Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

TELFON OD TYMCZASOWO ARESZTOWANEGO – NOWE ZASADY.

Mateusz Szymkowiak15 stycznia 2023Komentarze (0)

Dotychczas osoba tymczasowo aresztowana miała możliwość korzystania z telefonu w zasadzie do każdej osoby, pod warunkiem wyrażenia zgody przez prokuratora/sąd. Ilość połączeń nie była limitowana, o ile takiego ograniczenia nie zastrzegł prokurator/sąd.

W rezultacie, jeśli prokurator/sąd wyraził zgodę na kontakt z konkretną osobą przez aresztowanego , mógł on/ona dzwonić z aresztu śledczego nawet pare razy w ciągu dnia.

ZMIANY OD 17 września 2022 roku

W tym dniu weszła w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego znacznie ograniczająca prawa osób tymczasowo aresztowanych. W zakresie prawa do korzystania z telefonu przewidziano, że jedyną możliwością jest korzystanie z samoinkasującego się aparatu telefonicznego.

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ

Wprowadzono  limit połączeń telefonicznych. Przepisy obecnie przewidują, że aresztowany może korzystać „co najmniej raz w tygodniu” z samoinkasujacego aparatu telefonicznego. Ponadto to jednotygodniowe korzystanie z telefonu ograniczone jest  terminami ustalonymi w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym. W rezultacie osoby aresztowane  mogą korzystać z telefonu tylko jeden raz w ciągu dnia, a tak w praktyce to raz na tydzień.

POŁĄCZENIE ZASADNICZO TYLKO Z…

Oprócz ilościowego ograniczenia połączeń telefonicznych nowelizacja przewiduje, że dzwonić można tylko do adwokata. Tak, dokładnie przepisy kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.) przewidują, że pierwszoplanową osobą, dla której kontakt telefoniczny z aresztowanym istnieje to jego obrońca.  Przepis art. 217c § 1 a k.k.w. brzmi dokładnie tak:

Tymczasowo aresztowany może korzystać co najmniej raz w tygodniu, w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym, z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania tymczasowo aresztowanego przed tym Trybunałem, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Kolejne „udogodnienie” dla aresztowanych to konieczność poinformowania i to na piśmie  dyrektora aresztu śledczego o tym numerze. Adwokat musi wysłać listem swój numer telefonu do aresztu. Alternatywnie numer telefonu może zawierać zarządzenie prokuratora/sądu o zgodnie na kontakt telefoniczny. Przepis art. 217c § 1b przewiduje, że:

Warunkiem skorzystania przez tymczasowo aresztowanego z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z osobą, o której mowa w § la, jest uprzednie poinformowanie na piśmie dyrektora aresztu śledczego przez osobę, o której mowa w § 1a, o numerze telefonu tej osoby, pod którym można nawiązać z nią kontakt, lub wskazanie tego numeru telefonu w zarządzeniu.

POŁĄCZENIE W DRODZE WYJĄTKU Z NIE-ADWOKATEM

Kontakt telefoniczny z rodziną lub znajomymi nie jest niemożliwy, ale zdecydowanie utrudniony. Prokurator/sąd może wyrazić zgodę aresztowanemu na połączenie z inną osobą niż jego obrońca. Niestety może to zrobić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach lub w nagłej sytuacji życiowej.

W praktyce prokuratorzy odmawiają kontaktu telefonicznego aresztowanym z członkami ich rodzin wskazując, że zamiast tego powinni starać się o widzenie bezpośrednie. Ta zmiana niby jest pozytywna, ale w praktyce prokuratorzy niechętnie zgadzają się na widzenie z aresztowanym innych osób niż adwokat. Art. 217c § 1c brzmi następująco:

Tymczasowo aresztowany w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, lub gdy wynika to z nagłej sytuacji życiowej, może korzystać, w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym, z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z inną osobą niż wymieniona w § 1a. Przeprowadzenie rozmowy wymaga każdorazowej zgody organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje

Przesłanka nagłej sytuacji życiowej w moim odczuciu nigdy nie będzie miała miejsca. Tłumaczę dlaczego: prokurator ma  „na biegu” kilkaset spraw i nieraz kilkudziesięciu aresztowanych. W takiej sytuacji prokurator nie jest w stanie niezwłocznie (nagle) rozpoznawać wniosku aresztowanego o kontakt telefoniczny z członkiem rodziny, który przykładowo trafił do szpitala. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że prokuratorzy rozpoznają wnioski w terminach kilku tygodniowych, choć by oddać sprawiedliwość też wyjątki. Takim wyjątkiem był dla mnie jeden z prokuratorów pracujących w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Biały Prądnik.  Na drugim końcu szali jest Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Ta wnioski w tym zakresie nie rozpoznała przez dwa miesiące (pomimo ponagleń i telefonów).

CEL ZMIAN

Te ograniczenia dla osób aresztowanych były powodowane występujaca dotychczas praktyką podawania przez osoby aresztowane  jako numeru telefonu do swojego adwokata numeru innej osoby. Jeżeli prokurator/sąd tego nie zweryfikował – a przy tak dużej ilości spraw na biegu, z reguły nie weryfikowali  – to odbierający telefon funkcjonariuszowi SW podawał fałszywe dane adwokata. W ten sposób obchodzono ograniczenia kontaktowania się osób aresztowanych „ze światem zewnętrznym”.

Przy okazji wprowadzono – bez większego uzasadnienia – limity na kontakty aresztowanych z ich obrońcami.

 

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku: https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak#prawo

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: