Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2023 roku Trybunał Konstytucyjny zwany TK Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis wprowadzający zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w czasie COVID-19 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy przedawnienia biegły zatem dalej. Oznacza to, że osoby wobec których termin przedawniania wykonania kary został w okresie pandemii zawieszony o ponad 3 lata , mogą te 3 lata doliczyć do okresu przedawnienia kary. Dla tych osób to dobra wiadomość 🙂

COVID-19 – Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego – terminy

Warto przypomnieć, że stan zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 został ogłoszony 14 marca 2020 r. Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 20 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem tego samego dnia stanu epidemii. Stan epidemii został odwołany 16 maja 2022 r., od tego dnia  obowiązywał natomiast stan zagrożenia epidemicznego, który został odwołany dopiero 1 lipca 2023 r.

Konstytucyjność zawieszenia biegu terminu przedawnienia karalności

Pytanie dotyczyło konstytucyjności art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

15zzr1 ust. 1 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Jeden z sądów rejonowych w postępowaniu wykonawczym nabrał wątpliwości co do konstytucyjności przepisu ustawy covidowej i zadał pytanie prawne TK. Wątpliwości dotyczyły daty końcowej zawieszenia przedawnienia karalności i wykonania kary.

Przepis ustawy covidowej zawieszający bieg terminu przedawnienia tworzy w istocie instytucję „zawieszenia przedawnienia na czas nieokreślony”, godząc przez to w obywatelskie poczucie przewidywalności i pewności prawa, co prowadzi do jego niezgodności z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. orzekł, że kontrowersyjny art. 15zzr1 ust. 1 ustawy covidowej jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oceniany pod kątem konstytucyjności przepis został dodany do tzw. ustawy covidowej z dniem 27 czerwca 2021 roku.Ustawodawca spostrzegł swój błąd i przed ogłoszeniem  wyroku Trybunału Konstytucyjnego został uchylony z dniem 1 października 2023 roku.

Gdy dojdzie do przedawnienia, niemożliwe jest wymierzenie jakiejkolwiek kary lub jakiegokolwiek środka karnego, choć czyn taki nadal jest przestępstwem. W okresie obowiązywania niekonstytucyjnego przepisu mógł być on stosowany w licznych sprawach karnych jak i karnoskarbowych, co oznaczało nieuzasadnione zawieszenie biegu przedawnienia – gdyby nie niekonstytucyjne przepisy karalność by się przedawniła.

WZNOWIENIE POSTĘPOWAŃ

Na skutek wyroku TK osoby, wobec których rozstrzygnięto w oparciu o niekonstytucyjny przepis tj.:

  1. skazani, którym przedawniło się wykonanie kary i pomimo tego odbyli karę lub część kary albo;
  2.  oskarżeni / podejrzani, wobec  których doszło do przedawnienia karalności i pomimo tego wydano wobec nich wyroki skazujące;

mogą składać w sądzie skargę o wznowienie postępowania karnego /karnego wykonawczego i domagać się umorzenia postępowania , a jeżeli niesłusznie odbyli karę mogą dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

ZBRODNIA i KARA

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

ARESZT TEŻ DLA DENTYSTÓW albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Świadek świadkowi nie równy

Z pewnością nieraz słyszałeś/aś o statusie świadka koronnego.

Pare lat temu głośno było o domniemanym bonzie pseudokibiców Wisły Kraków – Wisła Sharks- Pawle M. ps. „Misiek”, który zdecydował się – po kolejnym swoim zatrzymaniu przez CBŚP – „otworzyć się” na współpracę z organami ścigania.

W zamian za informacje o kompanach i wspólnikach w nielegalnych interesach może liczyć na złagodzenie kary.

Tak naprawdę świadek koronny/mały świadek koronny to nie świadek tylko podejrzany, który swoimi wyjaśnieniami obciąża dotychczasowych współtowarzyszy i partnerów w zbrodni licząc na przychylność prokuratury i sądu.

Świadek koronny

Ta instytucja stała się popularna we Włoszech do walki z Cosa Nostrą i innymi klanami mafijnymi działającymi we Włoszech /Ndrangheta, Camorra/.

W Polsce status świadka koronnego funkcjonował  w latach 90-tych ubiegłego wieku, do walki z mafią pruszkowską, wołomińska i innymi. Świadkiem koronnym mógł zostać każdy, za wyjątkiem osób, które popełniły lub usiłowały pełnić przestępstwo zabójstwa, albo kierowały zorganizowaną grupą przestępczą.

Świadek koronny mógł liczyć na bezkarność – umorzenie postępowania prowadzonemu przeciwko niemu/niej w zamian za istotne informacje o innych osobach zamieszanych w nielegalną działalność. Celem tej instytucji było rozbicie zmowy milczenia przestępczości zorganizowanej.

Obecnie bardzo rzadko przyznawany jest status świadka koronnego.

Mały świadek koronny

To określenie funkcjonuje w oparciu art. 60 k.k. – stąd slangowe pojęcie „sześćdziesiona” na określenie donosiciela , kapusia.

sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia /art. 60 § 3 k.k./

 

sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności /art. 60 § 4 k.k./

Rozwiązanie dużego problemu

Zdarza się, że uczestnik przestępczej działalności tak dalece się w niej zagalopował, że po latach przychodzi refleksja „dokąd to wszystko zmierza ?”.

Zdarza się, że osoby, które chciałby się wycofać z nielegalnej działalności nie mogą tego zrobić dobrowolnie, nie narażając się na zemstę współtowarzyszy.

Dlatego w niektórych przypadkach rozwiązaniem wielkiego problemu / zagrożenia życia lub zdrowia/ i wyjścia z przestępczej działalności  może być  „wynegocjowanie układu” z prokuraturą. Działa to według zasady „kto pierwszy ten lepszy”. Mając wiedzę o inkryminowanej działaności i zaangażowaniu w nią innych osób skruszony gangster (choć w niektórych przypadkach chodzi o „zwykłych ludzi”, którzy nie dostrzegli w porę w jakim kierunku  zmierza podejmowana przez nich działalność ) może jej użyć jako karty przetargowej za swoją wolność.

Kij i marchewka

Kijem na przestępców jest grożąca kara pozbawienia wolności. Marchewka to możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary dla sprawców, którzy zdecydują się współpracę z prokuraturą i sądem w ramach tzw. małego świadka koronnego.

Na co może liczyć skruszony przestępca? Najkorzystniejsza opcja to ta, w ramach której sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a przekazane informacje przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestępstwa.

W razie odmowy odstąpienia od wymierzenia kary w dalszym ciągu skruszony przestępca jest traktowany ulgowo.

  1. jeżeli czyn stanowi zbrodnię (zagrożenie karą pozbawienia wolności nie niższe od lat 3) , sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (od 1 roku);
  2.  jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności;
  3. jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, a górną – kara pozbawienia wolności nie niższa od lat 3, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności;
  4. jeżeli czyn stanowi występek, przy czym górną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 2 lat, sąd odstępuje od wymierzenia kary i orzeka środek karny ,środek kompensacyjny lub przepadek;

***************************************

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować lub potrzebujesz pomocy  zadzwoń: 604 1993 06, lub napisz ms@adwokat-szymkowiak.pl

Polecam Ci również inne wpisy na blogu:

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KONIEC BILETÓW DO ZK

UŁASKAWIENIE A TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

ŁATWIEJ O DOZÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

CENZURA KORESPONDENCJI A PRAWO DO OBRONY, CZYLI CZEGO NIE MOŻE CZYTAĆ PROKURATOR albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Czym jest ułaskawienie?

 

To darowanie kary – w największym uproszczeniu.

O ułaskawienie może się starać każdy skazany prawomocnym wyrokiem.

 

Czy areszt tymczasowy jest karą?

 

W odczuciu każdego tymczasowo aresztowanego z pewnością jest to bardzo duża dolegliwość. Areszt w wielu aspektach (brak kontaktów telefonicznych, cenzura korespondencji, brak przepustek i przerw itp.) jest bardziej dolegliwy niż odbywanie kary. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że areszt tymczasowy nie jest odbywaniem kary. Oczywiście każdy okres tymczasowego aresztu jest zaliczany w wyroku skazującym na poczet orzeczonej kary i pomniejsza „karę do odbycia”.

Czy aresztowany może starać się o ułaskawienie?

 

Areszt tymczasowy to pozbawienie wolności pomimo braku wyroku skazującego. Tym bardziej braku prawomocnego wyroku skazującego. Areszt tymczasowy stosowany jest jako środek zapobiegawczy w czasie toczącego się postępowania karnego. Prokuraturze chodzi o to, żeby aresztowany nie mógł utrudniać postępowania.

Dlatego też osoba tymczasowa aresztowana nie może starać się o ułaskawienie.

 

CO ZATEM MOŻE ARESZTOWANY?

 

Poza ułaskawieniem osoba aresztowana może składać wnioski do prokuratury o uchylenie aresztu .

Można też  starać się o zmianę aresztu tymczasowego na poręczenie majątkowe.

________________________

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami na blogu:

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KONIEC BILETÓW DO ZK

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA I JEGO PODJĘCIE

PO ARESZTOWANIU – CO TERAZ?

CENZURA KORESPONDENCJI A PRAWO DO OBRONY, CZYLI CZEGO NIE MOŻE CZYTAĆ PROKURATOR

WĘDLINY, BIEDRONKA, MILIONY i ARESZT

 

Zachęcam Cię również do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował więcej informacji lub pomocy:

tel./whatsapp:: 0048 604 199 306

e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram: @szymkowiak.mateusz

formularz: https://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

#adwokat #obrońca #zbrodnia #przestępstwo #sąd #court #prosecutor #prokurator #obrońca #pena #defenceattorney #crimallaw #adwokatbielsko #areszt #sprawy #karne #sprawakarna #lawyer #attorney #advocate #deffencelawyer

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

ALKOHOL, (NIE)PAMIĘĆ i PRZESTĘPSTWO

Mateusz Szymkowiak24 grudnia 2023Komentarze (0)

NIEPOCZYTALNOŚĆ

Brak świadomości popełnienia przestępstwa nie zawsze stanowi kontratyp tzn. wyłączenie odpowiedzialności karnej. Co do zasady nie popełnia przestępstwa osoba, która jest niepoczytalna w chwili czynu.

Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem /art. 31 § 1 kodeksu karnego/.

ALKOHOL A NIEPOCZYTALNOŚĆ

Nie do rzadkich należą sytuację popełnienia przestępstwa pod wpływem alkoholu np. jazda samochodem w stanie nietrzeźwości. Z doświadczenia wiem, że większość poważnych zbrodni też jest popełniana pod wpływem alkoholu. Tak jest przykładowo z zabójstwami. Najczęściej do zabójstwa dochodzi w domu podczas rodzinnej zakrapianej alkoholem kłótni.

Według definicji niepoczytalności osoby takie nie powinny odpowiadać karnie.  Jest jednak tak, że kodeks karny przewidział takie przypadki i wprost wyłącza stosowanie do sprawcy, który sam wprawił się w stan niepoczytalności na skutek spożycia alkoholu, definicji niepoczytalności.

(…)Gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć (nie stosuje się zasad wyłączających odpowiedzialność karną związanych z niepoczytalnością) /art. 31 § 3 k.k./.

UPOJENIE ALKOHOLOWE I WYĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

A co jeżeli sprawca sam się nie wprawił w stan nietrzeźwości? Wyobraź sobie, że ktoś  podstępnie lub pod wpływem groźby „napoił” alkoholem inna osobę. W tej sytuacji  możliwe jest wyłączenie  odpowiedzialności karnej.  Przepisy kodeksu karnego przewidują tylko sytuację, gdy sprawca „sam wprawił się” w stani nietrzeźwości, co implikuje jego odpowiedzialność karną pomimo „niepoczytalności” wywołanej alkoholem (stanem upojenia alkoholem).

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora  Diane Picchiottino on Unsplash

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KONIEC BILETÓW DO ZK

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

CENZURA KORESPONDENCJI A PRAWO DO OBRONY, CZYLI CZEGO NIE MOŻE CZYTAĆ PROKURATOR albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Do niedawna, pomimo ogłoszenia wyroku skazującego (prawomocnego), była jeszcze długa droga od odsiadki w zakładzie karnym. Było tak dlatego, że sądu wysyłały tzw. bilet do zakładu karnego do skazanego. W wezwaniu tym wskazywano datę kiedy należy stawić się dobrowolnie w ZK celem odbycia orzeczonej karty.

BILET DO ODBYCIA KARY

W praktyce wyglądało to tak, że zapadł wyrok I instancji. Po pół roku wydawany był wyrok sądu II instancji. Po kolejnym miesiącu    akta z sądu II instancji były zwracane do sądu I instancji. Następnie sędzia – po kolejnym miesiącu – zarządzał wezwać skazanego do odbycia kary w terminie kolejnego miesiąca.

Gdy skazany nie stawiał się dobrowolnie w ZK , administracja zakładu karnego informowała sąd o tym fakcie. Mijały kolejne tygodnie. W dalszej kolejności sędzia zarządzał doprowadzenie skazanego do najbliższej jednostki penitencjarnej. Policjanci podejmowali czynności mające skutkować doprowadzeniem do zakładu karnego. Cała procedura mogła trwać – od uprawomocnienia się wyroku do rozpoczęcia odbywania kary  – nawet pół roku a w wyjątkowych sytuacjach nawet rok.

BEZ BILETÓW

Obecnie – od 1 stycznia 2023 roku – skazany nie otrzyma z sądu tzw. biletu.

Teraz po uprawomocnieniu się wyroku sądy mają działać szybciej a kara ma być wdrożona niezwłocznie. Tyle jeżeli chodzi o pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po zapadnięciu wyroku skazującego (prawomocnego) od razu sędzia Sądu I instancji ma zarządzać doprowadzenie osoby skazanej przez policję do najbliższej jednostki penitencjarnej. Jedynie wyjątkowo sędzia może nie zarządzać doprowadzenia skazanego do ZK i wystosować bilet.

Wówczas jednak  sędzia musi się tłumaczyć uzasadniając na piśmie taką decyzję. Wiadomo, łatwiej będzie zarządzać doprowadzenia, niż tracić czas na uzasadnianie zarządzeń.

Wysłanie wezwania do stawiennictwa  w zakładzie karnym dotyczyć może wyjątkowo osób, które swoją postawą przekonują, że dobrowolnie stawią się celem odbycia kary.

TROCHĘ PRZEPISÓW

Opisane powyżej zmiany wynikają z nowelizacji art. 79 § 1 i 1a kodeksu karnego wykonawczego. Poniżej wersje do porównania – najpierw przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku:

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd poleca zatrzymać i doprowadzić do aresztu śledczego. W uzasadnionym wypadku, na wniosek skazanego, sąd może wezwać skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość, jeżeli dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego uzasadniają przypuszczenie, że skazany stawi się na wezwanie. Zarządzenie wymaga uzasadnienia.

A tak brzmiał ten przepis do 31 grudnia 2022 roku:

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania.

Zdjęcie dzięki uprzejmości autora  Bench Accounting on Unsplash .

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

ZBRODNIA i KARA

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

ARESZT TEŻ DLA DENTYSTÓW albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl