Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Widzenie z tymczasowo aresztowanym – warunki i wniosek

Mateusz Szymkowiak10 maja 201910 komentarzy

Tymczasowe aresztowanie ma na celu znaczne utrudnienie kontaktowania się aresztowanego z osobami poza aresztem śledczym. 

Nie jest jednak tak, że tymczasowo aresztowany nie ma prawa do spotkania się w areszcie z osobami najbliższymi pozostającymi na wolności. Członkowie rodziny aresztowanego/ej mogą uzyskać widzenie z taką osobą co najmniej raz w miesiącu. Również inne osoby spoza kręgu rodziny tymczasowo aresztowanego.

Sąd, prokurator i wniosek

Warunkiem, po spełnieniu którego funkcjonariusze aresztu śledczego umożliwią kontakt rodziny czy to innej osoby z tymczasowo aresztowanym jest uzyskanie zgody organu do dyspozycji którego osadzony pozostaje. Z reguły we wstępnych fazach postępowania przygotowawczego (tuż po aresztowaniu) organem tym jest prokurator, natomiast po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu zgodę na widzenie udziela sąd rozpoznający sprawę.  

Aby uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć na piśmie wniosek odpowiednio do prokuratora lub sądu. We wniosku należy podać imię i nazwisko oraz adres osoby, która z widzenia z aresztowanym chce skorzystać, a także rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz stopień pokrewieństwa.

Poczytaj też jak uniknąć tymczasowego aresztowania >>

Niepełnoletnie dzieci tymczasowo aresztowanego mogą również uzyskać widzenie, przy czym wniosek o wyrażenie zgody na widzenie w ich imieniu składa opiekun prawny, a widzenie dzieci poniżej 15 roku życia z aresztowanym musi odbywać się w obecności opiekuna prawnego,  innej osoby najbliższej lub w razie ich braku przy obecności funkcjonariusza służby więziennej wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego. 

W tym wypadku należy pamiętać, że każda osoba chcąca się spotkać z tymczasowo aresztowanym musi uzyskać odrębną zgodę na widzenie organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje. Zatem opiekun prawny składając wniosek o widzenie w imieniu dziecka, powinien złożyć równolegle drugi wniosek obejmujący wyrażenie zgody na widzenie dla siebie.  

Zgoda na widzenie i jej odmowa

Zarządzenie o zgodzie na widzenie z reguły przewiduje termin, w którym może zostać wykorzystane /jest to co do zasady 1 miesiąc/. Po upływie tego terminu należy ponowić wniosek.

Odmowa udzielenia zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym może zostać zaskarżona – w przypadku, gdy odmawia prokurator zażalenie kieruje się do prokuratora nadrzędnego, a gdy odmawia sąd do tego sądu, wówczas inny sędzia niż odmawiający rozpozna zażalenie na odmowę.

Każdy areszt śledczy ma swój regulamin, w którym określone są zasady widzeń. Z reguły widzenia odbywają się w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach uniemożliwiających bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym. Każdy areszt śledczy wyznacza dni, w których odbywać się mogą widzenia z tymczasowo aresztowanym – z reguły są to dwa dni w tygodniu i dodatkowo dni ustawowo wolne od pracy. Widzenia odbywają się w określonych godzinach, a czas widzeń jest ograniczony do maksymalnie 60 minut.

Tytułem przykładu w areszcie śledczym w Bielsku-Białej widzenia odbywają się w wtorki, piątki i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. Wniosek o widzenie z aresztowanym wraz ze zgodą organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje składa się w dniu widzenia od godziny 7:15.

Wejście na widzenie następuje według kolejności przyjętych wniosków i zarządzeń, na podstawie wydanych numerów. W pierwszej kolejności widzeń udziela się (1) kobietom w zaawansowanej ciąży, (2) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, (3) niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchową, (4) osobom powyżej 75 roku życia.

Na teren aresztu śledczego nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku nieodpowiedniego zachowania naruszającego zasady obowiązujące w trakcie widzeń, widzenie może zostać przerwane lub zakończone przed czasem.

Kontakt bezpośredni z tymczasowo aresztowanym

Jak wspomniałem widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym. Istnieje jednak możliwość innej formy kontaktu – jeżeli wyrazi na to zgodę prokurator lub sąd. W tym celu należy we wniosku o wyrażenie zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanym zaznaczyć, że zależy nam na możliwości bezpośredniego kontaktu z aresztowanym. Wówczas aresztowany będzie mógł m.in. zjeść lub wypić artykuły spożywcze zakupione w kantynie podczas widzenia.

Poczytaj o warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania >>

Opisane powyżej zasady widzeń z aresztowanym w większości nie są stosowane przy kontakcie aresztowanego z jego lub jej adwokatem. Zasadniczo obrońca ma nieskrępowaną możliwość kontaktowania się ze swoim klientem, jakkolwiek również musi uzyskać zgodę organu, do dyspozycji którego aresztowany pozostaje. Różnica jest taka, że w praktyce adwokat zawsze taką zgodę uzyska i nie stosują się do niego ograniczenia dni, w których widzenia się odbywają, a także czasu przewidzianego na widzenie.

Nie mają tu również zastosowania ograniczenia w zakresie bezpośredniości kontaktowania się z aresztowanym, a samo widzenie nie powinno być utrwalane i monitorowane przez funkcjonariuszy służby więziennej. Szczegóły tej tematyki poruszę w kolejnym wpisie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr 11 kwietnia, 2021 o 19:08

Czy zgoda prokuratora na widzenie aresztowanego z obrońcą może być na wielokrotne widzenia bez określonego terminu, czy również musi być udzielna na każde widzenie osobno?

Pozdrawiam

Piotr

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 7 maja, 2021 o 10:03

Może być wielokrotna (bez ograniczenia) lub jednokrotna. Może tez być ustalona do konkretnego terminu lub bezterminowo.

Odpowiedz

Martyna 4 czerwca, 2021 o 05:32

Witam, mój partner został zatrzymany 2tyg temu w swoim mieszkaniu, niestety musieliśmy się z tym liczyć ponieważ ukrywał się już dłuższy czas i niestety kiedyś to musiało nastąpić 🙁 niestety nastąpiło to tak nagle, że zdążylam jedynie gwziąć od niego klucze by zamknąć mieszkanie ponieważ nie mieszkaliśmy razem ze wgledu na moją przeprowadzkę miesiąc wczesniej do mamy by się nią opiekować. Wiedziałam że biorą go na dołek w mieszkaniu również znaleźli pewna ilość środków odurzających… Na drugi dzień zadzownil do mnie policjant i powiedział że mogę zamienić szybko parę słów na głośniku z Kamilem bo zabierają go na areszt, no to w rozmowie dostałam informację co robić dalej z mieszkaniem i, gdzie zostawił mi pieniadze na zycie. Zapytałam czy ma sankcje powiedział że nie, że nawet nie jest najgorzej bo na sztywno ma tylko 9msc do odsiedzenia, no ale jeszcze dopłynie do tego to co znaleźli w mieszkaniu przybili mu to jako posiadanie. Po rozmowie poszłam do banku przelać mu pieniądze na wypiske by mógł kupić sobie kartę i inne potrzebne artykuły, niestety nie doczekałam się telefonu do dziś, podejrzewałam, że może właśnie ten tymczasowy areszt mu zasądzili, ale upewniłam się w ten sposób, że zadzwoniłam zapisać się na widzenie,i tam właśnie Pani poinformowała mnie ze musze wystąpić z pismem do organu który go ma do dyspozycji prośbę o zgodę na widzenie, wszystko fajnie pięknie ale na moje pytanie gdzie mam się zgłosić by dowiedzieć się jaki to organ i gdzie mam złożyć ta prośbę pani powiedziała że nie ma pojęcia i nie wie czy można się tego gdzieś dowiedzieć, już pomijam fakt, że chwilę wcześniej kazała napisać pismo do odpowiedniego organu mimo wiedzy o braku kontaktu z osadzonym i braku jakiejkolwiek informacji co się z nim dzieje i jak sytuacja się ma. Moje pytanie do Pana jest takie, czy faktycznie nie ma możliwości dowiedzieć się gdzieś o tym który to jest organ? Bo ja tego nie rozumiem jak mam napisać pismo do odpowiedniego organu z prośbą o widzenie z osadzonym skoro nie mam pojęcia o tym żadnego nawet nie mam możliwości dowiedzieć się tego od samego Kamila bo nie mamy kontaktu, z góry dziękuję za opowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

Slawek 29 listopada, 2022 o 20:03

Witam czy zatrzymany tym czasowo może mieć 2 widzenia danego dnia jak są zgodny

Odpowiedz

Agata 17 lutego, 2023 o 23:22

Dzień dobry
Co w przypadku gdy zgoda z prokuratury jest ważna 30 dni a w tym czasie zostaje złożony akt oskarżenia do sądu? Czy uda się wejść na widzenie z ową zgodą?
Pozdrawiam
Agata

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 3 kwietnia, 2023 o 09:29

niestety nie, po zmianie organu do dyspozycji, którego aresztowany pozostaje (z prokuratora na sąd) poprzednio wydane zgody nie są aktualne. Trzeba wystąpić o zgodę do sądu.

Odpowiedz

Goska 18 czerwca, 2023 o 13:23

Witam czy jeśli mam zgody na widzenie w jednymareszcie śledczym A osoba została przewiezione do innego aresztu czy te zgody są aktualne liczy się sygnatura i organ wydający zgody?

Odpowiedz

gość 4 lipca, 2023 o 17:18

Witam ,jutro mam odebrać z prokuratury zgodę na widzenie w areszcie śledczym. Moję pytanie, jak długo ważna jest zgoda? czy muszę skontaktować się z aresztem sledczym i umówić sie na widzenie?

Odpowiedz

Mateusz Szymkowiak 4 lipca, 2023 o 19:34

Zgoda na widzenie z reguły ważna jest 30 dni, ale prokurator może postanowić inaczej.
Wystarczy stawić się z zarządzeniem w AŚ w godzinach i dniu przewidzianym w regulaminie na widzenia z osadzonymi.

Odpowiedz

Frog 9 lipca, 2023 o 09:05

Dzień dobry. Zgoda na jednorazowe widzenie jest ważna przez okres 30 dni z tego co wyczytałam, jednak nie wiem czy jest to liczone od dnia wystawienia pisma czy od dnia jego odebrania?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: