Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI ODBYWANA NA WOLNOŚCI Z „OBROŻĄ”

Mateusz Szymkowiak15 grudnia 2019Komentarze (0)

Wersję na odsłuchane poniższego wpisu możesz odnaleźć tutaj , a podcast nazywa się „Krąg przestępstwa”.

____________________________

W minionym tygodniu miałem okazję odsłuchać ciekawego nagrania podcastu „Prawnicze espresso” autorstwa mojego przyjaciela Mec. Daniela Anweilera . Ten odcinek dotyczył dozoru elektronicznego w kontekście wydania nowego wyroku, tym razem  łącznego.

Jeżeli zamierzasz odsłuchać nagrania tego podcastu, to pomiń dwa następne akapity, bo  przejdę w nich do puenty 🙂

Nie rzadko zdarza się, gdy skazany odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z jednego wyroku /jednej kary/. Do odbycia pozostawać mogą mu inne jeszcze kary, orzeczone odrębnymi wyrokami. W takiej sytuacji sąd karny z urzędu albo na wniosek skazanego lub jego obrońcy może wydać wyrok łączny. W konsekwencji po wydaniu wyroku łącznego i kary łącznej , kary jednostkowe orzeczone wyrokami podlegającymi połączeniu w ramach tego łącznego wyroku nie podlegają wykonaniu. 

Co stanie się, gdy odbywasz karę w dozorze elektronicznym, a sąd ogłosił wyrok łączny? Otóż w przypadku objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny z urzędu uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odbycie kary łącznej pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zachodzą warunki określone w art. 43la § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

No właśnie – jakie trzeba spełnić warunki by uzyskać zgodę sądu na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli z tzw. „obrożą”.

KOMU PRZYSŁUGUJE DOZÓR ELEKTRONICZNY

Zasadniczo każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności może domagać się zezwolenia na odbycie kary w dozorze elektronicznym, o ile kara ta nie przekracza jednego roku.

widzenie z aresztowanym

Z dobrodziejstwa odbywania kary pozbawienia wolności „w domu” nie będą jednak mogli skorzystać recydywiści z paragrafu 64 § 2 kodeksu karnego. Co ciekawe to kodeks karny wykonawczy nie wyklucza możliwości ubiegania się o dozór przez osoby skazane w ramach recydywy z art. 64 § 1 k.k.

Niezbędnym warunkiem do uzyskania zgody na dozór elektroniczny są względy techniczne. Mianowicie, aby istniały warunki techniczne do instalacji systemu w miejscu zamieszkania osoby dozorowanej. Na ten warunek skazany nie ma żadnego wpływu. Chodzi o to, by w skali kraju istniała wystarczająca liczba oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Finalny warunek to: odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Co to oznacza? Sąd penitencjarny musi ocenić stopień demoralizacji skazanego. No dobra, ale co to w praktyce oznacza? Uogólniając, można powiedzieć, że demoralizacja uzewnętrznia się w różnorodnych negatywnych zachowaniach naruszających przyjęte normy prawne i społeczne. Jeżeli ubiegasz się o „obrożę” to powinieneś: zadbać o „dobre relacje z kuratorem”, dobrą opinię w miejscu zamieszkania, unikać większej ilości skazań.

Formalność stanowi obowiązek posiadania stałego miejsca zamieszkania. Tak też należy traktować konieczność uzyskania pisemnej zgody wszystkich pełnoletnich osób, z którymi zamieszkujesz, na odbywanie przez ciebie kary w domu.

Z ZAKŁADU KARNEGO DO DOMU

Powinieneś też wiedzieć jeszcze o jednej sprawie. Osadzony w zakładzie karnym również może złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Zgoda na dozór elektroniczny dotyczyć będzie wówczas pozostałej do odbycia kary. Osadzony musi tylko wykazać istnienie wszystkich opisanych powyżej przesłanek.

W takiej sytuacji sąd penitencjarny ocenia dotychczasową postawę i zachowanie skazanego w zakładzie karnym. Istotna w tym kontekście jest opinia jednostki penitencjarnej.

WNIOSEK O DOZÓR MUSI BYĆ PISEMNY

Przykładowy wniosek o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemu dozoru elektronicznego możesz pobrać tutaj.

******************************************

Zapraszam Cię również do odsłuchania mojego podcastu „Krąg przestępstwa„.

Polecam również poprzednie wpisy:

EKSTRADYCJA i TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

KRĄG PRZESTĘPSTWA # 3 Grzywna

ODBYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI POZA GRANICAMI POLSKI

ALIMENTY, ODSETKI, ARESZT

DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI A SPRAWA MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: