Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

PRZEPADEK KORZYŚCI uzyskanej z przestępstwa

Mateusz Szymkowiak06 stycznia 2022Komentarze (0)

Przepadek korzyści to obowiązkowe orzeczenie w wyroku karnym w przypadku skazania za przestępstwo.

Sąd ma obowiązek orzec przepadek w konkretnej kwocie, którą sprawca przestępstwa na danym procederze uzyskał. Jak się przed tym bronić? 

Nie należy pozwolić, by sąd/prokurator zdołał ustalić konkretną kwotę korzyści. Z reguły o wysokości takiej korzyści, przykładowo pieniędzy „zarobionych” na handlu narkotykami Sąd dowiaduje się od samego oskarżonego lub osób z jego otoczenia. Dlatego tak istotne w prowadzeniu obrony w sprawie karnej jest umiejętne korzystanie z prawa do odmowy wyjaśnień.

JEST PRZEPADEK, co dalej?

 

No dobrze, sąd orzekł przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa, czy trzeba całość  zapłacić i co jak się nie zapłaci?

Od końca – jak nie zapłacisz to urząd skarbowy przeprowadzi egzekucję i będą starali się spieniężyć twój majątek na poczet przepadku. Ta opcja jest groźna jeżeli masz jakikolwiek majątek lub podpisałeś umowę o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne (ponad to minimum zabierze Skarb Państwa), albo też prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek…

Jest też możliwość ubiegać się o rozłożenie tego przepadku na raty lub nawet jego umorzenia. Okres rozłożenia na raty nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy – 12 rat. Umorzenie przepadku korzyści jest wyjątkowy. Aby sąd mógł orzec takie umorzenie przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa powinny zaistnieć wyjątkowe okoliczności.

UMORZENIE PRZEPADKU, co musisz wiedzieć

 

Jakie wyjątkowe okoliczności powinny zaistnieć, aby sąd chciał umorzyć przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa?

Po pierwsze umorzenie może nastąpić dopiero po stwierdzeniu niemożności jej ściągnięcia w drodze egzekucji będącej wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego sąd bezzwłocznie przesyła wyrok do urzędu skarbowego, który ma przeprowadzić egzekucję przepadku korzyści. Załóżmy, że  zobowiązany nie ma żadnego majątku i nie osiąga dochodów – po pewnym czasie urząd skarbowy będzie musiał stwierdzić bezskuteczność egzekucji i ją umorzyć.

Wnioskowanie o umorzenie przepadku korzyści przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego jest więc zwykle przedwczesne.

Co dalej?

Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przepadek korzyści umorzyć – w całości lub części.

Do wyjątkowych przypadku na pewno zaliczyć należy:

  1. ciężką chorobę zobowiązanego lub osoby dla niego najbliższej, której musi/chce pomagać;
  2. wyjątkowo skomplikowana i trudna sytuacja rodzinna np. konieczność utrzymania wielu członków rodziny/dzieci;
  3.  losowe zdarzenie powodujące utratę możliwości zarobkowania;
  4.  losowe zdarzenie powodujące utratę majątku itp.

a tak w języku prawniczym sądy podchodzą do szczególnie uzasadnionych przypadków:

„ze szczególnie uzasadnionym wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy skazanego lub jego rodzinę dotknęło zdarzenie nagłe, porównywalne z klęską żywiołową, które spowodowałoby wydatne pogorszenie sytuacji majątkowej i stanowiłoby poważne zagrożenie dla podstaw egzystencji skazanego i jego najbliższych”

_____________________________________________________

tel.:               0048 604 199 306

whatsapp:   0048 604 199 306

e-mail:         ms@adwokat-szymkowiak.pl

instagram:  @szymkowiak.mateusz

*********************************************************

Kilka wpisów o tematyce obrońcy możesz odnaleźć poniżej:

OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY

ARESZTOWANI RZADZIEJ POROZMAWIAJĄ Z OBROŃCĄ

ARESZT: NIE Z KORONAWIRUSEM

Polecam Ci również mój podcast „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem Anatomia przestępstwa:

#10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

#9: ARESZT POLICYJNY I SĄDOWY

#8 TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

Zapraszam na moją stronę na facebooku:https://www.facebook.com/adwokatSzymkowiak #prawo #prawokarne #obronca #prawnik #adwokat #mateuszszymkowiak #areszt #prawoprosto #prawodlakazdego #adwokatbielsko #adwokatkatowice #adwokatkrakow #adwokatkraków #adwokatwroclaw #bielskobiala #bielskobiała #bielsko #bielsko_biała #bielsko_biala #krakow #kraków #wroclaw #wroclove #sprawy #karne

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: