Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

maj 2019

DZIEŃ Z PRACY ADWOKATA

Mateusz Szymkowiak25 maja 2019Komentarze (0)

Zaczęło się od telefonu: – Czy pan mecenas  zajmuje się sprawami karnymi? – Tak , jak mogę pomóc? W czasie  rozmowy dowiedziałem się, że członek rodziny osoby z którą rozmawiam została zatrzymana. Oczywiście przez policję. Rodzina , co zrozumiałe, nie znała powodów zatrzymania. W przypadku spraw karnych praca adwokata wymaga w pierwszej kolejności spotkania z […]

Tymczasowe aresztowanie ma na celu znaczne utrudnienie kontaktowania się aresztowanego z osobami poza aresztem śledczym.  Nie jest jednak tak, że tymczasowo aresztowany nie ma prawa do spotkania się w areszcie z osobami najbliższymi pozostającymi na wolności. Członkowie rodziny aresztowanego/ej mogą uzyskać widzenie z taką osobą co najmniej raz w miesiącu. Również inne osoby spoza kręgu […]

Tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Jest to środek mający ułatwić pracę prokuratora. Uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu Zapewne słyszeliście o „aresztach wydobywczych”. […]

Z racji wykonywanego zawodu mam dość częsty kontakt z osobami, którym grozi tymczasowe aresztowanie lub które już zostały tymczasowo aresztowane. Kilkakrotnie zwracały się do mnie osoby, które miały uzasadnione przypuszczenia, że policja chce je zatrzymać, a w dalszej perspektywie mogą być aresztowane. Z reguły przypuszczenia takie bazują na fakcie, iż wspólnicy, z którymi prowadziły one […]