Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PONOWNE ZAWIASY PO ZARZĄDZENIU KARY – DLA KOGO

Mateusz Szymkowiak09 lutego 2020Komentarze (0)

Zapewne wiesz , że od 5 października 2019 roku zniknął pewien przepis kodeksu karnego wykonawczego (a w zasadzie został uchylony przez ustawodawcę:-). Mianowicie przepis ten uprawniał do warunkowego  zawieszenia kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu.

Wpis na blogu na ten temat znajdziesz tutaj: PONOWNE ZAWIESZENIE KARY?JUŻ SIĘ NIE DA.

PRZEPISY WZGLĘDNIEJSZE – CZY OBOWIĄZUJĄ

W prawie karnym obowiązuje pewna zasada. Mianowicie należy stosować przepisy względniejsze, jeżeli pomiędzy datą popełnienia przestępstwa a datą orzekania przez sąd uległy one zmianie. Dosłownie art. 4 § 1 kodeksu karnego brzmi tak:

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Tak właśnie jest w przypadku przepisu 152 kodeksu karnego wykonawczego, który brzmiał:

  • przed 1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od  1 lipca 2015 roku – tak:

Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawieniawolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

  • od 5 października 2019 roku – tak:

(uchylony)

Jest jednak pewien haczyk. Ta zasada intertemporalna z art. 4 § 1 k.k. ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy ustawa zmieniająca nie zawiera „własnych” przepisów intertemporalnych. Oznacza to, że ustawa zmieniająca może wyłączyć stosowanie zasady przepisów względniejszych. Tak niestety jest w przypadku ustawy wprowadzającej zmiany do kodeksu karnego wykonawczego od 5 października 2019 roku .

W art. 8 ustawy o zmienię ustawy -kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r./Dz.U. 2019 póz. 1694/ przewidziano, że :

przepisy ustaw wymienionych w art. 1- 5 (w tym k.k.w.)  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

W konsekwencji oznacza to, że od 5 października 2019 roku zniknęła „na dobre” możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu na podstawie postanowienia sądu.

PO 5.10.2019 NIE MOŻNA JUŻ ZAWIESZAĆ KARY

Taka jest konkluzja.

Z pewnością warto przeanalizować swoją sytuację, gdy jest się osobą skazaną na karę pozbawienia wolności. W szczególności, gdy od daty popełnienia przestępstwa upłynęło już sporo czasu. Wiele sądów jednak coraz szerzej odmawia stosowania zasady względniejszej ustawy z art. 4 § 1 k.k. na rzecz stosowania art. 8 ustawy zmieniającej k.k.w. z lipca 2019 roku i uznają, że instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności po rocznym jej odroczeniu na dobre zniknęła z polskiego systemu prawnego.

Photo by Zulmaury Saavedra on Unsplash and Mateusz Szymkowiak.

***********************************

Zapraszam Cię do poczytania pozostałych wpisów na blogu:

O „ZAWIASY” CORAZ TRUDNIEJ

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA…

WNIOSEK O ODROCZENIE A WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa„.

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO.

#7 ŚWIADEK KORONNY

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: