Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

NIELETNI POKRZYWDZONY W SPRAWIE O GWAŁT A PRAWA PODEJRZANEGO

Mateusz Szymkowiak30 stycznia 2022Komentarze (0)

Ten rodzaj czynu zabronionego  to jedno z poważniejszych przestępstw.W odczuciu społeczeństwa takie przestępstwa zasługują na surową karę. Zgoda, pod warunkiem, że mamy pewność, że sprawca dopuścił się gwałtu.

Gwałt od zwykłego aktu seksualnego różni brak zgody jednego z partnerów i stosowanie podstępnego działania, groźby lub przemocy.

Musisz też wiedzieć, że dość często  oskarżenie o zgwałcenie jest środkiem do realizacji bardziej wyrafinowanych celów. Zasadniczo podejrzany, wobec którego postawiono zarzut z art. 197 kodeksu karnego jest z automatu objęty wnioskiem zastosowanie  tymczasowego aresztu. Tym bardziej, jeżeli ofiarą jest osoba nieletnia (powyżej 15 roku życia i poniżej 18 r.ż.).

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

SŁOWO PRZECIWKO SŁOWU

W praktyce adwokackiej często w tych sprawach spotykam sytuacje, gdy zasadniczo zarówno pokrzywdzona, jak i podejrzany o gwałt nie negują, że doszło do stosunku płciowego. W przeciwieństwie do podejrzanego pokrzywdzona twierdzi z reguły, że nie wyrażała zgody na stosunek i została przymuszona.

Wiadomo, świadków takich sytuacji nigdy nie ma. Zatem rolą postępowania karnego i jego uczestników – obrońcy, prokuratora i sądu –  jest bezsporne wyjaśnienie co tak naprawdę się wydarzyło, która strona kłamie. Bo to że ktoś kłamie jest pewne w sprawach o zgwałcenie.

PSYCHOLOG NA PRZESŁUCHANIU

W sprawach o gwałt – zwłaszcza, gdy pokrzywdzonym/ą miałaby być osoba pomiędzy 15 a 18 r.ż. – obligatoryjne jest przesłuchanie przy udziale psychologa. Przesłuchanie takie przeprowadza się na posiedzeniu w sądzie (wnioskuje o to prokurator, ale sam nie ma kompetencji, aby przesłuchać taką pokrzywdzoną/ego przy udziale psychologa).

To na tym przesłuchaniu ocenia się skłonność do konfabulacji pokrzywdzonego/ej, stopień rozwoju emocjonalnego, zdolność do zapamiętywana i odtwarzania spostrzeżeń. Jest to kluczowy punkt procesu w sprawach o zgwałcenie, ponieważ ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego/ej zasadniczo nie powinno się już odbyć. Miałoby to chronić przed wtórną wiktymizacją. To właśnie w tym punkcie procesu obrońca musi wykorzystać cały swój warsztat, doświadczenie  i zdolności , aby podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Oczywiście mam tu na myśli sytuacje, gdy  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pokrzywdzona/y zmyślił „całą sytuację”. Z reguły taki „pokrzywdzony” chce się odegrać na byłym partnerze lub osiągnąć inny cel (z reguły chodzi o zemstę lub gratyfikację finansową).

Niestety jest tak, że osoba podejrzana o gwałt przebywa w areszcie, a przepisy nie dopuszczają obecności podejrzanego o gwałt na przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego/ej. Podejrzany w tej sytuacji  pozbawiony jest możliwości osobistej obrony. W przesłuchaniu ma prawo wziąć udział oczywiście obrońca. Zawsze należy wnioskować, aby obrońca (z wyboru lub urzędu) był obecny przy przesłuchaniu nieletniej pokrzywdzonej/ego.

CZERWONA LAMPKA

Jeżeli, na takie przesłuchanie z udziałem psychologa pokrzywdzona osoba się nie stawia to samo w sobie stanowi to sygnał, że może ona/on coś ukrywać. Może obawiać się, że psycholog „rozczyta” ofiarę i wyda opinię, która podważałaby prawdomówność pokrzywdzonego/ej.

Procesy o zgwałcenie są wyjątkowo trudne. Po pierwsze z uwagi na brak świadków, ścieranie się ze sobą dwóch wykluczających wersji wydarzeń – pokrzywdzonej i podejrzanego z drugiej strony. Kolejny element to utrudniona obrona podejrzanego, który jest z reguły pozbawiony wolności i przebywa w areszcie. Ponadto ustawa karna procesów pozbawia takiego podejrzanego niektórych praw – jak chociażby udział w przesłuchaniu ofiary.

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WIDZENIE Z ARESZTOWANYM

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

PACZKA I TALON

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #zorganizowana #przestępczość #mafia #omerta #milczenie #grupaprzestepcza #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: