Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

WIĘZIENIE DLA NASTOLATKÓW

Mateusz Szymkowiak29 stycznia 2023Komentarze (0)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA A WIEK SPRAWCY

Artykuł 10 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) przewiduje, że pełnoletnim jest, kto ukończył lat 18. Natomiast artykuł 10 § 1  kodeksu karnego (k.k.) stanowi, że odpowiedzialność karną ponosi  ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

Są jednak wyjątki. Od 14 marca 2023 roku obowiązywać będzie art. 10 § 2a k.k., który obniża wiek odpowiedzialność karnej do 14 lat.  W rezultacie w Polsce do więzienia będzie mogło  trafić 14 letnie dziecko. Na szczęście jedynie za najcięższe i najbardziej brutalne przestępstwo.

ZA JAKIE PRZESTĘPSTWO ODPOWIE 14 LATEK

Zabójstwo. Nie każde zabójstwo, a jedynie te najbrutalniejsze. 14 latek, którego właściwości i warunki osobiste przekonują, że środki wychowawcze i resocjalizacyjne nie odniosą zamierzonego skutku. Zatem chodzi jedynie o bardzo zdemoralizowanych młodych ludzi.

Taki zdemoralizowany czternastolatek odpowie za następujące czyny zabronione:

1.  art. 148 § 2 k.k. – zabójstwo kwalifikowane :

Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności

2. art. 148 § 3 k.k. – zabójstwo wielokrotne / zabójstwo funkcjonariusza publicznego:

Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

ZA JAKIE PRZESTĘPSTWA ODPOWIE 15 LATEK

Lista przestępstw, za które odpowiada 15 latek jest zdecydowanie dłuższa. Podobnie jak w przypadku 14 latków taki sprawca musi wykazywać cechy znacznej demoralizacji. Kodek karny wymaga, aby za karaniem tak młodego człowieka przemawiał stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste. Jeśli nastolatek poprzednio miał już w sądzie sprawę o demoralizację to niemalże pewne jest, że następnym razem „odpowie jak dorosły za przestępstwo”.

Lista przestępstw jest następująca:

1.  art.  134 k.k. –zabójstwo prezydenta RP;

2. art. 148 § 1 , 2 i 3 k.k.- zabójstwo , zabójstwo kwalifikowane, zabójstwo wielokrotne/zabójstwo funkcjonariusza publicznego;

3.  art. 156 § 1 i 3 k.k. – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

4.  art. 163 § 1 i 3 k.k. – spowodowanie pożaru, katastrofy budowlanej, eksplozji materiałów wybuchowych/eksplozji jądrowej;

5. art. 166 k.k. – piractwo;

6. art. 173 § 1 i 3 k.k. – spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;

7. art 197 § 3 i 4 k.k. – gwałt kwalifikowany lub ze szczególnym okrucieństwem;

8.  art. 223 § 2 k.k. – czynna napaść na funkcjonariusza publicznego skutkująca ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu;

9.  art. 252 § 1 i 2 k.k. – wzięcie zakładnika , w tym ze szczególnym okrucieństwem;

10. art. 280 k.k. – rozbój;

KARA DLA 14 LATKA A KARA DLA 15 LATKA- PORÓWNANIE

Paradoksalnie sytuacja prawna 15 latka jest korzystniejsza niż 14 latka, który odpowiada przed sądem karnym. W stosunku do osób po ukończeniu 15 lat a przed 17 rokiem życia sąd może samoistnie zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. W odniesieniu do 14 latka takiej możliwość nie ma.

Ponadto kara wymierzana dla 14 latka przed ukończeniem przez niego 15 lat jest taka jak dla osoby dorosłej (dokładnie od 17 lat na potrzeby k.k.). Natomiast wobec małoletniego po ukończeniu 15 lat a przed 17 rokiem jego  życia kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo.

SPRAWCA PRZESTĘPSTWA PONIŻEJ 14 LAT

Wobec osób poniżej 14 roku życia stosuje się środki wychowawcze i resocjalizacyjne, o których orzekają sądy rodzinne w tzw. postępowania o demoralizację.

Środkami wychowawczymi są:

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanej dalej,,rodziną zastępczą zawodową”;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym;

Natomiast środkiem resocjalizacyjnym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.

_____________________________________________

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości  unsplash.com.

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: