Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PRZEPUSTKA NA WOLNOŚĆ W CZASIE ARESZTU TYMCZASOWEGO

Mateusz Szymkowiak22 grudnia 20192 komentarze

Osoba tymczasowo aresztowana poddana jest rygorom surowszym niż te obowiązujące osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Wiąże się to między innymi z daleko idącymi ograniczeniami w sferze korzystania z aparatu telefonicznego czy kontaktu z osobami „z wolności”. W przeciwieństwie do aresztowanego osobę odbywającą karę pozbawienia wolności praktycznie każdy może odwiedzić w zakładzie karnym.

Czy aresztowany może zostać „wypuszczony” z aresztu śledczego przed upływem terminu na jaki sąd zastosował areszt?

PRZEPUSTKA

Odpowiedź jest twierdząca. Mianowicie tak, każdy aresztowany tymczasowo może uzyskać tzw. przepustkę.

Przepustki udziela dyrektor zakładu karnego. Umożliwia ona pozostawanie na wolności przez czas do 5 dni. W czasie przepustki osoba tymczasowo aresztowana może poruszać się samodzielnie, albo pozostawać  pod nadzorem konwoju funkcjonariuszy Służby Więziennej lub innego osoby godnej zaufania.

Co więcej w odniesieniu do osoby tymczasowo aresztowanej sama zgoda dyrektora zakładu karnego/aresztu śledczego nie wystarczy. Zgodę na skorzystanie z przepustki musi też wyrazić prokurator nadzorujący śledztwo albo sąd po wniesieniu aktu oskarżenia.

Kiedy można liczyć na udzielenie przepustki?

TRZY PRZYPADKI

Niestety  przepustkę udzielić  można tylko  w trzech przypadkach.

Po pierwsze przysługiwać ona będzie w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny.

Po drugie w razie potrzeby uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny.

I po trzecie  w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.

Zgodzisz się ze mną, że ta ostatnia kategoria jest jak „worek, do którego można wrzucić” różne sytuacje. W szczególności o przepustkę w tym kontekście można ubiegać się w razie uroczystości rodzinnych takich jak urodziny dziecka, małżonka, rodzica, ślub dziecka, chrzciny bratanka, komunia siostrzeńca itp. itd.

CO WPŁYWA NA POZYTYWNĄ DECYZJĘ O PRZEPIUSTCE

Przed wydaniem przepustki dyrektor zakładu karnego (i prokurator) może zweryfikować, czy okoliczności na które powołuje się aresztowany domagając się przepustki w istocie zachodzą. To oznacza, że zweryfikuje czy członek rodziny jest w szpitalu albo pogrzeb w istocie będzie miał miejsce.

Dodatkowo dyrektor zakładu karnego (i prokurator) zweryfikuje prognozę społeczno-kryminalną aresztowanego.

Co to oznacza?

Mianowicie dotychczasowa postawa aresztowanego daje uzasadnienie i przekonanie, że przepustka zostanie wykorzystana zgodnie z celem, któremu ma służyć. W konsekwencji ustalić trzeba jakie jest prawdopodobieństwo, że  aresztowany nie ucieknie.

A GDY JEST ODMOWA

Na odmowę udzielenia przepustki  służy skarga do sądu. Cóż z tego, gdy sąd rozpozna skargę po kilku tygodniach i ważne dla aresztowanego wydarzenie z udziałem jego członków rodziny już się odbędzie.

Silniejszym środkiem jest skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skargi takie były składane w przeszłości ze skutkiem pozytywnym. Miedzy innymi Trybunał rozpoznawał skargi Grzegorza Giszczak przeciwko Polsce oraz Edwarda Czarnowskiego  przeciwko Polsce.

W sprawach tych Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) stwierdził naruszenie przez polskie władze art. 8 Konwencji o Ochronie Prawach Człowieka i Podstawowych Wolności.  Artykuł ten przewiduje, że „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji„.

ETPCz w wyroku ze skargi Grzegorza Giszczaka stwierdził, że odmowa zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, nawet pod konwojem, w celu odwiedzenia w szpitalu umierającego członka rodziny osadzonego narusza jego prawo zgodnie z artykułem 8 Konwencji . Jest tak jeżeli odmowa taka nie jest „konieczne w demokratycznym społeczeństwie” czyli – nie odpowiada pilnej potrzebie społecznej i nie jest proporcjonalna do realizowanych uprawnionych celów.

Naruszeniem prawa do poszanowania życia rodzinnego jest brak należytego i terminowego ustosunkowania się przez odpowiedni organ do wniosku o zezwolenie na wzięcie udziału w pogrzebie członka rodziny przy zachowaniu specjalnych warunków.

**************************

Zapraszam również do odsłuchania podcastu „KRĄG PRZESTĘPSTWA” np. odcinek:  #5 Ekstradycja i tymczasowe aresztowanie

Polecam Ci również poprzednie wpisy na blogu:

WNIOSEK O WSTRZYMANIE KARY

ZAŻALENIE NA ARESZT

DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI A SPRAWA MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

Zdjęcie udostępnione na Unsplash.com dziecki autorowi  Rhodi Lopez. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Sylwia 5 grudnia, 2022 o 20:38

Witam czy z aresztu tymczasowego można wnosić o przepustkę lub zwolnienie z aresztu syn jest już 1,5 miesiąca dostał 3 miesięczny areszt . Dziękuje za odpowiedz Sylwia Kot

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 3 kwietnia, 2023 o 09:28

TAk, można wnosić o uchylenie stosowania tymczasowego aresztu , ewentualnie zamianę na wolnościowe środki zapobiegawcze.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: