Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI A SPRAWA MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

Mateusz Szymkowiak29 czerwca 2019Komentarze (0)

Pan Tomasz, jeden z czytelników mojego bloga, zadał mi ostatnio pytanie.  „Czy jest możliwe, aby w trakcie tymczasowego aresztowania mojego syna złożyć wniosek do prezydenta RP o zwolnienie go od odpowiedzialności?” . Pytanie to do złudzenia przypomina mi sprawę Mariusza Kamińskiego i niedawno wydane orzeczenie tzw. trybunału konstytucyjnego.

DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI

Zacznę od spraw podstawowych. Ja, Ty, podobnie jak każdy podejrzany i oskarżony korzysta z pewnego prawa. Stanowi ono, że dopóki wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem jesteśmy niewinni. Gdy brak jest prawomocnego/ostatecznego wyroku skazującego każdy z nas jest niewinny.

UŁASKAWIENIE

domniemanie niewinności

W mojej ocenie prawo łaski nie może dotyczyć osób niewinnych. Wówczas nie ma czego im darować. Ułaskawić można osobę, wobec której przełamano domniemanie niewinności wydając prawomocny/ostateczny wyrok skazujący, czy zgodzisz się ze mną?

Zresztą kodeks postępowania karnego precyzuje, że prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam i kilka innych jeszcze osób. Przepisy nie dopuszczają złożenia prośby o ułaskawienie osoby niewinnej /nie-skazanego. Byłby to czysty absurd.

Tak z resztą orzekł Sąd Najwyższy w sprawie Mariusza Kamińskiego – prominentnego  polityka partii rządzącej , ułaskawionego przez innego polityka PIS piastującego urząd Prezydenta RP. Ułaskawionego dodam, zanim zapadł prawomocny wyrok skazujący wobec niego.

SĄD POLITYCZNY zwany trybunałem konstytucyjnym

Wskazane wyżej orzeczenie Sąd Najwyższy wydał po rozpoznaniu środka odwoławczego od decyzji sądu II instancji, który umorzył postępowanie wobec Mariusza Kamińskiego , na skutek aktu łaski.  W środę, 26 czerwca br., trybunał konstytucyjny, a w zasadzie osoby tam zasiadające, uznały, że niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej są przepisy kodeksu postępowania karnego umożliwiające zaskarżenie do Sądu Najwyższego postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko oskarżonemu.

Mówiąc wprost Sąd Najwyższy nie miał prawa kwestionować decyzji pana Andrzeja Dudy dotyczącej ułaskawienia niewinnego pana Mariusza Kamińskiego.

RÓWNY i RÓWNIEJSZY

Odpowiadając panu Tomaszowi na zadane pytanie stwierdziłem, że wniosek o zwolnienie tymczasowo aresztowanego syna z odpowiedzialności karnej złożyć do Prezydenta RP może. Zastrzegłem jednak, że zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP i innymi przepisami prawa karnego wniosek taki jako bezprzedmiotowy (bo dotyczący przecież osoby niewinnej, nieskazanej prawomocnym wyrokiem) powinien pozostać bez rozpoznania.

Mając na uwadze realia można dodać, że wniosek o zwolnienie z  odpowiedzialności karnej osoby tymczasowo aresztowanej ma oczywiście szanse powodzenia. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków. Po pierwsze aresztowany powinien być politykiem. Po drugie powinien znać polityków opcji rządzącej. A po trzecie tym politykom powinno zależeć na uwolnieniu aresztowanego od konieczności tłumaczenia się przed sądem.

Jeżeli Ty lub twoi bliscy nie spełniacie w/w kryteriów sugeruję Ci zapoznać się z moim wpisem na temat jak uniknąć tymczasowego aresztowania.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: