Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

JAK DŁUGO TRWA ARESZT?

Mateusz Szymkowiak18 kwietnia 2020Komentarze (0)

Krystian S. z towarzyszami  został zatrzymany przez podczas transakcji sprzedaży 10 kg kokainy i 30 kg amfetaminy. Los chciał, że wrodzona ostrożność i przenikliwość Krystiana tym razem nie zadziałała. Zaprzyjaźnił się z niewłaściwymi (jak dla niego) osobami pracującymi dla Policji. To oni skontaktowali go z potencjalnymi nabywcami jego „towaru”. Po drugiej stronie transakcji, jak się okazało, byli operacyjni policjanci z CBŚP.  Grupa Krystiana S. była rozpracowywana od dwóch  lat…

W konsekwencji Krystian S. trafił na sankcję. Pierwotnie sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Problem Krystiana polega na tym, że 3 miesiące upłynęły dwa lata temu. Ponadto Krystian wolałby odbywać karę niż trwać na sankcji, która wiąże się z drastyczniejszymi ograniczeniami.

Jaka jest różnica pomiędzy aresztem a odbywaniem kary możesz doczytać w tym miejscu: PO RAZ PIERWSZY W ARESZCIE i PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

JAK DŁUGO JESZCZE

Za pierwszym razem areszt tymczasowy może być zastosowany na okres 3 miesięcy. Trzy miesiące liczone są od chwili zatrzymania.

Co więcej jeżeli w tym okresie prokurator nie zakończy postępowania przygotowawczego to może wystąpić do sądu z wnioskiem o przedłużenie trwania aresztu. Przepisy przewidują, że łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania wówczas nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wówczas to znaczy w postępowaniu prokuratorskim.

No dobra powiesz: „Przecież zdarzają się areszty dłuższe niż rok, a prokurator jeszcze nie wniósł aktu oskarżenia„.

Zgadza się. W sprawach wieloosobowych i wielowątkowych regułą jest stosowanie długich, ponad rocznych, aresztów tymczasowych. Między innymi taką jest sprawa Krystiana S. i członków jego grupy przestępczej handlującej narkotykami, bronią i ludźmi.

PROKURATOR PRZEKAZUJE SPRAWĘ SĄDOWI

Gdy wreszcie prokurator sporządzi akt oskarżenia i złoży go w sądzie nad celowością stosowania tymczasowego aresztowania czuwa już tylko sąd rozpoznający sprawę. W rezultacie odpowiednie przepisy upoważniają do przedłużenia aresztu tymczasowego wobec Krystiana na dalszy  okres, który łącznie ze stosowanym wcześniej aresztem nie może przekroczyć  2 lat.

W tym czasie powinien zapaść wyrok , przynajmniej przed Sądem I instancji. Co się stanie, gdy dwuletni okres stosowania aresztu tymczasowego upłynął a wyroku brak (tak jak w sprawie Krystiana S.)?

SĄD PRZEKAZUJE SPRAWĘ SĄDOWI

W takiej sytuacji sąd, do którego wpłynął akt oskarżenia – jeżeli widzi konieczność przedłużenia aresztu (tak, przepisy pozwalają na stosowanie aresztu przekraczającego dwa lata!!!) – wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi apelacyjnemu z wnioskiem o przedłużenie trwania areszt tymczasowego.

W rezultacie sąd apelacyjny może przedłużyć stosowanie aresztu na dalszy okres….

Zapytasz: jak długi jest ten „okres”?

Odpowiadam:…. tak długi, jak uzna sąd apelacyjny.

Po prostu przepisy procedury karnej (k.p.k. tj. kodeks postępowania karnego) stanowią, że:

Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3 może dokonać sąd apelacyjny…

Nie jest sprecyzowane na jak długo można wówczas przedłużyć areszt. KLOPS 🙁

Nadzieją dla Krystiana jest tylko jedno. Mianowicie kolejne przedłużenie aresztu – ponad dwa lata – wymaga zaistnienia konkretnych przesłanek:

  1. jeżeli konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania karnego;
  2. czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego;
  3. wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, albo;
  4.  celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE

Tak sobie myślę, że Krystian S. nie musiałby roztrząsać tematu długości stosowania aresztowania, gdyby nie sprzedawał narkotyków funkcjonariuszom CBŚP albo gdyby w ogóle ich nie sprzedawał…

Jeżeli nie jesteś członkiem grupy przestępczej, jak Krystian S., to raczej nie musisz się obawiać tak długiego tymczasowego aresztowania.

Natomiast jeżeli już działasz  w grupie przestępczej to ten wpis może być dla Ciebie przydatny.

W każdym przypadku pomocna może się okazać pomoc obrońcy.

___________________________________________

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną, gdybyś potrzebował informacji lub pomocy:

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

formularz:   https://areszt-tymczasowy.pl/kontakt/

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

#7 ŚWIADEK KORONNY

#2 ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: