Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

styczeń 2023

WIĘZIENIE DLA NASTOLATKÓW

Mateusz Szymkowiak29 stycznia 2023Komentarze (0)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA A WIEK SPRAWCY Artykuł 10 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) przewiduje, że pełnoletnim jest, kto ukończył lat 18. Natomiast artykuł 10 § 1  kodeksu karnego (k.k.) stanowi, że odpowiedzialność karną ponosi  ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Są jednak wyjątki. Od 14 marca 2023 roku obowiązywać będzie art. 10 § 2a k.k., […]

Dotychczas osoba tymczasowo aresztowana miała możliwość korzystania z telefonu w zasadzie do każdej osoby, pod warunkiem wyrażenia zgody przez prokuratora/sąd. Ilość połączeń nie była limitowana, o ile takiego ograniczenia nie zastrzegł prokurator/sąd. W rezultacie, jeśli prokurator/sąd wyraził zgodę na kontakt z konkretną osobą przez aresztowanego , mógł on/ona dzwonić z aresztu śledczego nawet pare razy […]

Osoba aresztowana nie tylko jest ograniczona w możliwości poruszania się, ale dodatkowo inwigilowana. Art. 8a § 1 kodeksu karnego wykonawczego  przewiduje, że korespondencja skazanego pozbawionego wolności podlega cenzurze i nadzorowi. Innymi słowy prokurator czyta wszelką korespondencję jaką skazany wysyła i otrzymuje od rodziny i znajomych. WYJĄTEK OD CENZURY Na fali dużej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego […]

Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również w domy w ramach systemu dozoru elektronicznego.  AKTAULANE WARUNKI NA SDE Aktualnie o dozór elektroniczny ubiegać się mogą osoby, wobec których wymierzono karę nie wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. WAŻNE – musi to być kara, która wynika z wyroku […]