Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KTO MOŻE UZYSKAĆ WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

Mateusz Szymkowiak06 czerwca 201911 komentarzy

Mój wieloletni klient, nazwijmy go Daniel,  zwrócił się dzisiaj do mnie z prośbą o pomoc.

Otóż jego przyjaciel w sobotę zatrzymała policja po „nalocie” jaki wykonała w miejscu jego zamieszkania. Okazało się, że organy ścigania „zasadzały się” na  przyjaciel mojego klienta od dłuższego czasu.

Na jego nieszczęście podczas nalotu odkryto, że posiadał niemałych rozmiarów szkółkę roślin, których susz nie jest legalną substancją w Polsce.

Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Ograniczony kontakt z zewnątrz

W tym miejscu przejdę do sedna.

Aresztowany i pan Daniel prowadzą wspólne interesy; legalne interesy 🙂 Prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oboje są zarówno jedynymi udziałowcami, jak i jedynymi członkami zarządu. Na ich nie nieszczęście w umowie spółki, postanowili, iż „do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań przekraczających kwotę 50.000 złotych konieczne jest łączne działanie wszystkich członków zarządu”.

widzenie z aresztowanym Spółka wygrała przetarg na realizację pewnego projektu dla gminy. Wartość projektu przekracza (znacznie) 50.000 zł. Spółka by sfinalizować wygrany przetarg powinna podpisać umowę z gminą. Wymaga to złożenia odręcznych podpisów pod treścią umowy przez pana Daniela i jego partnera biznesowego, przebywającego w Areszcie Śledczym…

Tu pojawia się pan Daniel z pytaniem – czy mogę uzyskać widzenie z aresztowanym członkiem zarządu spółki?

Widzenie z aresztowanym wymaga zgody prokuratora lub sądu. Zgoda jest udzielana po złożeniu pisemnego wniosku. We wniosku  należy podać imię i nazwisko oraz adres osoby, która z widzenia z aresztowanym chce skorzystać. Ponadto trzeba wskazać  rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz stopień pokrewieństwa.

Przykładowy wniosek o wyrażenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym możesz znaleźć  tutaj – wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym.

Co do zasady tylko osoby najbliższe

Niestety w przypadku pana Daniela najpewniej prokurator odmówi udzielenia zgody na widzenie.

Widzenie z aresztowanym możliwe jest po uzyskaniu zgody prokuratora (lub sądu). Tymczasowo aresztowany ma prawo do jednego widzenia  na miesiąc z osobą najbliższą.

W rezultacie zgodę na widzenie na pewno uzyska osoba najbliższa.  Kto należy do osób najbliższych?

Są to: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner życiowy=konkubent). Pan Daniel do kręgu osób najbliższych nie należy.

W konsekwencji prokurator może bez podania przyczyny odmówić. Z doświadczenia wiem, że wnioski o zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym sporządzone przez osoby nie należące do kręgu rodziny  są rozpatrywane negatywnie.

Tylko osoba najbliższa może zaskarżyć odmowną decyzję prokuratora. Pan Daniel nie ma takiego prawa.

Jest zgoda i co dalej

Więcej szczegółów na temat odwiedzin w Areszcie Śledczym znajdziesz tutaj.

Każdy areszt śledczy ma swój regulamin, w którym określone są zasady widzeń. Z reguły widzenia odbywają się w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach. Każdy areszt śledczy wyznacza dni , w których odbywać się mogą widzenia z tymczasowo aresztowanym – z reguły są to dwa dni w tygodniu i dodatkowo dni ustawowo wolne od pracy. Widzenia odbywają się w określonych godzinach , a czas widzeń jest ograniczony do maksymalnie 60 minut.

Tytułem przykładu w areszcie śledczym w Bielsku-Białej widzenia odbywają się w wtorki, piątki i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. Wniosek o widzenie z aresztowanym wraz ze zgodą organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje składa się w dniu widzenia od godziny 7:15. Wejście na widzenie następuje według kolejności przyjętych wniosków i zarządzeń, na podstawie wydanych numerów.

W pierwszej kolejności widzeń udziela się (1) kobietom w zaawansowanej ciąży, (2) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, (3) niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchową, (4) osobom powyżej 75 roku życia.

Na teren aresztu śledczego nie są wpuszczone osoby bez ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Z oczywistych względów na teren aresztu nie wejdą  osoby  pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku nieodpowiedniego zachowania naruszającego zasady obowiązujące w trakcie widzeń, widzenie może zostać przerwane lub zakończone przed czasem.

***

Photo by Felix Cedric on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ania 13 kwietnia, 2023 o 11:58

Dzień dobry
bardzo proszę o podpowiedz dlaczego prokurator odmawia widzeń z osadzonym w areszcie śledczym najbliższej rodzinie ?
Jak się piszę takie zażalenie ? Czy może Pan jakoś pomóc ?
Z góry dziękuje Ania

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 13 kwietnia, 2023 o 13:07

Dzień dobry Pani Anno,
decyzja prokuratora – zarządzenie o odmowie zgody na widzenie -powinna zawierać uzasadnienie. Z jej treści dowie się Pani dlaczego prokurator odmawia widzeń. Zapewne będzie tam wskazane, że odmowa jest podyktowana zabezpieczeniem prawidłowego toku śledztwa i obawą bezprawnego wpływania podejrzanego na tok czynności procesowych.

Odpowiedz

Patrycja 14 września, 2023 o 14:27

Witam piszę z innyn zapytaniem mój 17 letni brat trafił tymczasowo na 3 miesiące do aresztu śledczego niestety nie ma on przy sobie nic czy areszt do tego czasu da mu odzież bieliznę itp bardzo mi zależy na odpowiedzi bo się martwię

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 14 września, 2023 o 18:29

Dzień dobry Pani Patrycjo, niestety w areszcie nie mają obowiązku wyposażenia osadzonych w ubranie. Jedynie podstawowe wyposażenie – koc, posciel, poduszka…

Odpowiedz

Urszula 8 listopada, 2023 o 00:50

Witam prosze o odp gdzie dowiedziec sie w jakim areszcie sledczym został zatrzymany osadzony ? wiemy ze zostal zatrzymany i ze jest w areszcie ale nie wiemy gdzie ?czy mozna podac zatrzymanemu w areszcie tel ? informacje o zatrzymaniu-aresztowaniu posiadamy z gazety

Odpowiedz

Maria 11 marca, 2024 o 16:57

Ile czasu ma prokurator na rozpatrzenie wniosku o widzenie? U mnie mineło juz 7 dni. I co dalej moge z tym zrobic?

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 12 marca, 2024 o 07:54

Dzień dobry Pani Mario, prokurator musi rozpoznać wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym. Niestety przepisy praw karnego wykonawczego nie precyzują terminu w jakim prokurator ma wydać decyzję. W tej kwestii przydaje się „zawodowe porozumienie” obrońca -prokurator , doświadczony adwokat jest w stanie „uzyskać” decyzję prokuratora nawet w terminie 3-7 dni.

Odpowiedz

Maria 11 marca, 2024 o 16:58

Prokurator nie odpowiedział w ciagu 7 dni na wniosek o widzenie. I co dalej moge z tym zrobic?

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 12 marca, 2024 o 07:55

Pani Mario, na brak decyzji prokuratora nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Odpowiedz

Sylwia 24 kwietnia, 2024 o 08:33

Witam , czy tymczasowo aresztowany na 2 miesiące może korzystać z rzeczy (ubrania, środki higieniczne oraz pieniądze itd) które miał przy sobie w momencie aresztowania ?

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 24 kwietnia, 2024 o 11:22

Tymczasowo aresztowany. nie może korzystać z pieniędzy w Areszcie, które miał przy sobie w chwili zatrzymania. Podobnie z innych przedmiotów, które składane są do depozytu Aresztu. Jedynie ubrania jakie ma na sobie pozostają w jego dyspozycji.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: