Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Jak uniknąć tymczasowego aresztowania

Mateusz Szymkowiak10 maja 2019Komentarze (1)

Z racji wykonywanego zawodu mam dość częsty kontakt z osobami, którym grozi tymczasowe aresztowanie lub które już zostały tymczasowo aresztowane. Kilkakrotnie zwracały się do mnie osoby, które miały uzasadnione przypuszczenia, że policja chce je zatrzymać, a w dalszej perspektywie mogą być aresztowane. Z reguły przypuszczenia takie bazują na fakcie, iż wspólnicy, z którymi prowadziły one pewną – niekoniecznie legalną – działalność zostali już zatrzymani i trafili do aresztu śledczego. 

Zawsze podczas pierwszego spotkania adwokata z klientem pada pytanie „panie mecenasie jak mogę uniknąć tymczasowego aresztowania?”

Czym jest i kiedy można stosować tymczasowy areszt pisałem już wcześniej – zapraszam do lektury na Facebooku >>

Prokurator a tymczasowe aresztowanie

Obecnie spróbujmy spojrzeć na tymczasowy areszt z bardziej praktycznego punktu widzenia. Tymczasowe aresztowanie to instrument, którym posługuje się prokurator – z reguły – by ułatwić sobie pracę. Choć nie ma on kompetencji do samodzielnego podjęcia decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, to jednak ma on legitymację, by wnioskować do sądu o jego zastosowanie; może też odstąpić o składania takiego wniosku. Prokurator nie mając prawa do zastosowania tymczasowego aresztowania, ma jednak prawo do zwolnienia – w każdym czasie – tymczasowo aresztowanego z aresztu śledczego. 

Powyższe fakty skłaniają do wniosku, iż kalkulacje dotyczące osiągnięcia celu uniknięcia aresztowania powinny uwzględniać w mniejszym lub większym zakresie współpracę z prokuratorem.

Wiadomo, każda sprawa jest inna.  

W wielowątkowej i wielopodmiotowej sprawie karnej, gdzie zachodzi podejrzenie współdziałania w grupie lub związku przestępczym inaczej będzie wyglądała „strategia współpracy” z prokuratorem, niż w sprawie dotyczącej wyłudzeń vat-u,  tudzież oszustw na wnuczka.

Jeżeli jesteś w relatywnie dobrej sytuacji, kiedy masz czas na przygotowanie się, do planowanego przez policję zatrzymania i przesłuchania przez prokuratora, dobrym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do adwokata, który pomoże przygotować się do zatrzymania, ustali najlepszą linię obrony i przećwiczy treść wyjaśnień jakie powinieneś złożyć podczas przesłuchania by uniknąć aresztowania.

Pamiętaj, że adwokat związany jest tajemnicą adwokacką, co oznacza, że nic z tego co mu przekazał klient nie może zostać wykorzystane, a organy ścigania nie mają prawa naruszyć fundamentalnego prawa każdego do obrony, w tym tajemnicy adwokackiej. Dlatego zalecam, by podczas rozmowy z adwokatem przekazać mu jak najwięcej faktów i mówić prawdę. Każda informacja może być przydatna do skonstruowania najbardziej optymalnej linii obrony.

Wcześniejszy kontakt z adwokatem to też gwarancja, że po zatrzymaniu nie zostaniesz sam ponieważ twój obrońca ma na każdym etapie sprawy prawo do kontaktowania się z tobą a ty z nim. Adwokat ma prawo brać udział w każdej czynności, która jest przeprowadzana z osobą zatrzymaną lub taką, co do której skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Finalnie adwokat ma prawo wstępu na teren aresztu śledczego. 

Złożenie wyjaśnień

Z mojego doświadczenia wynika, że zasadniczym pretekstem, który prokuratorzy wykorzystują składając do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest odmowa przez zatrzymanych składania wyjaśnień tj. – jak eufemistycznie ujmują to prokuratorzy – „korzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień” lub też składanie wyjaśnień, które „nie trzymają się kupy” i już na pierwszy rzut oka widać, że zatrzymany kłamie. 

Kolejnym sposobem na uniknięcie tymczasowego aresztowania jest uzyskanie poręczenia osoby o uznanym autorytecie albo organizacji społecznej, która swoją pozycją gwarantuje, że pomimo nie stosowania tymczasowego aresztowania postępowanie karne nie będzie w sposób nielegalny utrudniane przez osobę, która uniknęła aresztu. Poręczenie takie wielokrotnie w mojej praktyce okazało się wystarczające dla sądów, które nie godziły się na stosownie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania.

Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą równości każdego wobec prawa sąd musi każdego podsądnego traktować tak samo w tych samych okolicznościach. 

W praktyce jednak równości nie ma! Niestety osoby majętne mają lepsze perspektywy.

Zwolnienie z aresztu tymczasowego – kaucja

Z aresztu tymczasowego aresztowany może zostać zwolniony po wpłaceniu ustalonej przez sąd kaucji. Zatem strategia uniknięcia tymczasowego aresztowania powinna uwzględniać zgromadzenie odpowiednich funduszy z przeznaczeniem ich na kaucję – poręczenie majątkowe. 

Wysokość kaucji w każdej sprawie karnej jest ustalana indywidualnie. By przekonać sąd do zasadności stosowania poręczenia majątkowego lub innych wolnościowych środków zapobiegawczych warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Z reguły znają oni sędziów orzekających w wydziałach karnych w miejscach, gdzie prowadzą praktykę adwokacką i wiedzą czego można po danym sędzim się spodziewać, albo jakie argumenty merytoryczne mogą przekonać sąd do nie uwzględnienia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu. 

Wykorzystując moje doświadczenia mogę wam powiedzieć, że w sprawie dotyczącej oszustwa na szkodę prywatnego przedsiębiorstwa – pewnej huty – , gdzie pierwotnie prokuratura zarzucała  podejrzanym  szkodę w wysokości ok. 3 mln złotych  „wystarczyła” kaucja w wysokości 100.000 zł, co pozwoliło mojemu klientowi odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Nawiasem mówiąc, prokurator poległ w toku postępowania dowodowego i nie wykazał, że szkoda w istocie była taka wysoka. Skończyło się na ustaleniu szkody na poziomie 200.000 zł, resztę o ile szkoda była wyższa huta musiała udowadniać w procesie cywilnym. Proces jeszcze się nie skończył…

Po więcej informacji zapraszam na www.adwokat-szymkowiak.pl .

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Bengay 20 lutego, 2020 o 20:27

Witam.
Jak jesteś winna: Nie unikniesz.
Jak jesteś niewinna: ktoś oskarża fałszywie, na wolności zdziałasz więcej. Pamiętaj, nie możesz grozić oszustowi -jest to przesłanka do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.
Natomiast możesz obrzucic jajkami dom oszusta, wrzucic jajko do baku pojazdu oszusta, wrzucic wiadro obornika do pojazdu oszusta, wylać gruszkę betonu do pojazdu oszusta. Nie polecam tego robić, natomiast jeśli oszust jest wyjątkowo perfidny i jeśli to Twoja jedyna szansa, aby przekonać oszusta do zmiany jego fałszywych zeznań, to są sposoby nie uderzające w oszusta bezpośrednio (niska szkodliwość czynu). Pozdrawiam Ben

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: