Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZA JAKIE PRZESTĘPSTWA MOŻNA TRAFIĆ DO ARESZTU

Mateusz Szymkowiak15 sierpnia 20227 komentarzy

Jeżeli czytasz ten wpis to pewnie Ty lub osoba dla Ciebie bliska potrzebuje pomocy… albo po prostu szukasz wiedzy 🙂

Do rzeczy zatem.

Do aresztu tymczasowego może trafić każdy. Niestety. Pozbawienie wolności w ramach aresztu tymczasowego następuje bez wyroku skazującego. Oznacza to, że nie ma pewności, czy aresztowany popełnił przestępstwo , ale istnieje jedynie wysokie prawdopodobieństwo jego popełnienia.

WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Takim sformułowaniem szafują sędziowie w wydziałach karnych, którzy wydają postanowienia o zastosowaniu aresztu.

Zatem kiedy można trafić do tymczasowego aresztu?

POKRZYWDZONY ZEZNAJE

Muszą istnieć jakiekolwiek dowody uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa. Może to być dowód z zeznań osoby pokrzywdzonej przestępstwem np. rozbojem. Wystarczy, że taka osoba pojedzie na Policję i złoży zeznania, w których opisze przebieg wydarzeń i opisze sprawcę, albo wręcz poda jego/jej dane osobowe (to rzadko się zdarza).

Kto może odmówić zeznań i cofnąć te już złożone dowiesz się z wpisu kto może odmówić zeznań w procesie karnym?

MONITORING

Nie rzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, że moment popełnienia przestępstwa rejestruje kamera miejskiego monitoringu albo przemysłowa lub nawet prywatna. Wystarczy, że na filmie w czasie popełnienia przestępstwa rozpozna się wizerunek podejrzanego.

OGLĘDZINY TELEFONU

Częstym dowodem uprawdopodabniającym sprawstwo i tym samym pozwalającym zastosować areszt tymczasowy są również informacje zawarte w telefonie podejrzanego.

MIEJSCA LOGOWANIA TELEFONU DO SIECI

Pamiętam sprawę, gdzie jednym z dowodów poszlakowych były dane lokalizacji i terminu logowania się telefonów podejrzanych i pokrzywdzonych. Dzięki temu dowodowi śledczy skojarzyli, że wszyscy podejrzani, dziwnym trafem, zawsze byli na miejscu napadu rabunkowego, pomimo, że każdy mieszkał w innej części kraju. Poszlaka , ale wystarczyła do aresztowania.

WIADOMOŚCI  WHATSAPP, MASSENGER, SMS

Zdarza się również, że do zastosowania aresztu prokuraturze wystarczy analiza wysyłanych z telefonu podejrzanego  wiadomości.

TU UWAGA: Nie wystarczy skasować wiadomości z telefonu, by biegły informatyk działający na zlecenie prokuratury nie mógł ich odtworzyć.

PODSŁUCH – KONTROLA OPERACYJNA

Ta forma gromadzenia dowodów jest najbardziej wyrafinowana i dotyczy najpoważniejszych przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych. Rzadko, ale zdarza się. To też najtrudniejsze do podważenia dowody.

NIE KAŻDE PRZESTĘPSTWO JEST ARESZTOWE

Okey, załóżmy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i oparte jest na jakiś dowodach.

Nie oznacza to jeszcze, że sprawca spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Jakie rodzaje przestępstw są zatem „aresztogenne”?

GRUPY PRZESTĘPCZE

Zarzut działania w ramach grupy przestępczej jest w dzisiejszej rzeczywistości niemal pewnikiem pójścia na areszt tymczasowy. Logika organów ścigania jest taka – w grupie przestępczej jej członkowie będą się wspierać, wspólnie zacierać ślady i zmawiać się wprowadzając w błąd prokuraturę. Może i tak, ale paradoksalnie znam sprawy, kiedy to aresztowani do jednej sprawy zostali umieszczeni w tym samym areszcie i swobodnie się porozumiewali. Jestem pewien, że w tym kontekście zainteresuje Cię omerta.

Równie dobrze można by ich zostawić na wolności – efekt byłby taki sam, no cóż…   W tym miejscu możesz poczytać jak długo może trwać areszt.

POWAŻNE ZAGROŻENIE KARĄ

Do aresztu można trafić również wtedy, gdy prokurator postawi zarzut popełnienia przestępstwa poważnego. Co to znaczy?

Poważne przestępstwo to takie, za które kodeks karny przewiduje surową karę od 3 lat pozbawienia wolności w górę (zbrodnia), albo przy występkach górna granica zagrożenia karą to co najmniej 8 lat.

Przykłady występków, za które można trafić do aresztu tymczasowego:

PEDOFILIA – art. 200 § 1 k.k.

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

GWAŁT – art. 197 § 1 k.k.

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

STALKING – art. 190a § 1 k.k.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ŚMIERTELNY WYPADEK DROGOWY – art. 177 § 2 k.k.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, (…) jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PIRACTWO – art. 166 § 1 k.k.

Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem  wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

CIĘŻKIE POBICIE – art. 156 § 2 k.k.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

PRZEKUPSTWO – art. 229 § 1 k.k.

Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

KRADZIEŻ SZCZEGÓLNIE ZUCHWAŁA – art.  278a § 1 k.k.

Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ROZBÓJ – art. 280 § 1 k.k.

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

WIĘCEJ ZARZUTÓW, WIĘKSZA SZANSA NA ARESZT

Wydaje się to logiczne , że im więcej prokuratura postawi podejrzanemu zarzutów, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie chciała umieścić podejrzanego w areszcie tymczasowym.

Sprawcy pojedynczych przestępstw, nawet jeżeli stanowią one opisane wyżej występki raczej nie będą aresztowani tymczasowo, no może po za piratem, rozbojem, pedofilią i gwałtem.

DOTYCHCZASOWA KARALNOŚĆ

Karta karna, która nie jest pusta również zwiększa ryzyko, że tym razem podejrzany nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Z drugiej strony sama niekaralność nie jest żadnym gwarantem, że do aresztu się nie trafi. W takiej sytuacji decydujący jest ciężar przestępstwa jakiego miałby się dopuścić podejrzany.

POTRZEBA ZABEZPIECZENIA TOKU POSTĘPOWANIA

To druga, po wysokiem prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, przesłanka która musi zaistnieć, aby sąd mógł zastosować areszt tymczasowy.

Przykładowo nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia toku postępowania, gdy wszystkie dowody są już zgromadzone. Tak samo jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, że podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu.

W takiej sytuacji izolowanie w areszcie tymczasowym podejrzanego nie spowoduje, że prokurator będzie miał łatwiejsza pracę. Przyczyni się napewno do zwiększenia represji wobec jednostki.

BRAK SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PODEJRZANEGO

Nie wolno stosować aresztu tymczasowego wobec osoby, która z przyczyn osobistych lub rodzinnych doznałaby większych szkód/krzywd, gdyby przebywała w areszcie niż typowy Kowalski.

Już wyjaśniam, co mam na myśli.

Osoba w terminalnym stadium raka z pewnością nie zostałaby aresztowana tymczasowo. Nawet, gdyby okazało się, że przed 10 laty zamordowała innego człowieka.

Podobnie jest wysokie prawdopodobieństwo, że sąd nie zastosuje aresztu tymczasowego wobec kobiety, która jest w ciąży i wychowuje dzieci. Dodatkowo  samotnie wychowuje pięcioro małoletnich dzieci (nie nastolatków), a dzieci te nie mają innej rodziny poza matką.

PODSUMOWANIE

Do aresztu tymczasowego można trafić, gdy:

  1. istnieją jakiekolwiek w miarę wiarygodne dowody sprawstwa przestępstwa/prawdopodobieństwo popełnienia;
  2. popełnione przestępstwo lub przestępstwa należy/ą do kategorii surowo zagrożonych karą pozbawienia wolności;
  3. przestępstwa popełniane były w zorganizowanej grupie przestępczej;
  4. sytuacja rodzinna i osobista podejrzanej/go jest typowa.

_____________________________________________

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości  unsplash.com.

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi praw osób aresztowanych i ich bliskich:

PACZKA I TALON

WNIOSEK O WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

ZBRODNIA i KARA

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

TYMCZASOWY, CZYLI JAK DŁUGI ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

MonikA 17 sierpnia, 2022 o 05:16

czy prokurator moze przedemna jako zona ukrywac zarzuty meza bedacego na sankcji? oczywiscie absolutnie sie nie zgodzil na tel i widzenie,dodatkowo wezwali mnie na komende w charakterze swiadka w sprawie meza. za miesiac konczyc sie powinna sankcja ale czarno to widze, czy prokurator moze nadal odmawiac mi wiedzy o zarzutach oraz jakiegos kontaktu z mezem?
Bylabym wdzieczna za odpowiedz gdyz juz w dolku strasznym zaczynam byc:( Pozdrawiam MonikA

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 17 sierpnia, 2022 o 10:31

Dzień dobry Pani Moniko,

niestety prokurator może Pani odmawiać udzielenia jakichkolwiek informacji. Tajemnica śledztwa – nikt nie może ujawniać informacji z toku postępowania, chyba że występuje Pani jako strona , pełnomocnik, obrońca w postępowaniu.

Może policjant na komendzie, jak będzie Pani zeznawała , udzieli Pani jakichś informacji, chociaż narażałby się na odpowiedzialność…

Prokurator może odmawiać zgody na widzenie/kontakt telefoniczny z podejrzanym rodzinie zasłaniając się dobrem śledztwa. Może Pani każdorazowo zaskarżać decyzję prokuratora zażaleniem , z czasem może to odniesie skutek.

Życzę Pani, żeby wszystko się ułożyło po Pani myśli, dobrego dnia.

Odpowiedz

MonikA 19 sierpnia, 2022 o 10:46

Rozumiem, aczkolewiek sprawa jest dosc skomplikowana. Przyszla policja z komedy stolecznej (wydzial do zwalczania pseudokibicow) cofneli mnie i meza w widzie z nakazem przeszukania (szukali jakis narkotykow, oczywiscie u nas nic takiego nie bylo) po czym maz pojechal na przesluchanie za dwa dni dostalam info o AŚ, nastepnie odbylo sie moje przesluchanie. Troche sie rozeznalam i okazalo sie ze na sankcji (juz przedluzonej o ponad rok) jest jeszcze kilka osob, wiec wnioskuje ze beda starac sie o grupe, i obrot znaczna iloscia narkotykow. Dodam ze maz to podwojna recydywa (co prawda ost wyrok odbyl prawie 10 lat temu ale to chyba nie ma znaczenia kiedy bo jednak siedzial).Tak to po krotce wyglada. I teraz mam pytanie czy na podstawie samych slow innego zatrzymanego moga skazac meza? Jak Pan sadzi jaki wyrok mu grozi?

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 19 sierpnia, 2022 o 12:33

Dzień dobry Pani Moniko,

trudno mi jest wypowiadać się bez znajomości akt na temat ewentualnego wyroku, a tym bardziej kary. Wyjaśnienia współpodejrzanego/oskarżonego mogą być podstawą skazania jeżeli brak dowodów przeciwnych.

Odpowiedz

Ania 13 kwietnia, 2023 o 16:19

Witam moja siostra jest w ciąży około 30 tydzień ciąży, została zatrzymana gdzieś 2 tyg temu. Obecnie jest w areszcie śledczym. Moje pytanie czy w jej sytuacji to mogła być kradzież czy coś poważnego. Wydaje mi się, że za niezapłacone mandaty czy grzywny ciężarnej by nie zamknęli.

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 13 kwietnia, 2023 o 18:08

Obawiam się, że za kradzież też raczej by na areszt tymczasowy sobie nie zasłużyła. Sprawa musi być poważniejsza lub grupa przestępcza.

Odpowiedz

Adam 12 lipca, 2023 o 09:46

Witam.
Czy szantaż abym zapłacił komuś spore pieniądze za milczenie, groźby pobicia jak nie zapłacę, stalking, wykradanie z telefonu prywatnego czyiś rozmów, mówienie że okradnie się tą osobę, oraz znęcanie się psychiczne nad drugą inną osobą kwalifikują się do aresztu tymczasowego?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: