Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

SKRÓCONY TERMIN PRZEDAWNIENIA WYKONANIA KARY/PANDEMIA/TK

Mateusz Szymkowiak17 kwietnia 2024Komentarze (0)

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2023 roku Trybunał Konstytucyjny zwany TK Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis wprowadzający zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w czasie COVID-19 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy przedawnienia biegły zatem dalej. Oznacza to, że osoby wobec których termin przedawniania wykonania kary został w okresie pandemii zawieszony o ponad 3 lata , mogą te 3 lata doliczyć do okresu przedawnienia kary. Dla tych osób to dobra wiadomość 🙂

COVID-19 – Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego – terminy

Warto przypomnieć, że stan zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 został ogłoszony 14 marca 2020 r. Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 20 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem tego samego dnia stanu epidemii. Stan epidemii został odwołany 16 maja 2022 r., od tego dnia  obowiązywał natomiast stan zagrożenia epidemicznego, który został odwołany dopiero 1 lipca 2023 r.

Konstytucyjność zawieszenia biegu terminu przedawnienia karalności

Pytanie dotyczyło konstytucyjności art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

15zzr1 ust. 1 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Jeden z sądów rejonowych w postępowaniu wykonawczym nabrał wątpliwości co do konstytucyjności przepisu ustawy covidowej i zadał pytanie prawne TK. Wątpliwości dotyczyły daty końcowej zawieszenia przedawnienia karalności i wykonania kary.

Przepis ustawy covidowej zawieszający bieg terminu przedawnienia tworzy w istocie instytucję „zawieszenia przedawnienia na czas nieokreślony”, godząc przez to w obywatelskie poczucie przewidywalności i pewności prawa, co prowadzi do jego niezgodności z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. orzekł, że kontrowersyjny art. 15zzr1 ust. 1 ustawy covidowej jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oceniany pod kątem konstytucyjności przepis został dodany do tzw. ustawy covidowej z dniem 27 czerwca 2021 roku.Ustawodawca spostrzegł swój błąd i przed ogłoszeniem  wyroku Trybunału Konstytucyjnego został uchylony z dniem 1 października 2023 roku.

Gdy dojdzie do przedawnienia, niemożliwe jest wymierzenie jakiejkolwiek kary lub jakiegokolwiek środka karnego, choć czyn taki nadal jest przestępstwem. W okresie obowiązywania niekonstytucyjnego przepisu mógł być on stosowany w licznych sprawach karnych jak i karnoskarbowych, co oznaczało nieuzasadnione zawieszenie biegu przedawnienia – gdyby nie niekonstytucyjne przepisy karalność by się przedawniła.

WZNOWIENIE POSTĘPOWAŃ

Na skutek wyroku TK osoby, wobec których rozstrzygnięto w oparciu o niekonstytucyjny przepis tj.:

  1. skazani, którym przedawniło się wykonanie kary i pomimo tego odbyli karę lub część kary albo;
  2.  oskarżeni / podejrzani, wobec  których doszło do przedawnienia karalności i pomimo tego wydano wobec nich wyroki skazujące;

mogą składać w sądzie skargę o wznowienie postępowania karnego /karnego wykonawczego i domagać się umorzenia postępowania , a jeżeli niesłusznie odbyli karę mogą dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

***************************************

Nieco informacji oraz sam wzór wniosku o wstrzymanie kary znajdziesz w tym wpisie.

Inne wpisy na blogu:

ZBRODNIA i KARA

OD CZEGO JEST ADWOKAT?

CZY NIELETNI ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO?

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

ARESZT TEŻ DLA DENTYSTÓW albo

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU A STAN NIETRZEŹWOŚCI, CZYLI JAK NIE STRACIĆ PRAWA JAZDY

TALON NA PACZKĘ DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

oraz odsłuchania podcastu „krąg przestępstwa”  i „anatomia przestępstwa„:

KRĄG PRZESTĘPSTWA #7 świadek koronny

KRĄG PRZESTĘPSTWA #2 Zażalenie na areszt

ANATOMIA PRZESTĘPSTWA #2 tajemnica adwokacka

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: