Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

ZDALNE ARESZTY

Mateusz Szymkowiak24 maja 2020Komentarze (0)

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt zmian w prawie. Zmiany mają umożliwić na odbywanie posiedzeń sądu bez udziału – w jednym miejscy – podejrzanego, prokuratora i obrońcy.  Wszystko przez pandemię i COVID-19.

Na czym mają polegać „udogodnienia”?

PODEJRZANEGO NIE DOPROWADZAĆ

Po pierwsze sąd może zarządzić, że oskarżony (lub podejrzany), który jest pozbawiony wolności,  nie będzie mógł bezpośrednio  brać udziału w rozprawie. Wówczas udział oskarżonego/podejrzanego zapewnia się  poprzez urządzenia bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  W rezultacie w aresztach śledczych powstaną pomieszczenia „do wokand”. Pomieszczenia wyposażą w telewizory i kamery przekazujące dźwięk i obraz z i do sądu.

Po drugie na wniosek prokuratora będzie on również mógł brać udział zdalnie w posiedzeniach sądu. Oczywiście za pośrednictwem urządzeń przekazujących obraz i dźwięk.

Po trzecie sąd może zdecydować, że oskarżony odpowiadający z wolnej stopy, jego obrońca albo prokurator lub oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik nie spotkają się na jednej sali rozpraw. W tym wypadku w sądzie wydziela się odrębne pomieszczenia z urządzeniami przekazującymi „na żywo” dźwięk i obraz. Każda ze stron będzie uczestniczyła w rozprawie z innego pomieszczenia sądu.

OBROŃCA Z OSKARŻONYM

Projekt zakłada, że obrońca będzie uczestniczył w rozprawie z oskarżonym pozbawionym wolności, czyli z aresztu śledczego.

W wypadku, gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd może zarządzić przerwę, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym. Przerwa zarządzana jest na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu.

Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza, bierze on udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego.

ANALOGICZNIE Z ARESZTAMI

Niemalże takie same zasady mają zostać wprowadzone w sprawach aresztowych. Obecnie jeżeli prokurator składa wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu to osobę, której on dotyczy doprowadza się do sądu. Podejrzany ma zapewnione prawo do obrony i osobiście może wytłumaczyć się sądowi.

Po zmianach podejrzany utraci takiego prawo. W projekcie przewiduje się , że posiedzenie aresztowe przeprowadza się zdalnie. To jest przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

Ponadto „posiedzenie zdalne” odbywa się w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze. Jeżeli podejrzany przebywa już w areszcie śledczym to będzie w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   http://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Ponadto zapraszam na nowy blog o prawie dla osób zdradzonych.

Kilka ciekawych wpisów możesz odnaleźć poniżej:

BOGATY MAŁŻONEK, ROZWÓD I PRAWO DO MIESZKANIA

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ROZWÓD: CO Z TĄ WINĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również moje podcasty „Krąg przestępstwa” oraz „Z adwokatem przez życie” podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Photo by David Veksler on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: