawczym nie było już podstawy do zawieszenia kary pozbawienia wolności,  odroczonej na czas co najmniej roku.

KTO UZYSKA ZAWIASY

Jan A. na pewno ma szanse na warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Jest tak dlatego, że w dacie gdy popełnił przestępstwo obowiązywał najkorzystniejszy przepis. Wówczas można było zawiesić karę pozbawienia wolności w wymiarze nawet dwóch lat. W konsekwencji nie ma znaczenia to, że w dacie, gdy sąd będzie się zastanawiał czy zawiesić karę, przepisu  już nie ma kodeksie. Był na datę popełnienia przestępstwa i datę skorzystania z rocznego odroczenia. To jest dla Jana A. najważniejsze.

Wydaje się, że Jan B. również ma szanse na zawieszenie kary. W chwili popełnienia przestępstwa obowiązywał przepis zezwalający na zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze dwóch lat. Faktycznie uzyskał on roczne odroczenie kary w czasie, gdy znowelizowano przepis w ten sposób, że od 1 lipca 2015 roku możliwe było zawieszenie kary orzeczonej do roku.  W jego przypadku również najważniejszy jest fakt, że na datę popełnienia przestępstwa obowiązywał najkorzystniejszy dla niego stan prawny. W rezultacie nie ma znaczenia, że złożył wniosek o zawieszenie kary po 5 października 2019 roku, gdy w kodeksie przepisu zezwalającego na zawieszenie na ma.

Trzeci  bohater Jan C. niestety nie ma szans na zawieszenie kary. Dlaczego?

Ponieważ w chwili, gdy popełniał przestępstwo obowiązywał przepis umożliwiający zawieszenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Pana  sąd skazał na dwa lata pozbawienia wolności…

PO 5.10.2019 DALEJ MOŻNA ZAWIESZAĆ KARĘ

Taka jest konkluzja.

Z pewnością warto przeanalizować swoją sytuację, gdy jest się osobą skazaną na karę pozbawienia wolności. W szczególności, gdy od daty popełnienia przestępstwa upłynęło już sporo czasu. Z całą pewnością na zawieszenie kary pozbawienia wolności mogą liczyć osoby, które popełniły przestępstwo przed 1 lipca 2015 roku. Nawet, gdy kara wynosiła więcej niż jeden rok pozbawienia wolności.

Można powiedzieć – trochę na wyrost-, że z dobrodziejstwa zawieszenia kary pozbawienia wolności będą mogły skorzystać osoby, które popełniły przestępstwo przed 5 października 2019 roku.

Photo by Zulmaury Saavedra on Unsplash and Mateusz Szymkowiak.

***********************************

Zapraszam Cię do poczytania pozostałych wpisów na blogu:

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

WNIOSEK O ODROCZENIE A WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„.

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

#7 ŚWIADEK KORONNY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: